Sudijske penzije pred Ustavnim i Upravnim sudom

Grupa 11 bivših sudija traži poništenje odluke Sudskog savjeta kojima je konstatovan prestanak funkcije, tvrdeći da je diskriminatorna, neustavna, nezakonita i suprotna konvencijama i standardima Evropskog suda

27942 pregleda 87 reakcija 15 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Doskorašnje sudije Vrhovnog i nižih sudskih instanci, kojima je Sudski savjet u avgustu konstatovao prestanak funkcija, pokrenuli su ustavni i upravni spor i traže da se ta odluka poništi, navodeći da je diskriminatorna, neustavna, nezakonita i suprotna konvencijama i standardima Evropskog suda za ljudska prava.

Zajedničku ustavnu inicijativu podnijelo je 11 od ukupno 22 bivših sudija, koji pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu koje im je prestala funkcija. U njoj se, kako piše, navodi da muškarci stiču pravo na starosnu penziju kad navrše 66 godina života, a žene sa 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Takođe i odredbu da “osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života.”

Sudije predlažu da Ustavni sud do konačne odluke naredi obustavu izvršenja rješenja SS i to za Stanku Vučinić, Svetlanu Vujanović, Lidiju Ivanović, Senadu Hasanagić, Miljanu Pavlićević, Dragicu Vuković i Petra Stojanovića, navodi se u zajedničkoj inicijativi US, u koju su Vijesti imale uvid a kojom bi se taj sud mogao baviti na prvoj narednoj sjednici.

Takođe, oni su posebno pokrenuli i sporove pred Upravnim sudom navodeći da su nezakonito smijenjeni jer je Sudski savjet prekršio zakonsku proceduru tokom odlučivanja. Od Upravnog suda traže da poništi odluku SS za utvrđivanje prestanka sudijske funkcije.

U inicijativi Ustavnom sudu podsjeća se da je zabranjena svaka neposredna ili posredna diskriminacija, da je Ustavom propisano da su svi pred zakonom jednaki, kao i da se garantuje ravnopravnost žene i muškaraca.

Stojanović
Stojanovićfoto: Vijesti

Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je, podsjeća se, da se “uživanje svakog prava koje zakon predviđa mora obezbijediti bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što je pol i sl. i da niko ne smije biti diskriminisan od javnog tijela po bilo kom osnovu”.

Bivše sudije smatraju da se odredba člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, na osnovu koje im je prestala funkcija, u suprotnosti sa tim odredbama i međunarodnim ugovorima.

”...Sudijama ženama utvrđen prestanak sudijske funkcije, a time i radnog odnosa, 2 godine ranije nego muškarcima sudijama, a muškarcima sudijama godinu dana ranije nego ostalim osiguranicima koji shodno Zakonu o radu mogu obavljati profesionalnu djelatnost do 67. godine života... Sudski savjet onemogućava sudije da obavljaju sudijsku dužnost do navršene 67.godine života do kada ostali osiguranici u Crnoj Gori mogu obavljati svoju profesionalnu djelatnost, a time diskriminiše sudijsku profesiju,” navodi se između ostalog u inicijativi US..

Vučinić
Vučinićfoto: Savo Prelević

Nacionalni sudovi su obavezni, podsjećaju bivše sudije, da garantuju pravnu zaštitu od diskriminacije kako bi obezbijedili puno dejstvo zabrane diskriminacije i moraju izuzeti iz primjene svaku diskriminatorsku odredbu nacionalnog prava, bez obaveze da zahtijevaju ili čekaju njeno ukidanje od strane zakonodavca.

Na inicijativu člana Sudskog savjeta Vladimira Novovića to tijelo je 3. avgusta konstatovalo prestanak funkcije za 22 sudija, među kojima je i grupa od 11 koji su se obratiti Ustavnom i Upravnom sudu.

Do sada je po osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno niže starosne granice, SS konstatovao prestanak funkcije za 30-ak sudija. Dio njih je dobio jednogodišnje “funkcionerske naknade”, a oni koji smatraju da su nezakonito smijenjeni obratili su se Delegaciji EU u Podgorici navodeći da su diskriminisani.

Prema informacijama “Vijesti”, iz Delegacije nisu dobili nikakvu povratnu informaciju niti ih je, kako navode, kontaktirala ijedna NVO koja se bavi pitanjima diskriminacije ili pitanjima prava žena.

Vujanović: Nije bilo potrebne većine za donošenje odluke, pa je nije ni bilo

Bivša sutkinja Vrhovnog suda Svetlana Vujanović je u tužbi Upravnom sudu navela da Sudski savjet odluku o prestanku njene funkcije nije donio potrebnom većinom koja je propisana Ustavom: “Iz zapisnika sjednice proizlazi da SS nije donio odluku da mi prestaje sudijska funkcija, a predsjednica Savjeta je takvu odluku pisano izradila i objavljena je ...Dakle, za osporavanu odluku nije glasala potrebna većina od 6 članova Sudskog savjeta, zbog čega je odluka nezakonita odnosno neustavna. Da nije tako u zapisniku sa sjednice, bi bilo izričito navedeno koliko članova Sudskog savjeta je glasalo da mi se utvrdi prestanak sudijske funkcija a koliko je bilo protiv,” piše u tužbi Vujanović Upravnom sudu.

Vujanović
Vujanovićfoto: Savo Prelević

Ona podsjeća da je samo petoro članova Savjeta glasalo, kao i da nije imala mogućnost da učestvuje u postupku, te da je bilo bezbroj povreda upravnog postupka. U prilog tužbi dostavila je i Zapisnik sa sjednice SS u kome se navodi i da je članica SS Ranka Vuković ukazivala da su sudije na odmoru i da treba sačekati makar sa početkom važenja odluke kako bi makar bile obaviještene. SS je ipak donio odluku i zaključio da će sa sjednice biti objavljeno saopštenje i da će na taj način sudije biti obaviještene.

Vuković, kojoj je u međuvremenu takođe konstatovan prestanak funkcije, je objasnila da “to nije način”.

Većina sudija kojima je konstatovan prestanak funkcije podnijelo je takođe pojedinačne upravne tužbe.

Bonus video: