izvještaj dri

Albanskoj alternativi negativno mišljenje na reviziju pravilnosti

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja za 2020. biće dostavljen skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu

1119 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Albanska alternativa
Foto: Albanska alternativa

Državna revizorska institucija (DRI) obavila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2020. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI je, kako je saopšteno, na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj DRI, izrazio pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Albanske alternative za 2020. sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, uz skretanje pražnje da subjekt revizije zahtijeva povraćaj datih avansa od dobavljača ukoliko usluge nijesu izvršene ili roba isporučena ili da pribavi potrebnu dokumentaciju (fakture) od dobavljača i sprovede odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 14 i član 24), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46 i član 47), Zakona o obligacionim odnosima (član 639).

"Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Albanske alternative za 2020. godinu dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje", saopšteno je iz DRI.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao šest (6) preporuke, a da tri (3) nisu realizovane, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas