Draškovićeva penzija zaustavila sve odluke

Rad Ustavnog suda zasada je blokiran jer zbog sporenja sudija oko penzionisanja kolege Dragoljuba Draškovića ne postoji većina potrebna za donošenje bilo kakvih odluka

33746 pregleda 7 komentar(a)
Predsjednik neće o kršenju ustava i zakona: Šćepanović i Drašković, Foto: Savo Prelevic
Predsjednik neće o kršenju ustava i zakona: Šćepanović i Drašković, Foto: Savo Prelevic

Rad Ustavnog suda (US) zasada je blokiran jer zbog sporenja sudija oko penzionisanja kolege Dragoljuba Draškovića ne postoji većina potrebna za donošenje bilo kakvih odluka, potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora.

Drašković je 1.oktobra ove godine stekao uslove za starosnu penziju sa navršenih 66 godina, ali predsjednik US Budimir Šćepanović o tome nije obavijestio Skupštinu - kao nadležnu za izbor sudija.

Jučerašnja sjednica prekinuta je nakon što su sudije Milorad Gogić i Miodrag Iličković bile protiv da Drašković ostane na funkciji jer mu je po sili zakona prestao mandat. Preostalo troje sudija, među kojima i osporavani sudija Drašković, smatrali su drugačije.

Nakon što nije bilo većine za odlučivanje, sjednica je prekinuta i nije bilo rasprave o preostalim tačkama dnevnog reda.

Miodrag Iličković
Miodrag Iličkovićfoto: Savo Prelević

Po Zakonu o US za donošenje odluke je potrebna je podrška četvoro sudija jer Ustavni sud ima sedmoro sudija. On je sada međutim u krnjem sastavu jer je dvoje penzionisano početkom godine, pa ukupno ima pet sudija - uključujući i Draškovića.

U Ustavu CG piše da “predsjedniku i sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran ako to sâm zatraži, kad ispuni uslove za starosnu penziju ili ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora”.

Zakonom o Ustavnom sudu je propisano da će taj sud o “ ispunjenju uslova za starosnu penziju, odnosno isteku mandata sudije obavijestiti predlagača koji je tog sudiju predložio, šest mjeseci prije ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, odnosno prije isteka mandata”.

Zakonom o radu, koji se osporava u dijelu javnosti ali i pred US, predviđeno je da muškarci stiču uslove za openziju sa 66 a žene sa 64 godine.

Predsjednik US Budimir Šćepanović nije odgovorio “Vijestima” zašto ne poštuje Ustav i zakon, i zašto Sud raspravlja o nečemu što je propisano.

Bivša predsedavajuća sutkinja Desanka Lopičić je prošle godine Skupštinu obavijestila da je dvoje sudija početkom 2021. steklo uslove za starosnu penziju.

U odgovorima koje je US 13. oktobra dostavio “Vijestima” na uput zašto nisu obavijestili Ustavni odbor Skupštine o sticanju uslova za penziju sudije Draškovića, kao argument se navodi sporna odredba Zakona o radu i činjenica da o njemu treba da se izjasni upravo taj sud.

”Odredbom... Zakona o radu izmijenjeni su uslovi za prestanak radnog odnosa po sili zakona, u pogledu godina života, saglasno kojoj radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 66 godina života (umjesto ranijih 67) i najmanje 15 godina staža osiguranja. Primjena ove odredbe odložena je do 1. januara 2022. godine, s tim da se, kako je najavljeno, održi dijalog između socijalnih partnera u vezi sa izmjenama Zakona o radu.

Ustavnom sudu podnijeto je više inicijativa i predloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti više odredaba Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, među kojima su i odredbe kojima se uređuje prestanak radnog odnosa po sili zakona i uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, o kojima Ustavni sud tek treba da odluči. Ukoliko osporene odredbe zakona ostanu na snazi i budu u primjeni od 1. januara 2022, sudija dr Dragoljub Drašković će danom početka primjene Zakona ispuniti uslove za starosnu penziju”, naveli su ranije iz US.

Pred institucijom, koja bi trebalo da bude najviši pravni autoritet u državi, nalazi se pet inicijativa koje se odnose na smanjenje starosne granice za odlazak u penziju. Po tom osnovu Sudski savjet je konstatovao prestanak funkcije za 27 sudija, iako je prethodno US i sam podnio inicijativu za ocjenu smanjenja starosne granice za penzionisanje.

Ustavni odbor Skupštine, koji predlaže izbor i razrešenje sudija US, 14. oktobra je tražio hitno obavještenje od US zbog čega nije obaviješten da Drašković stiče uslove za starosnu penziju. Odbor se do juče više nije bavio ovim pitanjem.

Drašković u sukobu interesa, izvjestilac u slučaju za koji je lično zainteresovan

Sudija Milorad Gogić je prema nezvaničnim infiormacijama “Vijesti” 21. oktobra prekinuo sjednicu Vijeća za odlučivanje o žalbama pred tim sudom, dovodeći u sumnju poziciju sudije Draškovića u tom vijeću. On je od predsjednika i sudija US zatražio da zauzmu pravni stav, jer, kako je naveo u dopisu, “postavlja se pitanje da li je sudiji Draškoviću po sili zakona prestala funkcija”.

Milorad Gogić
Milorad Gogićfoto: Savo Prelević

Sudije su tu dilemu otvorile na kolegijumu US, ali ona ni tada, kao ni juče nije riješena.

Prema informacijama “Vijesti”, Draškoviću je ranije dodijeljen u rad jedan predmet sudije redovnog suda kome je Sudski savjet konstatovao prestanak funkcije. Odluka je donijeta na osnovu istog člana Zakona o radu na osnovu koga je Drašković stekao uslove za starosnu penziju a time i prestanak sudijske funkcije, koju treba da konstatuje parlament.

Bonus video: