Prijave uredne, uskoro saslušanja

Kordić je najavila da će vjerovatno naredne sedmice zakazati sjednicu o situaciju u Ustavnom sudu, kako bi razmotrili trenutno stanje i dalje poteze Odbora vezane za rješavanje trenutne krize u tom sudu

4994 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Printscreen YouTube
Foto: Printscreen YouTube

Ustavni odbor odlučio je danas da na intervjue pozove svih devet kandidata koji su se prijavili za dva upražnjena mjesta sudija Ustavnog suda.

Odbor je jednoglasno usvojio Izvještaj komisije koja je obavila amdinistrativnu provjeru prispjelih kandidatura i utvrdila da svi kandidati ispunjavaju formalne uslove iz konkursa za izbor dvoje sudija Ustavnog suda.

Mjesta u Ustavnom sudu su upražnjena jer su uslove za starosnu penziju stekli Mevlida Muratović 9. februara, a Hamdija Šarkinović 5. januara ove godine. O tome je blagovremeno, još u ljeto 2020. godine, tadašnja predsjedavajuća sutkinja Ustavnog suda Desanka Lopičić obavijestila poslanike, poslavši im dopis na osnovu koga je i raspisan oglas 7. avgusta 2020.

Komisija je konstatovala da su sve prispjele kandidature uredne i da su kandidati Ilija Vukčević, Sulejman Guči, Snežana Jonica, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Nemanja Popović, Ivan Radojičić i Maja Šćepanović, ispunili formalne uslove iz konkursa.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić (DF) predložila je da u najskorijem roku počnu saslušanja i da pozivaju jednog po jednog kandidata, dakle jedna sjednica za jednog kandidata.

Predsjednik Komisija Vladimir Martinović istakao je da je zadovoljan što je Komisija radila u sastavu i vlasti i opozicije, što su imali odličan i konstruktivan rad, jednoglasno usvojili svako mišljenje i svaki od poslanika je imao mogućnost da uredno pregleda prispjele kandidature.

"Mislim da smo kao Komisija, što ne znači da Odbor ne treba dodatno da provjeri i iskontrolišu naš rad, imali jedan dinamičan rad i trudili smo se da svu dokumentaciju pogledamo na najbolji mogući način, sa aspekta pravne struke, tako da nije bilo mjesta niti politici, niti nekim drugim stvarima, osim onoga što je bio cilj formiranja Komisije", rekao je Martinović.

U Komisiji su, pored Martinovića, Suada Zoronjić (URA) i Luiđ Škrelja (DPS), a radili su uz pomoć predstavnice Stručne službe Odbora Dragane Vukčević.

Govoreći o situaciji u Ustavnog suda, Kordić je najavila da će vjerovatno naredne sedmice zakazati sjednicu o situaciju u Ustavnom sudu, kako bi razmotrili trenutno stanje i dalje poteze Odbora vezane za rješavanje trenutne krize u tom sudu.

Ona je podsjetila da su 14. oktobra uputili dopis US u kojem ga podsjećaju da nije postupio u skaldu sa Ustavom i zakonom, gdje je US obavezan da Odbor obavijesti o prestanku mandata sudije šest mjeseci ranije.

"Nijesmo dobili nikakav odgovor na ovaj dopis", rekla je Kordić.

Ona je saopštila da je stiglo pismo koje je upućeno predsjedniku Skupštine Bečiću i u kojem je US obavijestio da nijesu postigli saglasnost o tome kada sudija Dragoljub Drašković stiče uslov za penziju.

Naveli su da dvoje sudijam imaju stav da je on uslov za penziju ispunio 1. oktobra, a troje da to ispunjava u januaru.

"S obzirom na činjenicu da čak i u ovoj opciji kojom se spekuliše, da sudiji mandat prestaje 1. januara, mi smo obavještenje morali dobiti 1. juna, evidentna je docnja i stvara se situacija pravne nesigurnosti", kazala je Kordić.

Drašković je 1.oktobra ove godine stekao uslove za starosnu penziju sa navršenih 66 godina, ali predsjednik US Budimir Šćepanović o tome nije obavijestio Skupštinu - kao nadležnu za izbor sudija.

U odgovorima koje je US 13. oktobra dostavio “Vijestima” na upit zašto nijesu obavijestili Ustavni odbor Skupštine o sticanju uslova za penziju sudije Draškovića, kao argument se navodi sporna odredba Zakona o radu i činjenica da o njemu treba da se izjasni upravo taj sud.

Zakonom o radu predviđeno je da muškarci stiču uslove za openziju sa 66, a žene sa 64 godine.

Ustavnom sudu podnijeto je više inicijativa i predloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti više odredbi Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, među kojima su i odredbe kojima se uređuje prestanak radnog odnosa po sili zakona i uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, o kojima Ustavni sud tek treba da odluči. Ukoliko osporene odredbe zakona ostanu na snazi i budu u primjeni od 1. januara 2022, sudija Dragoljub Drašković će danom početka primjene Zakona ispuniti uslove za starosnu penziju, naveli su ranije iz US.

Bonus video: