Bojović: Skupština demonstrirala posvećenost dijalogu sa novinarima

On je naveo da Skupština radi na definisanju mehanizama koji će efikasnije suzbijati govor mržnje, klevete i laži, kao i na normativnoj i institucionalnoj zaštiti izvora informacija i povjerljivosti novinarske tajne

5902 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Skupština Crne Gore
Foto: Skupština Crne Gore

Novi saziv Skupštine demonstrirao je posvećenost unapređenju dijaloga sa novinarskim udruženjima i otvorenost za rješavanje problema, poručio je poslanik Demokratske narodne partije Dragan Bojović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Bojović je, na regionalnoj konferenciji „Unaprjeđenje dijaloga između parlamenta i novinara sa Zapadnog Balkana“ u Skoplju, poručio da se medijski sektor u Crnoj Gori suočava sa brojnim problemima.

“Prema njegovim riječima, novi saziv Skupštine, na samom početku mandata, demonstrirao je posvećenost unapređenju dijaloga sa novinarskim udruženjima i otvorenost za rješavanje problema”, naveli su iz Skupštine.

Bojović je kazao da su održani sastanci sa predstavnicima Udruženja novinara i Sindikata medija, gdje je, prema njegovim riječima, pokazana spremnost da se zajednički radi na poboljšanju ukupnog ambijenta za djelovanje medija.

"Skupština je u poslednje vrijeme prepoznata kao najtransparetniji parlament na prostoru Bivše Jugoslavije, prema razultatima nedavnog istraživanja”, naveo je Bojović.

On je naveo da Skupština radi na definisanju mehanizama koji će efikasnije suzbijati govor mržnje, klevete i laži, kao i na normativnoj i institucionalnoj zaštiti izvora informacija i povjerljivosti novinarske tajne.

Bojović je podsjetio na inicijativu u okviru sadašnjeg saziva Skupštine da se novinarima dodijeli status službenog lica, koja je u fazi realizacije.

On je naveo da česti napadi na novinare i novinarke obavezuju na snažnije i proaktivnije djelovanje, kako bezbjednost medijskih poslenika ne bi bila narušena.

“Mnogo puta se dešavalo da novinari budu privođeni, prebijani samo zato što su izvještavali sa nekog protesnog skupa, mitinga, iako je to njihov posao i ne mora biti u korelaciji sa njihovim ličnim uvjerenjima", rekao je Bojović.

On je naveo da je tema govora mržnje u medijima posebno kompleksna i izazovna za adekvatno normativno uobličavanje.

"Posebno problematičan je govor mržnje i dikriminatorna terminologija koja je u ekspanziji na društvenim mrežama”, rekao je Bojović.

On je naveo da je posebno važno znati koje su granice slobode izvještavanja, podsjetivši da je u zakonodavstvu Crne Gore kleveta dekriminalizovana.

“To se može shvatiti kao podsticaj medijskim slobodama, ali je u međuvremenu značajno povećan broj laži, manipulacija, denuncijacija raznih vrsta, koje su često podstaknute veoma sumnjivim motivima”, rekao je Bojović.

On je naveo da treba razmisliti u pravcu efikasnijeg i rigoroznijeg prekršajnog kažnjavanja, koje bi osjetnim finansijskim sankcijama umanjilo ekspanziju ovakvih negativnih pojava u medijskoj sferi.

“Takođe, govor mržnje, s druge strane, treba revnosnije krivično sankcionisati", naveo je Bojović.

On je naveo da se mora se voditi kontinuiran dijalog sa medijima kako bi se bolje razumjele njihove potrebe.

"Naša vizija je država u kojoj mediji mogu slobodno da rade, u bezbjednom okruženju i na uređenom tržištu, bez obzira na njihovu uređivačku politiku”, rekao je Bojović.

On je naveo da je fokus Skupštine u potpunosti usmjeren na reformu medijskog zakonodavstva, medijsku strategiju i aktiviranje postojećeg Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

Reforma medijskog zakonodavstva poseban akcenat staviće na onlajn medije, unapređenje zaštite novinarskih prava, integriteta, kao i na djelotvornu i nepristrasnu samoregulaciju.

Kako je dodao, reforma će se fokusirati i na transparentnost tržišnih uslova za sve medijske aktere, transparentnost vlasništva nad medijima ali i javnih subvencija.

On je poručio da bez slobode medija nema slobodnog ni građanskog društva.

“Svi zajedno moramo da obezbijedimo uslove da se novinari osjećaju zaštićeni i ohrabreni da slobodno rade svoj posao, kao i da zajednički afirmišemo integritet i dignitet novinarske profesije", zaključio je Bojović.