tvrdi da se predsjednik skupštine odrekao dnevnica kao i naknade za telefon

Novosel: Na sajtu Skupštine biće pregled finansijskih troškova Bečića

On je rekao da je javnim prikazivanjem troškova predsjednika Skupštine, postignut korak dalje u cilju otvorenosti rada parlamenta ka građanima, čime novo rukovodstvo pokazuje odgovoran pristup javnim finansijama

3205 pregleda 5 komentar(a)
Novosel, Foto: Skupština Crne Gore
Novosel, Foto: Skupština Crne Gore

Pregled troškova službenog puta, smještaja i dnevnica predsjednika parlamenta Alekse Bečića, biće objavljivani na sajtu Skupštine Crne Gore.

Bećićev savjetnik Aleksandar Novosel, rekao je da Skupština nastavlja da povećava nivo transparentnosti i otvorenosti.

"Na internet prezentaciji Skupštine, biće objavljen pregled troškova službenog puta, troškova smještaja kao i pripadajućih dnevnica po osnovu službenog puta van zemlje i aktivnosti u zemlji, predsjednika parlamenta", kazao je Novosel.

On je rekao da je javnim prikazivanjem troškova predsjednika Skupštine, postignut korak dalje u cilju otvorenosti rada parlamenta ka građanima, čime novo rukovodstvo pokazuje odgovoran pristup javnim finansijama.

Novosel je naveo da je Bečić, od izbora na funkciju, imao osam službenih putovanja u inostranstvu.

Novosel je objasnio da je Bečić, četiri puta putovao komercijalnim letom, ekonomskom klasom u odlasku i povratku.

Novosel je dodao da je jednom u odlasku putovao komercijalnim letom, ekonomskom klasom, a u povratku Vladinim avionom.

On je rekao da je Bečić jednom putovao Vladinim avionom u odlasku i povratku, dok je za dva putovanja koristio službeno vozilo u oba pravca.

Novosel je kazao da su avionske karte ukupno koštale 1.861 eura, dok su troškovi za hotelski smještaj za sedam noćenja bili 832,9 eura.

„Ukupna visina dnevnica kojih se Bečić odrekao u korist budžeta Crne Gore za službena putovanja u zemlji i inostranstvu iznosila je 1.590 eura“, navodi se u saopštenju.

Novosel je istakao da se Bečić odrekao i naknade za korišćenje mobilnog telefona u službene svrhe i da za 11 noćenja Skupština nije snosila troškove.

Novosel je rekao da se Bečić, od stupanja na funkciju, odrekao svih dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, a koje su ga po pravu sledovale, što predstavlja savjesan i racionalan odnos prema trošenju državnih sredstava.

"Kabinet predsjednika Skupštine vjeruje da će predsjednik Crne Gore, Vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi i javni funkcioneri na internet prezentacijama ovih institucija redovno objavljivati visinu mjesečne zarade svih javnih funkcionera, iznose dnevnica, naknada po osnovu rada u radnim tijelima i komisijama", rekao je Novosel,

On je kazao da u kabinetu vjeruju da će biti objavljivani i troškovi telefona i drugih privilegija i prinadležnosti koje saglasno zakonu sljeduju javnog funkcionera.