"SMJELA JE I DRSKA PRIČA VLASTI O RAZVOJU POLJOPRIVREDE"

Ćeman: Selektivna podrška odlazećeg DPS-a nije model da oživi sela

"Demokrate će nakon dolaska na vlast, sačiniti strategiju i akcioni plan za poboljšanje uslova života na selu"
0 komentar(a)
Albin Ćeman, Foto: Demokratska Crna Gora
Albin Ćeman, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 02.11.2017. 16:27h

Za “gospodu” koja u Petnjici personifikuje neuspješnu vlast DPS-a - bihorske rijeke, izvori, livade, pašnjaci, plodno zemljište, povoljna klima, zdrava hrana i ostali prirodni resursi, su apsolutno nedovoljni za stvaranje jedne prosperitne, samoodržive opštine, kazao je Albin Ćeman, kandidat Demokratske Crne Gore za predsjednika Opštine Petnjica.

"Poljoprivreda u Petnjici ne uživa sistemsku i institucionalnu podršku, zbog čega mladi poljoprivrednici napuštaju sela i svoj zavičaj u potrazi za boljim životom. Selektivna podrška po partijskoj liniji koju praktikuje petnjički orgranak odlazećeg DPS-a, nikako nije ozbiljan model koji će oživjeti naša sela i našu privredu. Klasična matrica DPS vizije razvoja, jeste primjer dodjele plastenika pojedincima koji su nazainteresovani za ovaj vid privređivanja, pa umjesto da se uzgajaju poljoprivredni proizvodi, u plastenicima niče korov, a novac Bihoraca odlazi u nepovrat. Lokalna vlast ne čini ništa kako bi obezbijedila povoljne uslove za dovođenje investitora. Iako na području naše opštine, poljoprivredni proizvođači uspijevaju da proizvedu određenu količinu zdrave hrane, oni imaju problem sa prodajom i plasmanom iste zbog nepostojanja otkupnih stanica. Pored navedenih problema, poljoprivredne parcele koje se obrađuju na teritoriji naše Opštine, nijesu zaštićene od elementarnih nepogoda, tako da jedna poplava ili grad u kombinaciji sa petnjičkim DPSom odnese sav prihod i uloženi trud naših poljoprivrednika", istakao je Ćeman.

On je kazao i da je smjela je i drska priča aktuelne vlasti o razvoju poljoprivrede, a već tri decenije nijesu u stanju obezbijediti uslove za otvaranje poljoprivredne apoteke i veterinarske ambulante na teritoriji opštine, kao i da, kako je Ćeman u nastavku saopštenja naveo da se lokalna vlast za četiri godine nije udostojila ni da odredi lokaciju za stočnu pijacu, a kamoli da istu formira.

"Kada je riječ o poljoprivredi i stočarstvu, Demokrate će nakon dolaska na vlast, sačiniti strategiju i akcioni plan za poboljšanje uslova života na selu. Uključićemo raspoložive opštinske nekretnine u proces dinamiziranja poljoprivrednog razvoja, tako da domaćinstva neće zavisiti samo od poljoprivrednih resursa, već od kumulativne kombinacije ljudskih, industrijskih, turističkih i ekoloških potencijala sela. Na taj način ćemo pokazati i dokazati, da profesionalno, pažljivo osmišljeno i domaćinsko vođenje, umnogome može promijeniti životni tok, ambijent i budućnost, kako naših osiromašenih Bihoraca, tako i naše zaboravljene Petnjice", istakao je na kraju saopštenja Ćeman.