Odbornička pitanja bila jedina tačka sjednice lokalnog parlamenta u Bijelom Polju

U toku je izrada tehničke dokumentacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, i to prve faze, po sistemu "Projektuj-izgradi". U idućoj godini planirana je izrada glavnog projekta prve faze sekundarne fekalne kanalizacije za preostali dio gradskog područja

6358 pregleda 1 komentar(a)
Foto: J.Ć.
Foto: J.Ć.

Odbornička pitanja na koja su odgovarali predsjednik Opštine Petar Smolović, kao i predstavnici pojedinih sekretarijata, bila su jedina dnevna tačka zasijedanja sjednice lokalnog parlamenta u Bijelom Polju, koja je održana danas.

“Opština Bijelo Polje je u saradnji sa Evropskom investicionom bankom i drugim EU fondovima uradila idejni projekat za izgradnju Glavnog kanalizacionog kolektora i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju", kazao je direktor Direkcije za izgradnju Milanko Minić, dodajući da tim projektom obuhvaćen i lokalitet Kulina u MZ Gornji grad, odnosno rješavanje fekalne kanalizacije, o čemu se interesovala Jasmila Hot iz DPS-a.

Naglasio je da je do sada urađen glavni kolektor u dužini oko 6 kilometara, kao i tri sekundarna kanalizaciona voda u naselju Pruška.

“U toku je izrada tehničke dokumentacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, i to prve faze, po sistemu "Projektuj-izgradi". U idućoj godini planirana je izrada glavnog projekta prve faze sekundarne fekalne kanalizacije za preostali dio gradskog područja, što će obuhvatiti gornji dio grada, kao i naselje Kulinu“, naglasio je Minić, preizirajući da je prema idejnom projektu ukupna vrijednost investicije 25 miliona eura.

Prema planu, pojasnio je Minić, radiće se u fazama, i to glavni kanalizacioni kolektor i sekundarna kanalizaciona mreža u tri, a za prečišćavanje otpadnih voda u dvije faze.

Do zastoja radova i povlačenja mehanizacije sa puta Gubavač – Bistrica došlo je zbog pojave nepredviđenih klizišta, što zahtijeva izmjenu glavnog projekta u cilju njihove sanacije, kazao je Smolović, odgovarajući na pitanje odbornika Dževada Omerovića (DPS), zbog čega je došlo do zastoja radova na putu Gubavač- Bistrica.

“Čim se izvrši izmjena projektne dokumentacije a što je obaveza Upave javnih radova, steći uslovi za nastavk radova na ovom putnom pravcu. Uprava javnih radova Crne Gore investitor radova na rekonstrukciji putnog pravca Gubavač – Bistrica”, kazao je Smolović, napominjući da su oni uradili i revidovali glavni projekat, raspisali tender, izabrali izvožača a da je obaveza Opštine rješavanje imovinsko- pravnih odnosa.

Minić je, odgovarajući na pitanje istog odbornika kazao da za završetak radova na Ski centru Cmiljača i valorizaciji Đalovića pećine potrebno oko 6,5 miliona eura, a da su radove usporili loši vremenski uslovi i nedostatak elektro-energetske infrastrukture.

Uprava javnih radova, podsjetio je Minić, je investitor i nosilac svih aktivnosti na realizaciji tih kapitalnih projekata.

“U odgovoru koji sam dobio od Uprave navodi se da se “radovi na Ski centru Cmiljača i Đalovića pećini izvode usporenom dinamikom zbog nepovoljnih vremenskih uslova”.

U odgovoru se navodi da je Uprava javnih radova budžetom za 2022. za završetak radova na Ski centru Cmiljača planirala 3,5 miliona eura, a za završetak radova na valorizaciji Đalovića pećine 3 miliona eura. Očekujemo da će se radovi na ova dva projekta nastaviti i uspješno završiti do kraja naredne godine", kazao je Minić.

Hajrudina Bučana iz URA je zanimalo da li je Smolović od imenovanja novog menadžmenta Bolnice posjetio tu ustanovu i da li je Lokalna ustanova finansijski pomogla Bolnicu u tom periodu.

Smolović je odgovorio da od imenovanja novog direktora dr Ekenana Erovića nije dobio zvaničan poziv da posjeti tu ustanovu.

"Opština je u skladu sa svojim mogućnostima pomogla kada god se menadžment Bolnice obratio Opštini. Tako smo početkom epidemije Covid 19 Bolnici opredijelili pomoć u vrijednosti 25 hiljada eura, za nabavku razne medicinske i zaštitne opreme, za potrebe liječenja kovid pacijenata, a posredovali smo u obezbjeđivanju više donacija za Opštu bolnicu"

Dodao je da je sa fodancijom Hemiias i fondom Hilal obezbijedili donaciju u vidu specijalizovanog sanitetskog vozila Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Bijelom Polju, kao i druge vrijedne donacije, ističući da stoji na raspolaganju za potpunu saradnju sa Bolnicom.

Odgovarajući na pitanje odbornika DPS-a Admira Mustajbašića sekretarka Sekretarijata za finansije, Alida Nuhodžić je ponovila raniji stav predsjednika Opštine da će usvajanjem “Maršalovog plana” bjelopoljska Opština izgubila bi oko 3,8 miliona eura.

Minić je u odgovoru na pitanje Enise Babaić naveo da će nakon rješavanja imovinskih odnosa biti nastavljeni radovi na putu Srđevac – Lozna – Sušića.

"Na osnovu uređenog i revidovanog glavnog projekta, Direkcija za izgradnju i investicije putem tendera odabrala je vršioca izrade Elaborata eksproprijacije zemljišta za potrebe rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac - Lozna - Sušica. Poslije toga, Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine u saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu PJ Bijelo Polje, pristupili su rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Predmetnom eksproprijacijom obuhvaćeno je 113 vlasnika parcela, od čega je uspješno riješeno 102 eksproprijacije za koje su rješenja postala izvršna i konačna“, kazao je Minić, podsjećajući da je nakon toga investitor radova- Uprava javnih prigoda putem tendera izabrala izvođača radova –“Tofi” iz Rožaja, a da je vrijednost izgradnje puta u dužini 4,2 kilometra dva miliona 462 hiljade eura.

Bonus video: