projektovan na 9.770.000 eura

Usvojen budžet Opštine Berane za 2022.

U odluci o budžetu navodi se da je za tekuću budžetsku potrošnju planirano da se izdvoji 6.246.700 eura, za kapitalne investicije 1.161.800 eura, dok na otplatu dugova iz prethodnog perioda otpada 2.171.500 eura

4128 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Tufik Softić
Sa sjednice, Foto: Tufik Softić

Glasovima odbornika vladajuće većine, kolicije Zdravo Berane (SNP, DF) i Demokratske Crne Gore, Skupština opštine je na današnjoj sjednici usvojila budžet za narednu godinu koji je projektovan na 9.770.000 eura, što je za oko milion eura manje nego prošle godine.

U odluci o budžetu navodi se da je za tekuću budžetsku potrošnju planirano da se izdvoji 6.246.700 eura, za kapitalne investicije 1.161.800 eura, dok na otplatu dugova iz prethodnog perioda otpada 2.171.500 eura.

Tekuća budžetska rezerva je zacrtana na 180.000 eura, a stalna na 10.000 eura.

Najveći planirani prihodi budžeta se odnose na transfere i to u visini od 3.735.000 eura, odnosno 38,23 odsto. Tu prednjače transferi Egalizacionog fonda koji su zacrtani u iznosu od 3.400.000 eura.

Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 3.708.000 i njihovo učešće u ukupnim prihodima je 37,95 odsto.

U ponuđenoj strukturi poreza najveće učešće ima porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica i to 2.400.000 eura. Porez na nepokretnosti iznosi 550.000 eura, a porez na dohodak fizičkih lica 450.000 eura.

Takse u ukupnim prihodima učestvuju sa 0,67 odsto, odnosno 65.000 eura.

Projekcijom budžeta je predviđeno da se po osnovu naknada prihoduje 1.086.000 eura, od čega najveće učešće u naknadama imaju naknada za korišćenje šuma u iznosu od 600.000 eura, zatim naknade za korišćenje voda u iznosu od 200.000 eura i naknada za korišćenje puteva u iznosu od 110.000 eura.

Prihodi po osnovu donacija učestvuju sa 300.000 eura, odnosno 3,7 odsto. Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 300.000 eura, uz naznaku da je planirano zaduženje iz sredstva Egalizacionog fonda ukoliko to bude potrebno za održavanje tekuće likvidnosti.

Sekretar Sekretarijata za finansije Bojan Radošević kazao je da su se prilikom planiranja budžeta za narednu godinu rukovodili preporukama Ministarstva finansija.

"Vodili smo računa da se budžet planira do nivoa ostvarenja u 2020. godini i procjene ostvarenja do kraja 2021. godine, kao i da se planiraju aktivnosti u cilju realizacije preporuka DRI", kazao je Radošević.

Odbornici DPS su kritike usmjerili na to da se, kako su kazali, iz godine u godinu ponavljaju isti projekti, koji ostaju nerealizovani.

Na posljednjoj sjenici SO u ovoj godini, usvojeno je i niz drugih značajnih odluka, kao i infomacija o radu opštinskih preduzeća i planovima rada za narednu godinu.