objavljen izvještaj o realizaciji preporuka

DRI: Demokrate realizovale jednu preporuku, za drugu potrebna dodatna dokumentacija

"Subjekt revizije je blagovremeno dostavio Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, dok je prateća dokumentacija dostavljena nakon dostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka"

6550 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Državna revizorska institucija
Foto: Državna revizorska institucija

Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je da je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020. godinu u kojem se navodi da je ta partija realizovala jednu od ukupno dvije date preporuke DRI, te da je zaključak Kolegijuma da Demokrate za drugu dostave "dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja, kao i novi Izvještaj o realizaciji preporuka".

Kako je saopšteno iz DRI, ta institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020.godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem su subjektu revizije date dvije preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu.

"Subjekt revizije je blagovremeno dostavio Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, dok je prateća dokumentacija dostavljena nakon dostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka", piše u saopštenju.

Izvještaj koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI će dostaviti skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, a nadležni Kolegijum činili su senatori Nikola N. Kovačević i Branislav Radulović.

"Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, zaključio je da je Demokratska Crna Gora u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI realizovala 1 (jednu) od ukupno 2 date preporuke DRI, dok se na osnovu izjašnjenja subjekta revizije, za jednu preporuku državni revizor nije mogao uvjeriti u status preporuke. Zaključak Kolegijuma je da Demokratska Crna Gora za preporuku broj 2 dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja kao i novi Izvještaj o realizaciji preporuka", navodi se u saopštenju DRI.