vlada razmotrila više kadrovskih pitanja.

Medenica imenovan za državnog sekretara, Laković v.d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata

Vlada je dala saglasnost da se za glavnog inspektora rada u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjeku za inspekciju rada, postavi Srđan Simović

17302 pregleda 10 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Miloš Medenica, imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

To se navodi u saopštenju Vlade o kadrovskim pitanjima sa 4. sjednice.

U saopštenju piše i da je Vlada donijela i Rješenje o određivanju Janka Lakovića za vršioca dužnosti (v.d.) generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane.

U saopštenju piše da je Vlada Crne Gore na danas održanoj četvrtoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

- Dala saglasnost da se za glavnog inspektora rada u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjeku za inspekciju rada, postavi Srđan Simović,

- Dala saglasnost da se za glavnu urbanističko-građevinsku inspektorku u Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje - Direkciji za urbanističko-građevinski nadzor, postavi Mirjana Đurišić,

- Donijela Rješenje da se Arben Jakupi odredi za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima – rukovodioca Sektora za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje,

- Donijela Rješenje o imenovanju Maše Stevović za državnu sekretarku u Ministarstvu prosvjete,

- Donijela Rješenje o imenovanju Miloša Medenice za državnog sekretara u Ministarstvu finansija,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke ranijeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja Naide Nišić,

- Donijela Rješenje o određivanju Ane Raičević za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva finansija,

- Donijela Rješenje o imenovanju Bojana Bugarina za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva odbrane Dragutina Kalezića,

- Donijela Rješenje o određivanju Jadranke Vojinović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva odbrane,

- Donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane potpukovniku Todora Goranovića,

- Donijela Rješenje o određivanju Janka Lakovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za sport i mlade Marka Begovića,

- Donijela Rješenje o određivanju Sava Rašovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta i mladih,

- Donijela Rješenje o imenovanju Mersudina Gredića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- Donijela Rješenje o određivanju Enese Hasanagić Katana za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva javne uprave,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hermina Šabotića,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miroslava Zekovića,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova Sergeja Mučalice,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petra Koprivice,

- Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miodraga Bešovića,

- Donijela Rješenje o određivanju Hermina Šabotića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- Donijela Rješenje o određivanju Radovana Popovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- dDonijela Rješenje o određivanju Sergeja Mučalice za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- Donijela Rješenje o određivanju Miodraga Bešovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- Donijela Rješenje o imenovanju Irme Selmanović za savjetnicu potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj,

- Predložila redovnoj Skupštini akcionara "Luke Bar" AD Bar da za članove Odbora direktora izabere: Darka Pekića, Marka Nišavića, Vladimira Dragovića i Nedžiba Ibrišimovića i 28. odredila Snežanu Đurković za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luke Bar" AD Bar.