Klub poslanika DPS-a najavio već prošle nedelje

Poslanici nove većine predložili izmjene zakona kako bi Zeta postala opština

Predloge su podnijeli Daliborka Pejović (DPS), Draginja Vuksanović Stanković (SDP), Dragan Ivanović (SNP) i Amer Smailović (BS)

51770 pregleda 56 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Skupština Crne Gore, Foto: Boris Pejović

Poslanici nove većine podnijeli su predloge izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakona o Glavnom gradu, kojim je predviđeno formiranje nove opštine – Zeta.

"Potreba da se ojača pravo na lokalnu samoupravu kako bi se sa nadležnostima i resursima upravljalo na onom nivou vlasti koji je najbliži građanima, a radi unapređenja ekonomskog razvoja, pružanja višeg nivoa usluga, podržavanja daljeg procesa decentralizacije, efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja poslova u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva i privrednih subjekata, te uvažavajući višedecenijsku težnju građana za dobijanje samostalne opštine, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore dosadašnjoj opštini Golubovci koja je opština u okviru Glavnog grada, utvđuje se status samostalne opštine", piše u obrazloženju predloga zmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Predloge su podnijeli poslanici Daliborka Pejović (DPS), Draginja Vuksanović Stanković (SDP), Dragan Ivanović (SNP), Miloš Konatar (URA) i Amer Smailović (BS).

"Opština Zeta, sa sjedištem u Golubovcima, obuhvata Golubovce kao naselje gradskog karaktera i naselja: Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrica, Vukovci, Vranjina, Gostilj, Goričani, Kurilo, Mojanovići, Ponari, Šušunju, Mahala, Mataguži, Ljajkovići, Srpsko, Botun, Mitrovići i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine", piše u predlogu.

Kako se dodaje, do obrazovanja organa lokalne uprave Opštine Zeta, poslove iz njihove nadležnosti obavljaće organi lokalne uprave Opštine Golubovci kao opštine u okviru Glavnog grada.

"Do donošenja budžeta Opštine Zeta, finansiranje Opštine Zeta vršiće se iz Budžeta Opštine Golubovci kao opštine u okviru Glavnog grada", navodi se u predlogu.

U obrazloženju izmjena i dopuna Zakona o Glavnom gradu piše da se donošenjem izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji, kojim se opštini u okviru Glavnog grada Golubovci utvrđuje status opštine, ukazala potreba za brisanjem odredaba Zakona o Glavnom gradu, kojimje utvrđeno da su Golubovci opština u okviru Glavnog grada.

"Predlogom izmjena i dopuna Zakona o Glavnom gradu brisane su odredbe koje su uređivale simbole i praznik i pečat opštine u okviru Glavnog grada, poslove opštine u okviru glavnog grada, organe opštine u okviru Glavnog grada, odnos organa opštine i organa Glavnog grada, kao i odredbe koje su uređivale način finansiranja opštine u okviru Glavnog grada", piše u obrazloženju.

Klub poslanika DPS-a prošle sedmice ja najavio da će Skupštini predati izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji i Zakona o Glavnom gradu kako bi se u najkraćem roku omogućilo formiranje nove Opštine Zeta.

“Cilj je da se u postupku što prije razmatraju ove izmjene. Smatramo da je neophodno što prije razmatrati rješenja na skupštini da bi se usaglasili i drugi akti. Mi ćemo ova rješenja dati na potpis kolegama iz parlamentarne većine i kolegama iz SD-a”, rekao je tada šef poslaničkog kluba DPS, Danijel Živković.