odluka vlade

Samo pet ministarstava mogu imati po tri državna sekretara

U sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara

15612 pregleda 6 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 26.05.2022. 19:33h

Vlada je, na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare.

U skladu sa izmjenom Zakona o državnoj upravi, koja propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, Odlukom se otvara mogućnost da pet ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, osam po dva, dok pet ministarstava mogu imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

U skladu sa tim, kako je saopšteno iz Vlade, u sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara.

Vlada je, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, usvojila informaciju o pripremi predloga zakona o Vladi.

U Informaciji se ističe da bi se donošenjem tog zakona sistemski uredila sva pitanja značajna za organizaciju i funkcionisanje Vlade, što bi bio osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši funkciju.

Kako je saopšteno, zakonom bi se izvršila kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjio broj propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja.

To bi, kako se navodi, olakšalo rad samoj Vladi, državnim organima, ali i građanima i medijima koji bi jednostavnije i efikasnije ostvarivali komunikaciju.

„Precizno bi se uredio odnos između Skupštine i Vlade, dok bi posebne odredbe zakona bile posvećene potrebi uređivanja ovlašćenja Vlade i člana Vlade od prestanka mandata do izbora nove, na šta ukazuju i prethodna iskustva rada vlada u tehničkom mandatu, s obzirom na to da ne smije postojati pravni vakum od prestanka mandata stare do izbora nove Vlade“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je zadužen potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku da, u saradnji sa ministrom javne uprave, do 10. juna donese rješenje o formiranju radnog tjela koje će biti zaduženo za pripremu Nacrta zakona o Vladi.

„Zaključcima su definisane i obaveze Ministarstva javne uprave da do kraja juna Vladi na upoznavanje dostavi Nacrt zakona, i da nakon toga sprovede javnu raspavu i pripremi izvještaj sa javne rasprave, kao i da Predlog zakona dostavi Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. oktobra ove godine“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o nabavci vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa predlogom za preusmjerenje sredstava.

U informaciji se ističe da se radi o postupku nabavke 130 polovnih vozila za potrebe MUP-a putem finansijskog lizinga.

„Sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade na period od 12 mjeseci, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zbog izuzetne hitnosti, prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, shodno Zakonu o javnim nabavkama“, navodi se u saopštenju.

Ukazano je da je taj korak iznuđen činjenicom da su, zbog razloga koje Ministarstvo nije moglo da predvidi, niti da na njih utiče, prolongirani rokovi za javnu nabavku 139 novih vozila u otvorenom postupku koji je u toku, pa je isporuka novih vozila planirana tek za kraj ove godine.

„Kako bi se obezbijedila funkcionalnost u radu policijskih službenika u periodu od isteka važećeg ugovora - od 23. juna ove godine pa do nabavke novih vozila, Vlada je odobrila da se za tu potrebu izdvoji 860 hiljada eura“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je posebno naglašeno da se ne smije dozvoliti da MUP u susret turističkoj sezoni ostane bez patrolnih vozila, čime bi se znatno otežao rad policije, a samim tim i očuvanje javnog reda i mira u državi.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na čelu sa ministrom bez portfelja Zoranom Miljanićem.

U diskusiji je naglašeno da su promjene u organizaciji državne uprave uzrokovale neophodnost obrazovanja Komisije u novom sazivu kako bi se stekli uslovi za reagovanje u situacijama kada građani pretrpe štetu.

„Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore, procjene drugih relevantnih institucija i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za štetu i preduzme druge aktivnosti u cilju sanacije posljedica“, kaže se u saopštenju.

Usvojena je informacija o zaključivanju tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane i nadležnih resora Slovenije, Austrije, Belgije, Kanade, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Irske, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Holandije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Španije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu sprovođenja i pružanja podrške države domaćina tokom vježbe „Jadranski udar 22“.

„U cilju jačanja i intenziviranja multinacionalne saradnje u oblasti vazduhoplovstva, a naročito sposobnosti Kontrolnog centara združenih napada, pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) će učestvovati na toj vježbi koja će se izvesti od 23. maja do 5. juna, u Cerklju, u Sloveniji“, kaže se u saopštenu.

Navodi se da na osnovu Odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost, VCG učestvuje na vježbi sa 13 pripadnika, uz angažovanje helikoptera BELL 412 i BELL 505.