analiziraće ustavnost i zakonitost

Ko je ko u ekspertskom timu koji će analizirati temeljni ugovor

U sastavu tima Velibor Marković, Andrej Bracanović, Bojan Božović, Aneta Spaić, Tea Gorjanc Prelević i Ana Stanković Mugoša.

44863 pregleda 74 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Ekspertski tim koji bi trebalo da analizira ustavnost i zakonitost temeljnog ugovora prije njegovog potpisivanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) ima šest članova.

U njegovom sastavu su pravnici Velibor Marković, Andrej Bracanović, Bojan Božović, Aneta Spaić, Tea Gorjanc Prelević i Ana Stanković Mugoša.

Marković bio član ekspertskog tima MCP, prijetio da bi zavrtao šiju LGBT osobama

Marković je bio član Ekspertskog tima Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) tokom pregovora o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti.

Advokat je, a pominjao se kao i jedan od kandidata za ministra pravde u Vladi Zdravka Krivokapića.

Često je bio u fokusu javnosti zbog homofobnih i seksističkih komentara. Prijetio je i da bi "zavrtao šiju LGBT osobama".

U novembru 2020. godine Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je Marković koristio govor mržnje prema pripadnicima LGBTIQ populacije i osobama koje zagovaraju njihova prava.

Bracanović stručan za pravni status crkvenih zadužbina

Andrej Bracanović je diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2008. godine, a iste godine je upisao i poslijediplomske specijalističke studije, na smjeru Građansko pravo – pravne klinike.

U njegovoj biografiji objavljenoj na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, navodi se da je Bracanović izučavanjem civilistike kroz njene posebne discipline, a po principu pravnih klinika, prepoznao svoj put za dalje naučno i stručno usavršavanje i napredovanje.

Specijalističke je studije okončao odbranom specijalističkog rada "Pravni status crkvenih zadužbina".

Bracanović
Bracanovićfoto: fpn.udg.edu.me

Nakon završenih poslijediplomskih specijalističkih studija, 2009. godine, upisao je i poslijediplomske magistarske studije na Univerzitetu Donja Gorica na smjeru Građansko pravo, koje je okončao 2013. godine odbranom magistarskog rada na temu "Pravni status crkvenih zadužbina s posebnim osvrtom na južnoslovenske zemlje".

Doktorand je na programu „Privatno pravo“ Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica pred predajom doktorske disertacije.

Radni angažman otpočeo je kao pripravnik, a zatim savjetnik u Odboru za ustavna pisanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore (2008-2010) gdje je radio na pripremi i izradi pravnih analiza o predlozima zakona i drugih akata koje donosi Skupština... Od 2010. godine angažovan je kao saradnik, a zatim asistent u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica na predmetima Rimsko privatno pravo, Uvod u građansko pravo, Legal Culture, i kao istraživač na brojnim EU, ERASMUS+, TEMPUS i dr. projektima...

Božović, sekretar u Ministarstvu pravde, objavio brojne radove iz međunarodnog, evropskog i ljudskih prava...

Bojan Božović je državni sekretar u Ministarstvu pravde.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka UDG na smjeru Pravo EU.

Bio je angažovan kao asistent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.

Božović
Božovićfoto: Mpa.gov.me

Kako piše u njegovoj biografiji na sajtu Vlade, tokom akademske karijere, usavršavao sa na brojnim institutima. Radio je u NVO sektoru, advokatskim kancelarijima i kao ekspert i konsultant na projektima Savjeta Evrope, GIZ-a, ILO-a…

Objavio je brojne radove iz međunarodnog prava, evropskog prava i ljudskih prava...

Gorjanc Prelević borkinja za ljudska prava

Tea Gorjanc Prelević je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA).

Borkinja je za ljudska prava. Ona i njena organizacija zastupaju žrtve kršenja ljudskih prava, posebno zviždača, žrtava torture i novinara.

Gorjanc Prelević
Gorjanc Prelevićfoto: Luka Zeković

HRA je jedna od najuglednijih i najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

HRA se pravnim stavom u vezi odredbi ugovora javno oglasila, kad je uputila pismo premijeru iznoseći primjedbe prije usvajanja dokumenta na Vladi.

Spaić bila član ekspertskog tima Markovićeve Vlade u pregovorima sa MCP

Spaić je dekanica Pravnog fakulteta u Podgorici na kom je diplomirala 2004.

Magistrirala je 2005. na Pravnom fakultetu Kjušu Univerziteta u Japanu, kao stipendista japanske vlade.

Doktorirala je 2009. na Pravnom fakultetu UCG sa disertacijom "Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava medjunarodne prodaje robe".

U akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana je 2009.

Spaić
Spaićfoto: Boris Pejović

U akademsko zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana 2015. godine.

Spaić ima iskustvo rada u tijelu koje se bavilo crkvenim pitanjem, pošto je bila članica ekspertskog tima Vlade Duška Markovića koji je početkom 2020. godine pregovarao s ekspertskim timom Mitropolije crnogorsko-primorske o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti.

Stanković Mugoša skoro 30 godina u advokaturi

Ana Stanković Mugoša je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore.

Kao tada najmlađi advokat u Jugoslaviji, 1994. godine je osnovala svoju samostalnu advokatsku kancelariju.

U njenoj biografiji piše da je skoro 30 godina njenog rada u advokaturi imalo za cilj ulogu advokata u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda kroz zastupanje u postupcima iz oblasti građanskih, porodičnih, krivičnih, privrednih, upravnih, ustavnih, izvršnih i autorskih prava i prava intelektualne svojine.

Stanković Mugoša
Stanković Mugošafoto: Screenshot/TV Vijesti

U Advokatskoj komori Crne Gore obavljala funkciju disciplinskog sudije i disciplinskog tužioca.

Bila je članica radne grupe za izradu: Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o alternativnom rješavanju sporova...

Takođe je članica upravnog odbora Centra za alternativno rješavanj sporova, predsjednica Udruženja Medijatora Crne Gore...