Nova imenovanja i razrješenja Vlade

Konstatovan prestanak mandata direktora Uprave javnih radova Boru Lučiću, za vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte imenovan Esmin Bećović...

15167 pregleda 4 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Screenshot/Youtube
Sa sjednice, Foto: Screenshot/Youtube

Vlada je za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava imenovala Arbena Džuretu.

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava imenovana je Ljudmila Popović.

Vlada je za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova imenovala Bojana Vujovića, a za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u tom Ministarstvu Marka Mrdaka.

Konstatovan je prestanak mandata direktora Uprave javnih radova Boru Lučiću, dok je za vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte imenovan Esmin Bećović.

Za člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević" a.d. Igalo imenovana je Marija Miličković, a za punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević" a.d. Igalo Kosta Leovac.

Izglasan je prestanak mandata sekretarki Ministarstva kapitalnih investicija Mileni Žižić i prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Dragani Lukšić.

Usvojen je Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Veri Keljanović, prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Tanji Janović, predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Lazaru Miljaniću, prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslavu Mašiću, kao i generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Nikoli Veljoviću.

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija imenovan je Miloš Rajković,a za vrsiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija Maja Mijušković

Bonus video: