Preminuo Miodrag Vuković

Vuković će biti sahranjen 16. septembra na podgoričkom groblju Čepurci

134463 pregleda 116 komentar(a)
Miodrag Vuković, Foto: Savo Prelević
Miodrag Vuković, Foto: Savo Prelević

Višegodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Miodrag Vuković preminuo je u 68. godini.

Vuković je rođen 14. januar 1955. godine.

U nekoliko saziva bio je poslanik u Skupštini Crne Gore.

Vuković će biti sahranjen 16. septembra na podgoričkom groblju Čepurci.

Vuković je osnovnu i srednju školu završio u Kolašinu.

Pravni fakultetu završio je u Titogradu 1977. godine.

Tokom studija više puta je nagrađivan: Četiri godišnje nagrade kao najbolji student generacije na Parvnom fakultetu; Nagrada "19. decembar" SO Titograd 1974. godine kao najbolji student te godine na Fakultetu; Proglašen za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore 1976. godine. Bio je student prorektor Univerziteta "Veljko Vlahović" od 1975. do 1976. godine.

Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, na temu "Pravo na političko udruživanje u postkomunističkoj Crnoj Gori".

Odbranio je doktorsku tezu na temu "Pravna priroda Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora".

Učestvovao je na velikom broju naučnih, stručnih i političkih skupova u zemlji i inostranstvu.

Aktivno se bavio politikom i u nekoliko saziva je bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i Skupštini SRJ.

Miodrag Vukotić
foto: Luka Zeković

Bio je potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore od 1996. do 1998. godine.

Savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem bio je od 1998. do 2002.

U ranijim sazivima crnogorskog Parlamenta bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.

Kao poslanik bio je predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva Skupštine Crne Gore i Parlamenta SRJ.

Predsjednik Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predsjedavajućeg u Opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD.

Bio je član Parlamentarne delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Bio je član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Bio je predsjedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predsjedavanja Crne Gore ovim inicijativama.

Bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Objavljivao je u časopisima u Crnoj Gori, SFRJ, SRJ kao i u časopisima stranih država. Objavio je zbirku stručno političkih eseja "Zajednička država – udes ili šansa" prva knjiga i "Zajednička država – udes ili šansa" druga knjiga, Podgorica 2000.; Zbirku stručno-političkih eseja "Crna Gora bez alternative" KPZ Podgorica 1999.; Zbirku stručno-političkih eseja "Pod reflektorom" IC Cetinje 2001.

Objavio je trinaenest knjiga, zbirki stručno-političkih eseja pod zajedničkim naslovom "Svedok kao svjedok", Melon DOO Beograd 2002. prve četiri knjige, a od 2009. do 2016. godine još sedam knjiga sličnog sadržaja.

Koautor je „Komentara Ustava Crne Gore 1992.,” SL.list Crne Gore, Podgorica 2002. i "Opšteg komentara Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora".

Koautor je udžbenika "Ustavno pravo".

Autor je udžbenika „Uvod u pravo“ za studente prve godine Fakulteta za poslovni menadžment u Baru. Učesnik je više stručnih rasprava u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Intenzivno se bavi ustavnim pravom i teorijom države i prava.

Bio je član crnogorskog tima koji je zajedno sa kolegama iz Srbije radio na Ustavu SRJ 1992. godine; član radnih grupa Skupštine Crne Gore koje su radile na nekoliko verzija platformi za redefinisanje odnosa sa Srbijom 1999. godine; član delegacije crnogorskog Parlamenta u Komisiji za izradu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2002 – 2003. godina; član Ustavnog odbora za pisanje Novog Ustava Crne Gore 2006 – 2007. godine, (Ustava nezavisne i međunarodno priznate Države).

Miodrag Vuković
foto: Savo Prelević

Objavljivao je u časopisu udruženja za ustavno pravo SRJ, u „Pravnom zborniku“ u više navrata u prethodnim godinama, u časopisu „Hrvatska javna uprava“, Zagreb, u časopisu „Medijski dijalozi“, Podgorica. Stalni je saradnik više dnevnih i neđeljnih štampanih medija.

Bio je dekan je Pravnog fakulteta "Univerziteta Mediteran", od oktobra 2014. godine.

Biran je za vanrednog profesora na "Univerzitetu Mediteran" u Podgorici i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu.

Bio je profesor i predavač na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, na predmetu „Osnove učenja o pravu” i na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetu „Ustavno pravo i parlamentarizam”.

Bio je predavač i na Diplomatskoj Akademiji "Gavro Vuković", Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.