DRI: Negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na pravilnost poslovanja SPP

"Subjekt revizije iskazao je troškove koje nije evidentirao na odgovarajuće račune u ukupnom iznosu od 5.970,94 eura, kao i troškove koje nije dokumentovao u ukupnom iznosu od 1.914,38 eura, što predstavlja materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost u iznosu od 495,23 eura"

1153 pregleda 0 komentar(a)
Foto: SPP
Foto: SPP

Državna revizorska institucija (DRI) izrazila je negativno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Stranke pravde i pomirenja (SPP) za 2021. godinu.

Kako se navodi u saopštenju DRI sprovedenu reviziju, utvrđeno činjenično stanje i izjašnjenje subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, dao je nadležni Kolegijum DRI u sastavu - predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević i rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava.

"Finansijskom revizijom utvrđeno je da Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Subjekt revizije je u poslovnim knjigama i Godišnjem konsolidovanom finansijskom izvještaju za 2021. godinu iskazao troškove koje nije evidentirao na odgovarajuće račune u ukupnom iznosu od 5.970,94 eura, kao i troškove koje nije dokumentovao u ukupnom iznosu od 1.914,38 eura, što predstavlja materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost u iznosu od 495,23 eura", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je revizijom pravilnosti utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

"Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (čl.12,16,24 i 49), Zakona o računovodstvu (čl.20 i 22), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru", objasnili su iz DRI.

Navode da je konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu namijenjen rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

"Subjekt revizije je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji dostavi Državnoj revizorskoj instituciji Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci, Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji. Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, saglasio se da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje", kažu iz DRI.

Zaključuju da se shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Stranke pravde i pomirenja za 2021. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore na upoznavanje.

Bonus video: