Ivanović: Na zaštićenim područjima Kolašina dešava se krivolov, nelegalna sječa...

"Rad na izgradnji kanalizacije i postrojenja za otpadne vode se nastavlja, iako sa zakašnjenjem u odnosu na veliku izgradnju objekata. Ne treba dozvoliti da se hoteli priključuju na septičke jame, dok se ne instaliraju uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za grad i turistička naselja"

1843 pregleda 1 komentar(a)
Ivanović, Foto: Privatna arhiva
Ivanović, Foto: Privatna arhiva

Kao što je istaknuto u političkom programu "Evropa sad za Kolašin", prioritet buduće vlasti biće očuvanje životne sredine i pametno raspolaganje prirodnim resursima, saopštio je nosilac izborne liste Pokreta Evropa sad na lokalnim izborima u Kolašinu 23. oktobra, Vasilije Ivanović.

On navodi da su, u prethodnom periodu, na teritoriji koašinske opštine, proglašena određena zaštićena područja, međutim, kako tvrdi Ivanović, ona su bez adekvatne zaštite.

Na tim, zvanično zaštićenim područijima, objašnjava nosilac izborne liste pokreta "Evropa sad za Kolašin", "dešava se krivolov, nelegalna sječa, nekontrolisana legalna sječa od strane koncesionara…"

"Isto se odnosi i na vodotoke, kada je u pitanju izgradnja malih hidroelektrana (mHE) i eksploatacija pijeska i šljunka i vađenje ukrasnog kamena. Sve te aktivnosti moraju biti pod kontrolom opštinskih organa, što zahtijeva formiranje posebnog javnog preduzeća i određen broj novih radnih mjesta. Najveći izazov buduće vlasti biće očuvanje prostora kao prirodnog resursa. Prostor u gradu i van grada mora biti adekvatno korišćen, kroz reviziju planske dokumentacije sa detaljnom socioekonomskom analizom i akcentom na životnu sredinu. Kao što je navedeno u političkom programu našeg pokreta, spriječićemo hiperizgradnju u Kolašinu, jer ne želimo masovni već održivi turizam, a posebno razvoj sportskog, zdravstvenog i seoskog turizma", poručuje Ivanović.

Vodosnabdijevanje i očuvanje vodoizvorišta je "prioritet broj jedan" pokreta Evropa sad u Kolašinu, tvrdi on.

Pijaće vode ima više nego dovoljno, objašnjava nosilac liste, "samo je treba kaptirati i pustiti u vovovodni sistem, uz paralelnu rekonstrukciju vodovoda i zamjenu azbestnih cijevi".

"Rad na izgradnji kanalizacije i postrojenja za otpadne vode se nastavlja, iako sa zakašnjenjem u odnosu na veliku izgradnju objekata. Ne treba dozvoliti da se hoteli priključuju na septičke jame, dok se ne instaliraju uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za grad i turistička naselja. To izaziva veliko zagađenje zemljišta. U narednom periodu očekujemo da, u saradnji sa državnim organima, Kolašin dobije reciklažno dvorište i sanira deponiju na samoj obali rijeke Tare. Takođe, već dugo se priča o izgradnji sanitarne deponije na sjeveru države. Radićemo na ubrzanju tog projekta, jer bez njegove realizacije malo se može učiniti na ovom polju. Sjeverna regija je i dalje bez sanitarne deponije bez koje se ne može zaokružiti upravljanje otpadom", saopštio je nosilac liste pokreta Evropa sad za Kolašin.

On tvrdi da je korišćenje i upravljanje prirodnim resursima, do sada, bilo bilo nelegalno i neodrživo.

Nije se, kaže Ivanović, "vodilo računa o šumskom redu, obavljala se totalna sječa, nije iskorišćavana preostala drvna masa".

"Potreban je veći broj fabrika peleta, prerade drveta, a posebno finalnih proizvoda od drveta, što sada nije slučaj. Veliki potencijal Kolašina i okoline je energija sunca i vjetra koji treba iskoristiti kako bi se sačuvali planinski vodotoci od izgradnje hidroelektrana, koje imaju više štete nego koristi na lokalnu ekonomiju, a uz to degradiraju prirodu", kaže Ivanović.

Zaštita Sinjavine je, poručuju iz pokreta Evropa sad, važna iz više razloga.

Prije svega, kaže Ivanović, zbog očuvanja biodiverziteta.

Na tom prostoru je, objašnjava on, potrebno revitalizovati katune, unaprijediti stočarsku proizvodnju.

"Proizvodi sa Sinjavine mogu biti brendirani i sa oznakom geografskog porijekla, jer će to biti budući park prirode, u kojem su zabranjene radnje i aktivnosti koje ugrožavaju prirodu. Sinjavina je zapostavljena i sa aspekta razvoja turizma. Na njoj se samo održava zimski Sinjavinski maraton i ljetnja biciklistička tura. Međutim, potencijali za događaje i sadržaje na toj planini su mnogo veći. Isto je sa Komovima, na kojem je planiran Avanturistički park, ali nijedna od aktivnosti na tom polju nije uradjena od strane države i Opštine", zaključuje nosilac izborne liste Evropa sad za Kolašin.

Bonus video: