Jeknić: Zalagaćemo se za novi i širi koncept shvatanja kulture, Tango kamp da se vrati u Kolašin

"Kultura, takođe, mora biti tretirana kao jedan od uslova održivog razvoja, između ostalog i kao strateški cilj u razvoju održivog turizma, gdje kulturni turizam, baziran na našoj bogatoj kulturnoj baštini, zauzima posebno mjesto"

1836 pregleda 3 komentar(a)
Evropa sad, Foto: Evropa sad
Evropa sad, Foto: Evropa sad

Evropa sad - za Kolašin zalagaće se za novi i širi koncept shvatanja kulture, kulture kao načina života, tvrdi kandidat za odbornika tog pokreta Branisav Jeknić.

To će podrazumijevati, objašnjava on, "integrativnu i participativnu dimenziju kulture i kulturnog stvaralaštva, te promovisanje običaja i karakteristika lokalnih zajednica".

"Kultura, takođe, mora biti tretirana kao jedan od uslova održivog razvoja, između ostalog i kao strateški cilj u razvoju održivog turizma, gdje kulturni turizam, baziran na našoj bogatoj kulturnoj baštini, zauzima posebno mjesto. Program Pokreta Evropa sad podrazumijeva i uspostavljanje savremenog sistema cjelovite zaštite, upravljanja i održivog korišćenja kulturne baštine i predjela, uključujući njenu prezentaciju i turističku valorizaciju. Poseban osvrt dati rekonstrukciji i valorizaciji lokaliteta Barutana, kao objektu koji ima poseban značaj i potencijal za njegovanje dobrih kulturnih odnosa i veza između Crne Gore i Turske", saopštio je Jeknić.

U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, najavljuje on, "treba zaštititi objekate, u gradu i okolini, koji se ne nalaze u registru".

Neophodno je, tvrdi kandidat za odbornika Evropa sad-Za Kolašin, "zaštititi objekte u užem gradskom jezgru kao i tradicionalne stilove gradnje i arhitektonska rješenja "kuće u nizu".

Jeknić njavljuje i ubrzavanje procesa obnove zgrade stare osnovne škole i zgrade Zavičajnog muzeja.

"Jačanje kapaciteta kulturnih institucija i uspostavljanje održivog sistema finansiranja, podsticanjem autonomije u radu; poseban osvrt na kolašinske stvaraoce. Stvaranje modernog, efikasnog sistema kreiranja i prezentovanja kulturne djelatnosti kao i statusa umjetnika i stvaraoca u društvu, te širenje i edukaciju publike kroz ciljane projekte i umrežavanje sa projektima EU, uključujući umjetnike iz ostalih evropskih zemalja. Jačanje neformalne, alternativne, savremene kulturne prakse uz poseban osvrt na kulturi za mlade. Podržati i unaprijediti rad KUD Mijat Mašković, pjevačke grupe Đude, pozorišnog festivala Korifej, festivala karikature i ostalih prepoznatljivih kulturnih brendova i manefestacija", prema Jeknićevim riječima, neki su od prioriteta izborne liste Evropa sad u oblasti kolašinske kulture.

On kaže da treba nastojati "da se Tango kamp vrati u Kolašin".

Podsjeća da tu "ideju predlažu svi politički subjekti, pa i oni koji su u zažmurili na ukudanje tango kampa".

Jeknić tvrdi i da treba "obezbijeti samostalnost u radu JU Centar za kulturu i rad iste vratiti u zakonske okvire i procedure".

"Da napomenem da tri godine JU nije imala Savjet ustanove, nije predavala planove rada i finansijske izvještaje, poslanici su usvajali i odobravali budžet na osnovu želja vladajuće garniture. Skupštinski odbori za kulturu i finansije o ovim pitanjima nijesu raspravljila, a rasprave nije bilo ni zasijedanjima lokalng parlamenta. Svjedoci smo da se ovih dana u Kolašinu podižu spomenici, planiraju novi i daju inicijative za davanje naziva ulicama. Nema elaborata, nema tačnih istorijskih podataka, nema valjanih planskih dokumenata, ne poštuju se zakoni i procedure, sve se svelo na predizbornu i populističku priču. Kolašin postaje grad spomenika, a mladost i budućnost Kolašina polako odlazi i napišta Kolašin", kaže kandidat za odbornika na izbornoj listi Evrpa sad-Za Kolašin.

Prema njegovim riječima, "u raznim opštinskim planovima nalaze se nazivi ulica, Željeznička, Bjelasička, Mojkovačka II, Mirka Vešovića II, a da po tom pitanju čak ni lokalni parlament nije raspravljao".

Evropa sad, najavljuje Jeknić pokrenuće inicijativu da se ta oblast riješi "na zakonit i transparentan način, da građani imaju presudan uticaj i da se isprave istorijske nepravde prema Kolašincima koji su zaslužili da imaju svoje spomen obilježje ili ulicu".

Bonus video: