Adžić: Zakonske mogućnosti pripadnika policije da zaustave prekidanje glasanja ne postoje

"Građana i istine radi moramo biti potpuno precizni i reći da shodno članu 71 Zakona o izboru odbornika i poslanika, pripadnicima policije nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje, osim kad predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne saglasnosti biračkog odbora pozove pripadnike policije na dužnosti na biračko mjesto, ako je na tom biračkom mjestu narušen red i mir"

17683 pregleda 17 komentar(a)
Adžić, Foto: MUP
Adžić, Foto: MUP

Policija ne može djelovati u punom kapacitetu bez adekvatne reakcije i pune podrške nadležnog državnog tužilaštva, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić povodom toga što je danas šesti put prekinuto glasanje na biračkim mjestima u zgradi Opštine Šavnik i selu Kruševice.

"Državno tužilaštvo mora da reaguje, radnjama iz svoje nadležnosti, te da u punoj saradnji sa policijom, preduzme sve zakonske-procesne radnje prema počiniocima krivičnih djela protiv izbornih prava, kao i sve raspoložive mjere radi suzbijanja vršenja ovih krivičnih djela, a koje mjere su predviđene ZKP-om, prije svega zadržavanje lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvršili neko od krivičnih djela protiv izbornih prava, a zatim i davanjem predloga za pritvaranje ovih lica, ukoliko za takvim mjerama postoji potreba", istakao je Adžić u saopštenju koje je dostavio MUP.

On je dodao da sve navedeno naglašavaju "kako bi i Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije (UP) olakšali njihov dio posla, jer u slučaju postojanja krivičnih djela protiv izbornih prava i drugih krivičnih djela, pripadnici MUP/UP nemaju širok spektar ovlašćenja, kao što to ima državno tužilaštvo, te u skladu sa ZKP-om ovakve radnje spadaju isključivo u nadležnost tužilaštva, koje rukovodi istražnim postupkom i po čijim nalozima pripadnici UP postupaju, i to posebno po nalozima koji se odnose na zadržavanje osumnjičenih lica do 72 časa, koje je očito nužno u ovakvim situacijama".

"Građana i istine radi moramo biti potpuno precizni i reći da shodno članu 71 Zakona o izboru odbornika i poslanika, pripadnicima policije nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje, osim kad predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne saglasnosti biračkog odbora pozove pripadnike policije na dužnosti na biračko mjesto, ako je na tom biračkom mjestu narušen red i mir. Bez obzira što pripadnici policije u povećanom broju i vrlo marljivo prate izborni dan i održavaju red i mir, njihove zakonske mogućnosti da zaustave prekidanje glasanja ne postoje", rekao je Adžić.

Po njegovim riječima "nakon prijave problema od strane biračkog odbora pripadnici policije su svakog puta ekspresno reagovali i protiv lica koja su onemogućila glasanje podnosili krivične prijave".

"Iz navedenog jasno proizilazi da je netačno i nekorektno odgovornost za nezakonito postupanje članova biračkog odbora, kao i građana koji zloupotrebljavajući zakonsku mogućnost i biračko pravo ostvaruju u opštinama u kojima ne žive, adresirati na policijske službenike. U danima pred nama očekujem adekvatan odgovor nadležnog državnog tužilaštva. Siguran sam da će svi koji su na bilo koji način prekršili zakon odgovarati", kazao je Adžić.