Krapović predsjednik Administrativnog odbora

Na čelu tog skupštinskog tijela bila je poslanica Demokratske partije socijalistta (DPS) Suzana Pribilović

7437 pregleda 2 komentar(a)
Krapović, Foto: Boris Pejović
Krapović, Foto: Boris Pejović

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović imenovan je za predsjednika Administrativnog odbora.

Na čelu tog skupštinskog tijela bila je poslanica Demokratske partije socijalistta (DPS) Suzana Pribilović.

Prema toj odluci, za članove Administrativnog odbora izabrani su i Vladan Raičević (PzP), Dragan Vukić (SNP), Budimir Aleksić (DF), Miloš Konatar (GP URA) i Maja Vukićević (DF).

U odboru su i Suzana Pribilović (DPS), Daliborka Pejović (DPS), Luiđ Škrelja (DPS), Ivan Mitrović (DPS), Damir Šehović (SD) i Kenana Strujić Harbić (BS).

Administrativni odbor podnosi Skupštini predloge za izbor, imenovanja i razrješenja, osim predloga koje u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom, podnose drugi predlagači.

Odbor donosi bliže propise kojima se uređuju pojedina pitanja ostvarivanja prava i dužnosti poslanika i funkcionera, koje bira ili imenuje Skupština;

Takođe, Administrativni odbor donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština...