Građanska akcija : DIK da poništi kandidaturu Đukanovića

"Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore, donijeta od strane predsjednice Skupštine Crne Gore Danijele Đurović je ništava, jer je donijeta od strane birača, Danijele Đurović, koja je dobila poslanički mandat, raspodjelom mandata po redosledu kandidata na izbornoj listi tj. diskriminacijom biračkog prava", poručio je Vujičić

9180 pregleda 21 komentar(a)
Vujičić, Foto: PR Centar
Vujičić, Foto: PR Centar

Budvanska Građanska akcija podnijela je Državnoj izbornoj komisiji prigovor zbog povrede biračkog prava, nastale donošenjem rješenja o utvrđenju kandidature birača Mila Đukanovića za izbor za Predsjednika Crne Gore.

"Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore, donijeta od strane predsjednice Skupštine Crne Gore Danijele Đurović je ništava, jer je donijeta od strane birača, Danijele Đurović, koja je dobila poslanički mandat, raspodjelom mandata po redosledu kandidata na izbornoj listi tj. diskriminacijom biračkog prava. Predsjednica Skupštine Crne Gore dobila je mandat suprotno odredbi člana 25 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Suprotno ustavnom načelu Ustava Crne Gore, kojim je zabranjena bilo kakva diskriminacija. Suprotno članu 14 Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kojim se zabranjuje diskriminacija po bilo kom osnovu", navodi se u prigovoru koji potpisuje Božidar Vujičić.

Kako se naglašava predsjednica Skupštine Crne Gore se predstavlja kao predsjednica 27. saziva Skupštine Crne Gore, što je suprotno stavu sudija Ustavnog suda istaknutog u Odluci od 15.02.2013. godine.

"Po stavu sudija Ustavnog suda predsjednica predsjedava 5. sazivom Skupštine Crne Gore, jer je po stavu sudija Ustavnog suda, Država Crna Gora od 2007. godine nova država, koja nema nikakvog kontinuiteta sa sa predhodnom Republikom Crnom Gorom i svim ostalim republikama Crne Gore, sve do prvog saziva Skupštine Knjaževine Crne Gore, zato je trenutni saziv Skupštine Crne Gore 5. a ne 27. predsjednika i deset stalnih članova Državne izborne komisije imenuje Skupština Crne Gore, koja je sačinjena diskriminacijom i korupcijom biračkog prava, zbog raspodjele mandata kandidatima, na izbornim listama, za izbor poslanika, po redosledu kandidata na izbornim listama tj. diskriminacijim biračkog prava. Sve odluke neustavne Skupštine Crne Gore su ništave, samim tim i odluka o imenovanju predsjednika i deset stalnih članova Državne izborne komisije", istakao je Vujičić.

Odluke Skupštine Crne Gore o izboru sudija Ustavnog suda su, kako naglašava, ništave.

"Jer su iste donijete od strane poslanika Skupštine Crne Gore, koji su do poslaničkog mandata došli korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, zbog raspodjele mandata kandidatima za poslanike, po redosledu kandidata na izbornim listama.U skaldu sa navedenim prelažem da poništite rješenje broj: 204/5 i sve akte koje ste donijeli u postupku izbora za Predsjednika Crne Gore", zaključuje Vujičić.