DIK usvojio kalendar: Dostavljanje izbornih listi od 7. aprila

Prijevremeni parlamentarni izbori zakazani za 11. jun

4824 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Državna izborna komisija (DIK) je na današnjoj sjednici usvojila kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji za parlamentarne izbore 11. juna.

Prijevremene izbore 17. marta raspisao je predsjednik Milo Đukanović.

Kalendarom je predviđeno da Skupština posebnom odlukom obrazuje Odbor za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije, najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora, odnsono 27. marta u ponoć.

Nadležni organ javnog emitera i komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uređuje predstavljanje podnosilaca izbornih lista najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora.

Izborne liste dostavljaju se najranije 20 dana od raspisivanja izbora, odnosno od 7. aprila, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora - 16. maja.

Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, odnosno 21. maja u ponoć.

Podnosilac potvrđene izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije koji može da učestvuje i punovažno odlučuje 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najranije 22. maja.

Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno 26. maja u ponoć.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

Državna izborna komisija zbirnu izbornu listu javno objavljuje najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Opštinska izborna komisija najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu.

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora.

Izborna propaganda preko medija i javnih skupova odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora.

Po utvrđivanju rezultata glasanja birački odbor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest časova od časa zatvaranja biračkog mjesta dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji izborni materijal, o ona u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta dostavlja izvještaj DIK-u.

Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija.

Državna izborna komisija utvrđuje konačne rezultate izbora za poslanike u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi.

Konačni rezultati izbora objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“ najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora, odnosno 26. juna u ponoć.

Rokovi koji se odnose na biračke spiskove

Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da, u roku od 48 časova od dana raspisivanja izbora, javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou, navodi se u kalendaru.

U roku od tri dana od dana raspisivanja izbora Ministarstvo, preko sredstava javnog informisanja i na svom vebsajtu oglašava da izlaže birački spisak, na uvid biračima, i obavještava birače o vremenu i načinu uvida, i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova rješenjem zaključuje birački spisak deset dana prije dana određenog za održavanje izbora.

MUP javno objavljuje u roku od 48 časova od dana konačnog zaključenja biračkog spiska u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo i osnov gubitka tog prava.

Taj resor je dužan da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja.

DIK u roku od 24 časa od časa prijema rješenja o zaključenju biračkog spiska javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu.

Kalendar će biti objavljen na veb stranici Državne izborne komisije