Komnenović najavio razrješenje Mrdak: Umislila da je iznad svih i iznad sistema

"Ja sam ovdje već više od sedam godina i pokazala sam svoju stručnost, znanje i integritet i baš me briga kako će me Željko Komnenović sada ocijentiti. Neka njemu to služi na čast", kazala je Mrdak

37389 pregleda 13 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Preko devet sati trajala je danas sjednica Skupštine Opštine Tivat na kojoj su odbornici većinom glasova vladajućeg saveza koji čini koalicija "Da zapečatimo (NP-DCG-PES-DSS) te DF, KL, BF i TA, usvojila predlog Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2023. godine, kao i izvještaj predsjednika Opštine Željka Komnenovića (NP) o ostvarivanju funkcija i radu organa lokalne uprave u prpšloj godini.

I opozicija i vlast su u raspravi o Programu uređenja prostora bile saglasne da Tivat trenutno najveće probleme ima sa saobraćajnom infrastrukturom i da treba pod hitno raditi na rješavanju problema sa zakrčenjem saobraćaja na Jadranskoj magistrali i pripremama za gradnju zaobilaznice oko grada.

"Ne vidim ovdje ni bulevar kroz grad, ni zaobilaznicu, a sa druge strane se vi hvalite da je 2023. finansijski rekordna godina sa stanovišta budžeta Opštine. Lijepe su sve ove brojme manje stvari i investicije koje ste pobrojali da ćete uraditi, ali one neće riješiti naš ključni problem - prevaziđenu i nedostatnu soabraćajnu infrastrukturu", kazao je Vatroslav Belan (LP).

Sanja Vuković (TA) založila se za izgradnju parkirališta kod Muzičke škole, dok je Ivan Starčević iz NVO Matica Boka koji je koristio institut slobodne stolice zatražio da Opština prije svega realizuje infrastrukturne projekte koji će otvoriti za valorizaciju sada nedostupne prostorne potencijale i time se brzo otplatiti kroz naplatu dažbina graditeljima budućih objekata na tim lokacijama.

Aleksandar Đuroviuć (SDP) istakao je da se Program uređenja prostora "mora oslanjati na Strateški plan razvoja Opštine kojeg nemamo jer je postojeći istekao" dok je Komnenović opoziciji kazao da će biti uključeni u tim za izradu tog novog strateškog razvojnog dokumneta i najavio niz ulaganja u saobraćajnice, parkinge i drugačiju regulaciju korišćenja postojećih parkinga pred sezonu, kako bi se donekle olakšao problem sa saobračajnim gužvama.

"Zaobilaznicu ne možemo ni graditi, ni planirati bez države koja o tome tek treba da se opredijeli u svojim prostornim planovima, a ja lično ne vidim kako bi Jadransku magistralu koja prilazi kroz srce Tivta, mogli pretvoriti u bulevar sa četiri trake jer za to jednostavno nema prostora", kazao je Komnenović dodajući da je već angažovan i renomirani Saobraćajni fakultet iz Beograda koji treba da izradi studiju organizacije i vođenja saobraćajnih tokova u Tivtu čime će se optimizovati korišćenje postojećih resursa i predložiti najefikasnija rješenja za najurgentnije saobraćajne čepove.

Dosta rasprave bilo je i oko Izvještaja predsjednika Opštine o ostvarivanju funkcija i radu organa lokalne uporave u 2022. u kojem nije bilo izvještaja o radu Službe za unutrašnju reviziju (SUR) Opštine Tivat.

Na interesovanje Đurovića zašto je to tako, Komnenović je odgovorio da rukovoditeljka SUR-a Jela Mrdak nije sačinila godišnji izvještaj te službe onako kako nalaže relevantni zakon za službu interne revizije, kao i da Mrdak već određeno vrijeme ne postiže adekvatne rezultate u radu i da postupa protivno propisima i Etičkom kodeksu zbog čega je on kako je kazao "izgubio povjerenje u SUR".

"SUR je savjetodavni organ predsjednika Opštine i of esencijalne važnosti za efikasno funkcionisnanjje lokalne uprave u kojoj ona vrši internu reviziju jer da predsjednik Opštine ima puno povjerenje u rad te službe i njenog rukovodioca. SUR je u početku mog mandata dobro radila i imala dobre rezulate ali se to iz nekog razloga, potpuno primijenilo u proteklom periodu i rezultati su izostali a ja sam izgubio povjerenje u SUR i njenu rukovoditeljku", kazao je Komnenović koji je istakao da je zbog toga pokrenuo i postupak razrješenja Mrdakove.

SO Tivat
foto: Siniša Luković

Rukovoditeljka SUR-a je kroz suze, ustvrdila da Komnenovićev zaključak o neusklađenosti sa zakonom njenog izvješataja o radu "ne može donijeti predsjednik Opštine već to može utvrditi samo donosilac zakona" i poručila da njen izvještaj "nije ni morao biti usvojen, ali je morao biti prikazan odbornicima" te ga je stoga ona sama slala direktno odbornicima do čijih je kontakata došla.

"Ja sam ovdje već više od sedam godina i pokazala sam svoju stručnost, znanje i integritet i baš me briga kako će me Željko Komnenović sada ocijentiti. Neka njemu to služi na čast", poručila je Mrdak.

Optužila je Komnenovića za mobing prema njoj i navodne nezakonitosti koje je počinio a ona otkrila i koje gradonačelnik kako kako ona kaže, sada želi da sakrije od javnosti, na što joj je Komnenović poručio da ga slobodno prijavi tužilaštvu i policiji za sve što smatra da je on nezakonito napravio ali i da se "dobro pripazi ako se ispostavi da u tim prijavama nema ništa za moje gonjenje".

Prozvao je rukovoditeljku SUR-a za samovlašće, zloupotrebe službenog položaja, iznošenje u javnost i po društvenim mrežama tajnih službenih podataka koje je po zakonu obavezna da čuva i nakon odlaska sa funkcije, sakrivanje dokumentacije koja joj ne ide u prilog, kao i zloupotrebu bolovanja i nesavjestan odnos prema obavezama. Istakao je da od ustanovljavanja SUR u Opštini Tivat prije skoro osam godina, nadležna Centralna harmonizaciona jedinica Ministarstva finansja je samo jednom i to prije prije više od pet godina, dolazila u provjeru njenog rada, iako joj je obaveza da kontrolu obavi najmanje jednom u pet godina, ali da se izvještaj o rezultatima te kontrole ne može naći nigdje u arhivi Opštine.

"Neću dozvoliti da neko ovako kalja ugled Opštine na čijem sam čelu. Mrdak se u SUR-u pokazala kao relikt prethodne DPS vlasti i narušila je moje povjerenje u tu službu", istakao je Komnenović.

Odbornici su većinom glasova i bez rasprave, usvojili izvještaj o radu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Kotor i Tivat za prošlu godinu.

Uz više primjedbi i traženje efikasnijeg rada šintera, posebno na području Luštice, podržan je i Program rada RJ Azil Komunalnog preduzeća Kotor za ovu godinu.

RJ Azil kotorskog komunalnog preduzeća obavlja poslove uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica i u Kotoru i u Tivtu, a kako se čulo u raspravi, lani je uhvaćeno i u Azil odvedeno oko 120 pasa. Trenutno je u azilu u Kavču zbrinuto 168 životinja.

SO je zbog toga što Udruženje penzionera Tivta nije uspjelo da u proteklom periodu nađe suinvestitora i započne gradnju stambene zgrade za penzionere u Radovićima, stavilo van snage svoju odluku od prije dvije godine o besplatnom.ustupanju opštinskog placa i oslobađanju investitora od komunalija tivatskom Udruženju penzionera.

Čelnici Opštine ovo su obrazložili obavezom koja je proistekla iz proteka ostavljenog roka investitoru da započne gradnju i najavili da će Opština sigurno naći načina da dodjelom besplatnog placa i oslobađanjem od plaćanja komunalija, podrži rješavanje stambenih pitanja penzionera onda kada njihovo Udruženje i Fond PIO spremnije uđu u ovaj posao.