Žustra rasprava PES-a i predsjednika Opštine Bijelo Polje: "Gospodine Smoloviću, vi ste prevarant"

U nastavku sjednice Petrić se izvinio građanima Bijelog Polja zbog grubih riječi koje je iznio, istakavši da je to izgovorio isključivo u političkom kontekstu, a da je u pitanju kontinuirano ometanje i dobacivanje stranačkih protivnika

24886 pregleda 10 komentar(a)
Sa današnje sjednice, Foto: Jadranka Ćetković
Sa današnje sjednice, Foto: Jadranka Ćetković

Budžet za 2022. godine je bio planiran u iznosu od 15.596.000 eura, a odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje je usvojena po starim propisima, prije usvajanja programa "Evropa sad" kojim je izmijenjen set zakonskih propisa koji su uticali na prihode i rashode svih budžetskih jedinica Opštine Bijelo Polje, kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

On je to rekao na sjednici lokalnog parlamenta, prezentujući izvještaj o radu predsjednika Opštine, koji je izavao burnu polemiku odbornika.

"Izmjenom zakonskih propisa koji su stupili na snagu 01.01.2022. godie došlo je do smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, a na drugoj strani je to uticalo na smanjenje i strukturu bruto zarada. To je uslovilo izradu rebalansa budžeta za 2022. godinu. Na sjednici Skupštine Opštine održanoj dana 14. oktobra 2022. godine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu u iznosu 16.910.842,27 eura", kazao je Smolović, dodajući da ostvarenje budžeta za prošlu godinu iznosi 93,93 odsto.

Reagujući na "konstatno pominjanje Pokreta Evropa sad" u kontekstu da je "njihov ekonomski program prevaran", na čemu je potencirao Smolović, reagovao je predsjednik OO Pokreta Evropa sad Dražen Petrić, koji se predsjedniku obratio riječima:

"Vi ste prevarant, gospodine Smoloviću", nakon čega je uslijedila žustra rasprava, ali i prekid sjednice na pola sata.

U međuvremenu je održana sjednica kolegijuma, kako bi se prevazišle razmirice i nerazumijevanja.

U nastavku sjednice Petrić se izvinio građanima Bijelog Polja zbog grubih riječi koje je iznio, istakavši da je to izgovorio isključivo u političkom kontekstu, a da je u pitanju kontinuirano ometanje i dobacivanje stranačkih protivnika.

Andrija Delić iz “Pokreta Evropa sad” je zamjerio je na malim ulaganjima u poljoprivredu, ističući da je nevjerovatno da lokalna uprava uloži milion eura u sport, a u poljoprivredu 300 hiljada eura.

Osvnući se i na strateške projekte, za koje je Smolović više puta istakao da nisu završeni jer zavise od kapitalnog budžeta, Delić je kazao da je trebalo da dvije faze projekata Đalovića pećina i Cmiljača budu završene do 2019. godine.

"Međutim, nijedna faza nije završena. Projekti su ruinirani, a na Cmiljačama je pokradena oprema”, kazao je Delić.

On se osvrnuo i na rad mjesnih zajednica, ističući da su većina njih bili operativni štabovi DPS-a, a da je slično bilo i tokom izbora.

"Slučaj Kukulja, Bistrice i mnogih drugih gdje smo vidjeli čak i video-klipove i krivične prijave. Zbog svega toga ispaštaju građani”, kazao je Delić, navodeći da će krenuti nabolje kada se Tužilaštvo očisti od korumpiranih tužilaca i umiješanosti raznih klanova u te strukture, uz preispitivanje svih projekata između kojih je i inkorporacija IFAD UN projekta na sjeveru.

Marko Ljujić iz Demokrata je podsjetio da izvještaj predsjednika Opštine nije samo puki statistički podatak, već egzaktan rad službi, sekretarijata i javnih ustanova.

"Problemi sa kojima se suočavamo su dugotrajni i relikti su prošlosti, gdje se nije ulagalo onoliko koliko je trebalo. Umjesto politike transparentnosti i podjednakog ulaganja u sve, ulagalo se u političku diskriminaciju i pritisak prema političkim neistomišljenicima. Izvještaj predsjednika Opštine je štur, pun paušalnih ocjena i glavni target je na tome što je promijenjena vlast 2020. godine, a zanemarujete činjenicu da je upravo DPS 34 godine u kontinuitetu na vlasti u Bijelom Polju i da su upravo vi odgovorni za stanje javnih finansija u našoj opštini", kazao je Ljujić.

Vaso Obradović iz DF-a pozvao je članove Bošnjačke stranke i dijela DPS-a da ne glasaju za izvještaj, već da "zajedno učesvuju u formiranju nove vlasti i izboru predsjednika u toj sjevernoj opštini, koji će raditi u interesu svih građana".

Ipak, izvještaj predsjednika, za koji su odbornici DPS-a i BS imali samo riječi hvale, usvojen je većinom glasova.

Veći dio sjednice pratila je rasprava o rezultatima na predsjedničkim izborima.

Nakon raspravljanja o više tačaka, sjednica je prekinuta, a nastavak je zakazan za sjutra.

Za četiri godine uložiće 117,8 miliona eura kroz 155 projekata

Kada su u pitanju finansije Opštine, Smolović je istakao da je Lokalna samouprava uprkos postojanju brojnih socio-ekonomskih izazova uzrokovanih pandemijom covid 19 i ratom u Ukrajini, uspjela da održi stabilnost javnih finansija i obezbijedi uslove za dalji razvoj grada.

"U 2022. godini zaposlenima u organima lokalne uprave isplaćeno je 13 zarada – 2 zarade iz prethodne godine i 11 zarada iz 2022. Godine”, kazao je Smolović.

Istakao je se reprogramirani poreski dug redovno izmiruje shodno Ugovoru o reprogramu poreskog duga, kao i sanacioni krediti prema komercijalnim bankama uz povoljnije kamatne stope koje donose uštedu u budžetu za oko 600.000 eura, na godišnjem nivou.

"U 2022. godini isplaćene su sve studenstske stipendije, pripadajuće rate nevladinim organizacijama, rate žemskom preduzetništvu i mladim preduzetnicima, podsticajne mjere Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, rješenja za novorođenčad kao i rješenja za socijalnu zaštitu, obaveze prema političkim subjektima i obaveze prema dobavljačima. U fokusu pažnje bilo je smanjenje duga Opštine i postizanje uštede koliko je moguće bez ugrožavanja redovnog poslovanja. Materijalni troškovi, usluge, izdaci za gorivo, telefonski troškovi, troškovi reprezentacije i službena putovanja su svedeni na najmanju moguću mjeru”, naveo je u izvještaju Smolović.

Pored mobilne i fiksne telefonije smanjena je potrošnja administrativnog materijala, a postignute su i uštede u potrošnji goriva službenih automobila, ugradnjiom GPS-a u svim vozilima koje koristi Opština, a sve te uštede usmjerene su na mjere podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, zatim na naknade za novorođenčad koje smo od prošle godine povećali sa 150 na 250 eura, dok prva rođena beba u kalendarskoj godini dobija pomoć od 500 eura.

"Dali smo besplatan školski pribor učenicima koji pohađaju prva četiri razreda osnovne škole, uveli studentske stipendije, osim studentima osnovnih i specijalističkih studija (iznos od 300 eura), i studentima magistarstih (iznos 400 eura) i doktorskih studija (iznos 1000 eura). Takođe, povodom 3. januara - Dana Opštine Bijelo Polje novčano nagrađujemo i izuzetno talentovane studente sa prosjekom 10,00", naveo je Smolović pominjući i pomoć razvoju ženskog preduzetništva i mladih preduzetnika, sa 100 hiljada eura, kao i učešće u sufinansiranju u iznosu od 50 odsto od varijabilnog dijela potrošnje na računima za usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice, korisnicima tuđe njege i invalidnim licima.

Lokalna uprava, prvenstveno kroz realizaciju brojnih infrastrukturnih i kapitalnih projekata, kreira dobar ukupni ambijent za razvoj privrede i bolji život građana.

"Kao prva opština u Crnoj Gori koja je dobila status sertifikovane lokalne samouprave sa najpovoljnijim poslovnim okruženjem dokazali smo da smo opština koja privredi i investitorima nudi povoljno poslovno okruženje u skladu s najvišim međunarodnim standardima, efikasne procedure, kvalitetne baze podataka i pouzdane usluge", rekao je Smolović, naglašavajući da je privlačenje investitora prioritetan zadatak menadžmenta lokalne uprave, uz olakšice predviđene za investicije u Biznis zonama: Nedakusi, Cerovo, Vraneška dolina, Bistrička dolina, Rakonje - Ravna Rijeka i Ribarevine – Poda, što bi trebalo prouzrokovati dinamičniju investicionu aktivnost i brže otvaranje novih radnih mjesta, kako bi se smanjivala nezaposlenost i povećavao životni standard naših građana.

Petar Smolović
foto: Jadranka Ćetković

Predsjednik je kazao da su u okviru Evropskog projekta “Smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje”, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, tokom 2022. godine dodijeljena grant sredstva za 37 poslodavca, odnosno za 88 novozaposlenih lica.

"Za obuke na radnom mjestu za 60 i za prekvalifikaciju za 39 nezaposlenih radnika je obezbijeđeno 84.600 eura, dok je 329.000 eura obezbijeđeno za 88 lica sa Biroa rada koji će raditi kod tih poslodavaca narednih 12 mjeseci. Realizacijom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu i Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu, značajno smo pospješili proizvodne procese u poljoprivredi i edukovali poljoprivredne proizvođače radi održavanja postojećeg nivoa i proširenja proizvodnje i plasmana njihovih proizvoda. Kroz jednu od tih mjera dodijeli smo 17 besplatnih plastenika za poljoprivredne proizvođače”, kazao je on, naglašavajući da su posebnu pažnju posvetili jačanju malih i srednjih preduzeća kroz Program podsticaja razvoja klastera u Crnoj Gori, a da je osim tri postojeća klastera - potočne pastrmke, drvoprerade i maline, oformljen je i klaster stočarstva

Smolović je istakao da je Opština preduzela strateške korake na valorizaciji najvećeg turističkog i agroturističkog potencijala sjevera Crne Gore, imajući u vidu da je u toku valorizacija projekata Bjelasica i Đalovića pećina, kao i najvećeg projekta komunalne infrastrukture – Sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Podsjetio je da je usvojen novi četvorogodišnji Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022. do 2026. godine, koji sublimira projekte za poboljšanje kvaliteta života građana korišćenjem raspoloživih resursa na održiv način. Ovim dokumentom planirano je da se u razvoj Bijelog Polja uloži 117,8 miliona eura kroz 155 projekata.

"Veoma značajna sredstva uložena su u razvoj sportskih klubova, domaćih međunarodnih nadaleko prepoznatih kulturnih manifestacija, u biznis zone, sa već otvorenim fabrikama ali i brojnim započetim i planiranim proizvodnim pogonima, kao i posebno – u strateške razvojne projekte valorizacije Bjelasice i Đalovića pećine, čija realizacija kasni u poslednje dvije godine, zbog nedovoljne podrške Vlade Crne Gore. Sve ovo zajedno dokazuje da smo nastojali da snažno razvijemo ukupan društveni ambijent i život u svim njegovim segmentima i na svim nivoima", naglasio je Smolović, dodajući da je podrška Vlade izostala u posljednje dvije godine.

Pored izvještaja o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2022. godinu, danas su usvojeni izvještaji o radu i finansijskom izvještaju za prošlu godinu javnih ustanova Centar za kulturu ” Vojislav Bulatović-Strunjo”, "Ratkovićeve večeri poezije” i Muzej Bijelo Polje. Nakon višesatnog zasijedanja sjednica je prekinuta i biće nastavljena sjutra u 10 časova.

U nastavku sedme sjednice SO, naći će se izvještaji o radu i finansijski izvještaji za prošlu godinu “Centra za sport i rekreaciju” i Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, program rada Turističke organizacije Bijelo Polje sa finansijskim planom za 2023. godinu, te izvještaji o radu i finansijski izvještaj za 2022. godine DOO “Komunalno-Lim” i DOO “Parking–servis”.

Odbornici će razmatrati i izvještaje o realizaciji aktivnosti lokalnog plana o zaštititi biodiverziteta za period 2018- 2022.godina, kao i informacije o stanju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, i bezbjednosti na teritoriji te opštine, te predlozi Odluka iz imovinsko pravne oblasti, izbor, imenovanja i razrješenja.

Bonus video: