Udruženje pravnika: Državni simboli ne smiju biti tretirani kao "folklor", za nezakonito postpanje propisane su sankcije

"U konačnom, svi građani, a posebno nosioci državnih funkcija, u prvom redu oni koji polažu zakletvu na Ustavu, imaju naglašenu odgovornost da obezbjede primjenu Zakona o državnim simbolima i onemoguće njihovu degradaciju ili ponižavanje"

6318 pregleda 15 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Udruženje pravnika Crne Gore
Ilustracija, Foto: Udruženje pravnika Crne Gore

Državni simboli ne smiju biti tretirani kao "folklor" ili se činiti njihova povreda ili poruga, bez sankcionisanja svih onih koji čine nezakonitu radnju, posebno ako to dolazi od strane državnih organa ili organa jedinica lokalne samouprave, poručilo je Udruženje pravnika Crne Gore.

Dodaju da je Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti utvrđena njihova upotreba i zaštita, a da su u članu 29 propisane sankcije za nezakonito postpanje.

Oni su se oglasili povodom izraženog interesovanja javnosti vezanog za upotrebu državnih simbola, a nakon što je predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio zahtjev svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća da na zgradama istaknu srpske trobojke.

Vraneš je u zahtjevu naveo da je to u skladu sa članom 11 Zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola.

Takođe, najavio je da će prekinuti praksu ukrašavanja grada za Dan nezavisnosti 21. maja.

"Udruženje pravnika saopštava da su državni simboli obilježje suverenosti i u skladu sa čl. 4 Ustava Crne Gore oni su ustavna kategorija, sa jasno utvrđenom zakonskom zaštitom", navode u saopštenju.

U konačnom, kako navode, svi građani, a posebno nosioci državnih funkcija, u prvom redu oni koji polažu zakletvu na Ustavu, imaju naglašenu odgovornost da obezbjede primjenu Zakona o državnim simbolima i onemoguće njihovu degradaciju ili ponižavanje.

"Član 10 Ustava normira da je 'svako obavezan da se pridržava Ustava i zakona' i svako postupanje suprotno ovome vodi devastaciji ustavnog poretka, obesmišljavanje pozitivnog zakonodavstva i selektivnu primjenu prava koja vodi institucionalnoj anarhiji i pravnoj nesigurnosti", navode.

Stoga, kako su istakli, javna devastacija državih simbola ili odobravanje neustavnog i nezakonitog ponašanja u ovom ili bilo kojem drugo slučaju direktan je put da se uruši kompletan pravni sistem, autoritet države i osnovni ustavni princip o pravnoj državi zasnovanoj na vladavini prava.

Bonus video: