CGO: Programi izbornih lista ignorisali civilno društvo

"Od 15 izbornih listi i 14 analiziranih programa, svega pet je u tim dokumentima imalo dijelove koji se odnose na civilno društvo"

3969 pregleda 1 komentar(a)
Foto: CGO
Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO), je nakon analize izbornih programa, konstatovao da se većina učesnika parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, u svojim izbornim programima nije određivala oko pozicije civilnog društva u Crnoj Gori.

"Od 15 izbornih listi i 14 analiziranih programa (jedna lista nije imala pisani program), svega pet je u tim dokumentima imalo dijelove koji se odnose na civilno društvo. To se primarno odnosi na one političke subjekte koji raspolažu sa manjim brojem mandata ili uopšte nijesu preskočili izborni prag, a i u tim programima procenat koji ovo pitanje zauzima od 0.10 (Pokret za promjene) do 2.6% (Albanski forum), dok su između liste pokreta Preokret (0.3%), “Mi možemo” (0.6%) i Bošnjačka stranka (1.3%).", navodi se u saopštenju.

"Pitanje civilnog društa najviše je pažnje dobilo u izbornom programu Albanskog foruma. U njemu se ističe da NVO igraju važnu ulogu u umjetničkom, kulturnom, društvenom i političkom životu, te da će, cijeneći doprinos civilnog društva u javnom životu Crne Gore, u gradovima u kojima djeluju, davati podršku angažovanju NVO koje je u interesu opšteg dobra. U izbornom programu Bošnjačke stranke stoji da su civilni sektor i NVO pokretači mnogih akcija i pitanja, korektiv i partner u demokratskom razvoju društva, kao i da njihovi predstavnici treba da budu sastavni dio svih procesa. Kroz izborni program, BS obećava i da će se zalagati za jačanje civilnog sektora, te da će davati podršku projektima NVO u svim sferama društva. Izborna lista Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru navodi da će u Tehnološkom parku, čija je izgradnja pri kraju, inicirati formiranje tehnološkog inkubatora koji bi trebao omogućiti start up za razvijanje novog tipa preduzeća u mnogim oblastima. Pomenuti park vide i kao mjesto kontinurane edukacije za organe lokalne samouprave, privrednike i NVO sektor. Iz pokreta Preokret, u dijelu prioriteta koji se odnose na javnu upravi i unutrašnje poslove, poručuju da je potrebno osnažiti saradnju sa NVO sektorom, uraditi sve na njihovom osamostaljivanju i olakšati im administrativne zahtjeve ka nadležnim institucijama. Pokret za promjene (PZP) je u svom izbornom programu podvukao da civilni sektor treba učiniti partnerom na svim nivoima odlučivanja.", dodaju iz CGO-a.

Oni ukazuju na trend sve opasnijeg pristupa poličara prema kritički orijentisanom NVO sektoru, koji nerijetko na različite načine (in)direktno upućuju prijetnje NVO u nedostatku argumenata za kritiku kojoj su izloženi. U tom kontekstu, sudeći po izbornim programima, ne čini se da će biti promjena na bolje jer oni koji su trenutno ušli u Skupštinu, osim Albanskog foruma i Bošnjačke stranke, u najmanju ruku ignorišu NVO sektor. Naglašena je bila obaveza onih koji u posljednjem periodu imaju svađalački ili prijeteći ton prema NVO sektoru da promijene taj nedemokratski pristup.

"Izostanak saradnje NVO sektora i donosilaca odluka ograničava mogućnosti društva u adekvatnom suočavanju sa aktuelnim izazovima i dolaženju do konstruktivnih i održivih rješenja. Podsjećamo i da je aprilski CG Puls, koji CGO sprovedi u saradnji sa agencijom Damar, pokazao da su NVO na vrhu ljestvice povjerenja građana i građanki, a političke partije na dnu iste ljestvice. Kontinuirani pad povjerenja u političke partije je jedan od svojih izraza dobio i u do sad nezabilježeno niskoj izlaznosti na nedavno održanim izborima, a vjerujemo da ni donosiocima odluka, koji žele da se prepoznaju kao demokratski, ništa dobro ne donosi nedemokratski odnos prema NVO sektoru.", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: