Upravni sud: Nismo ni u čijim kandžama, odluke donosimo na osnovu Ustava i zakona

"Ono što ne bi smjelo da se radi u jednom drušvu, koje pretenduje da bude demokratsko, je nepoštovanje sudskih odluka, bez obzira na to da li one nekom odgovaraju ili ne"

9839 pregleda 38 reakcija 33 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Nije rijetkost (a ni skora pojava) da se na crnogorskoj javnoj sceni komentarišu sudske odluke. Bez obzira što su komentari, vrlo često politikantske prirode i lišeni bilo kakve pravne argumentacije, Upravni sud podržava slobodu izražavanja svih subjekta, da kroz pravno obrazloženu kritiku utiču da sudovi bolje rade, naročito ako obrazložena kritika može predstavljati dio rasprave o eventualno nepravilnom radu sudskog sistema ili dio konteksta o sumnji u nezavisnost ili nepristrasnost sudija, saopšteno je iz Upravnog suda.

Prethodno je premijer Dritan Abazović kazao da građani treba da procijene je li Upravni sud u kandžama mafije.

"Upravo prepoznajući važnost slobode izražavanja i Evropski sud za ljudska prava navodi da su nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa važne za javnost i ne smiju biti izostavljena iz javne rasprave, naročito u zemlji gdje je sudstvo u tranziciji ka nezavisnom i nepristrasnom sudstvu (kakvo društvo je Crna Gora).

Imajući u vidu najnovije navode o radu Upravnog suda Crne Gore, veoma je važno istaći da Upravni sud nije u bilo čijim ''kandžama'', te da se odluke donose isključivo na osnovu Ustava Crne Gore, zakona i ratifikovanih međunarodnih dokumenata", dodaje se u saopštenju.

Iz Upravnog suda navode da ne treba postavljati pitanje da li ima nezadovoljnih odlukama sudova jer neko mora izgubiti sudski spor.

"Kao što je naprijed navedeno, ne bi trebalo da predstavlja ništa sporno ni komentarisanje sudskih odluka, ukoliko se takav komentar ne pretvori u očiglednu uvredu pravosuđa. Ali ono što ne bi smjelo da se radi u jednom drušvu, koje pretenduje da bude demokratsko, je nepoštovanje sudskih odluka, bez obzira na to da li one nekom odgovaraju ili ne. Zamislite situaciju da neko sebi da za pravo i kaže da pravosnažno osuđeni ubica, njegovom ili njenom voljom, neće izdržavati kaznu zatvora koja mu je izrečena?!", ističu iz Upravnog suda.

"Kada su u pitanju hiljade predmeta koji su u radu pred Upravnim sudom Crne Gore, ne ulazeći, za sada, što je razlog ogromnom prilivu predmeta u zadnje dvije godine, važno je istaći da je upravo zbog tolikog broja predmeta, prije par mjeseci donijeta odluka da predmeti povraćaja i obeštećenja, radni sporovi, sporovi koji se odnose na prestanak mandata i sporovi koji se odnose na disciplinski postupak, imaju prioritet u rješavanju u Upravnom sudu. Za svaku od navedenih grupa predmeta postoje razlozi za prioritet u rješavanju, pa je tako, kada su u pitanju predmeti koji se odnose na prestanak mandata, razlog zbog kojeg se isti imaju smatrati prioritetnim taj što predstavlju jednu vrstu sporova iz radnog odnosa, koji predmeti su hitni, a s druge strane, bržim rješavanjem tih predmeta bi se spriječila zloupotrebe, čija krajnja posljedica je plaćanje ogromne štete, koju plaćaju građani Crne Gore. Takva organizacija rada u Upravnom sudu Crne Gore je uslovila rezultatet rada tog suda na način što je sud u prvih šest mjeseci ove godine riješio 4275 predmeta, odnosno za 76,29% više nego za prvih šest mjeseci 2022.godine, kada je riješeno 2425 predmeta. Na kraju, uz poziv za sve one koji imaju bilo kakva saznanja o nekim nezakonitostima u radu Upravnog suda Crne Gore, da ta saznanja podijele sa nadležnim državnim organima, treba istaći i činjenicu da sudije Upravnog suda Crne Gore imaju obavezu, da kroz obavljanje sudijske funkcije, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, najprije usmjeravaju, ali i eventualno koriguju rad upravnih organa, na način što će u upravnom sporu donijeti odlukukoja će sadržati razložno obrazloženje sa poukama koje će unaprijediti rad organa uprave, a sve u cilju postizanja potpune pravne sigurnosti građana. Bez obzira na sve opstrukcije, a radi građana Crne Gore, sud će sve svoje kapacitete, i u takvim otežanim okolnostima, angažovati radi što bržeg rješavanja sporova koji se vode pred Upravnim sudom Crne Gore", zaključuju u saopštenju.

Bonus video: