Borovinić Bojović: Podgorica novim zakonom da dobije Gradski senat

Inicijativa upućena predsjedniku državnog parlamenta Andriji Mandiću

7201 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović uputila je predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću inicijativu za izradu novog Zakona o Glavnom gradu, kojim bi se, pored ostalog, uspostavilo novo tijelo – Senat Glavnog grada.

Ona je, kako bi se "zajedničkim radom došlo do lokalne samouprave koja je u funkciji ostvarivanja prioritetnih razvojnih ciljeva države", predložila da državni parlament ili nadležni odbor obrazuje radnu grupu koja bi, sa predstavnicima gradskog parlamenta radila na pripremi predloga novog zakonskog rješenja.

Ona je u inicijativi podsjetila da je Podgorica Ustavom Crne Gore definisana kao glavni grad države, dok je Zakonom o Glavnom gradu utvrđen poseban način ostvarivanja lokalne samouprave u Podgorici zbog njene specifičnosti kao administrativnog centra Crne Gore.

"Dakle, jasno je da Podgorica kao Glavni grad i administrativno-poslovni centar, zbog brojnih specifičnosti koje se tiču veličine teritorije, broja stanovnika, ekonomskih i finansijskih potencijala, kadrovskih i administrativnih kapaciteta, značajno utiče na ukupan razvoj države, zbog čega zaslužuje i odgovarajući zakonski tretman. Kako u našem sistemu lokalne samouprave od avgusta 2022. godine, nemamo opštine u okviru Glavnog grada, kao oblik ostvarivanja lokalne samouprave, ali i zbog potrebe da se unaprijedi učešće građana i građanki u odlučivanju na lokalnom nivou, neophodno je pripremiti novi Zakon o Glavnom gradu", navodi se u inicijativi Borovinić Bojović, kako je saopštila Skupština Glavnog grada

Donošenje novog Zakona potrebno je iskoristiti, dodaje ona, za kreiranje rješenja koja će doprinijeti boljem prepoznavanju navedenih specifičnosti Podgorice kao glavnog grada, ali i jasnijem utvrđivanju nadležnosti kojima će se unaprijediti dosadašnji koncept i definisati vizija razvoja grada po mjeri budućih generacija.

"Da bi se to obezbijedilo, predlažem da se novim Zakonom o Glavnom gradu, između ostalog, definiše institucionalni mehanizam kojim će se omogućiti usmjeravanje svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa neophodnih za ostvarivanje dugoročnih razvojnih ciljeva Glavnog grada, po modelu kako je to urađeno Zakonom o Prijestonici uspostavljanjem Senata Prijestonice. Prava i dužnosti ovog tijela, sastav, način izbora i rada i druga pitanja od značaja za funkcionisanje bliže bi se uredila Statutom Glavnog grada i odlukom o osnivanju", dodaje Borovinić Bojović.

Ona je ocijenila da je konstituisanje novog saziva Skupštine Crne Gore prilika da se za naredni četvorogodišnji period trasiraju pravci razvoja Crne Gore kroz sprovođenje reformi i ispunjavanje standarda Evropske unije, između ostalog i u oblasti lokalne samouprave.

"U tom smislu sigurna sam da unapređenje sistema lokalne samuprave, koji se temelji na principima Ustava Crne Gore i ratifikovanih međunarodnih dokumenata i kreiranje lokalne uprave kao servisa građana koja je otvorena i bliska građanima, predstavlja jedan od ključnih prioriteta novog saziva državnog parlamenta. Unapređenjem i jačanjem lokalne samouprave daje se značajan doprinos izgradnji Crne Gore na načelima demokratije i realizuje jedan od najvažnijih demokratskih principa po kome građani imaju pravo da učestvuju u vođenju javnih poslova. Taj se princip može najneposrednije realizovati upravo na lokalnom nivou vlasti, jer obezbjeđuje da se suština demokratskog uređenja i koncept demokratije ostvaruju na način koji je najbliži građanima", piše u inicijativi predsjednice Skupštine Glavnog grada.

Bonus video: