Nedobijanje saglasnosti za ulicu patrijarha Makarija Sokolovića razljutilo odbornike Plužina

Za ulicu posvećenu žrtvama stravičnog događaja koji se u Pivi dogodio 1943. godine, Komisija smatra da je sa istorijskog aspekta opravdan, ali da predloženi naziv „Pivsko proljeće“ nije adekvatan jer asocira na pozitivno sjećanje, pa bi isti trebalo prilagoditi

5528 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Odbornici Skupštine Opštine (SO) Plužine jednoglasno su usvojili predlog Programa podizanja spomen obilježja, a Komisiji Ministarstva kulture i medija uputiće još jedan dopis u znak protesta što tri njihova predloga nijesu dobila saglasnost. Posebno ih je, kako su istakli, povrijedio odgovor pomenute Komisije zbog čega je odbijen njihov predlog da jedna ulica dobije ime po patrijarhu Makariju Sokoloviću. U Plužinama se gradi Saborni hram koji je posvećen pomenutom patrijarhu.

„Makarije Sokolović je imao saradnju sa predstavnicima najviših vlasti Osmanskog Carstva te sa istorijskog aspekta uloga nije do kraja razjašnjena“, stoji u nepotpisanom i nepečatiranom odgovoru u kome je samo navedeno da isti šalje sekretarka Komisije, ali ne i njeno ime.

Komisija pored pomenute ulice, nije dala saglasnost ni za ulice arhimandrita Arsenija Gagovića, Sima Popovića, redovnog vojnika-graničara Vojske Jugoslavije koji je poginuo 1999. godine, na potezu izmedu karaula Morina i Košare, kao i za ulicu koja bi bila posvećena pivskim stradalnicima tokom proljeća 1943 i koja bi imala naziv „Pivsko proljeće 1943“. Nakon prigovora predsjednika Opštine Slobodana Delića, Komisija je „na osnovu ponovnog sagledavanja relevantnih izvora“, dala saglasnost da ulica dobije ime po Arseniju Gagoviću. Što se tiče Sima Popovića, naveli su da je u ratovima 1912-1913, 1914-1918, 1941-1945, 1991-1995, 1997-1999. godine, stradalo gotovo na stotine hiljada vojnika, i „sa aspekta žrtve svaki od njih zaslužuje poštovanje i posvećenost, ali radi se o velikom broju čime bi isticanje jednog bilo stavljanje u povlašćenji položaj u odnosu na druge“.

SO Plužine
foto: Svetlana Mandić

Za ulicu posvećenu žrtvama stravičnog događaja koji se u Pivi dogodio 1943. godine, Komisija smatra da je sa istorijskog aspekta opravdan, ali da predloženi naziv „Pivsko proljeće“ nije adekvatan jer asocira na pozitivno sjećanje, pa bi isti trebalo prilagoditi.

Odbornici su bili saglasni da nađu adekvatniji naziv za pomenutu ulicu, ali i jedinstveni u stavu da patrijarh Sokolović i Simo Popović zaslužuju i moraju dobiti ulice u Plužinama.

„Nije mi namjera da se inatim, niti da zakon tumačim na svoj način, samo želim da skrenemo pažnju na nečiji neodgovoran i bahat odnos. Ne može neko ko sjedi u toj Komisiji, i ko nije došao u Pivu i ne zna osjećanja ovog naroda, ali i istorijske činjenice, da vrijeđa naša osjećanja i omalovažava vrijednosti do kojih nam je stalo i patrijarha povezujući ga sa protivnicima ovog naroda kroz pet vjekova i da donese ovaj skandalozan akt“, kazao je predsjednik Opštine.

SO Plužine
foto: Svetlana Mandić

Predložio je da odbornici usvoje kompletan Program podizanja spomen obilježja, uključujući i pomenute tri ulice, a da se Komisiji i resornom ministarstvu još jednom obrate dopisom u kome bi im skrenuli pažnju na „pogrešnu odluku“, što su odbornici i uradili.

Odbornik Demokrata, Novica Gogić, koji je bio član Komisije koja je sačinili predlog Programa podizanja spomen obilježja, kazao je da resornom ministarstvu treba poslati jasan signal da će predložene ulice dobiti naziv, kao i da odbornici ministarki kulture i medija upute dopis povodom ne dobijanja pomenute saglasnosti.

Delić je istakao da je Simo Popović posthumno odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbjednosti prvog stepena, da je bio prva žrtva kopnene agresije iz pravca Albanije prema rejonu karaula Košare i Morina, kao i da u Pljevljima postoji Ulica Predraga Leovca koji je poginuo poslije Popovića.

Komisija Ministarstva kulture i medija dala je saglasnost da u Plužinama ulice dobiju dr Obren Blagojević, dr Vilotije Blečić, dr Petar Žulović, Vule Adžić, arhimandrit Arsenije Gagović i trg koji bi nosio ime Vidoja Žarkovića.

Budžet Opštine na narednu godinu 8,3 miliona eura

Odbornici SO Plužine većinom glasova usvojili su nacrt Odluke o budžetu za 2024. godinu koji je planiran u iznosu od 8.333.850 eura. Protiv budžeta bilo je sedam odbornika Nove, dok su dva odbornika DPS-a bila uzdržana.

Odlukom je planirano da, kada su primici u pitanju, operativni budžet iznosi 4.385.850 eura, a kapitalni 3.948.000. Najviše prihoda je planirano po osnovu poreza, nešto više od tri miliona, što čini 37 odsto budžetskih sredstava, a od tog novca 2,5 miliona se odnosi na porez na nepokretnost. Prihodi po osnovu naknada za 2024. godinu planirani su u iznosu od 857.000 eura i u strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 10,28 odsto. Najviše novca je planirano od naknade za korišćenje voda, 623.000 eura. I naredne godine Opština Plužine će biti korisnik sredstava iz Egalizacionog fonda u iznosu od milion eura. Planirani rashodi za 2024. godinu raspoređeni su na operativni budžet, 4.385.850, i kapitalni, 3.948.000. Kada je operativni budžet u pitanju najviše novca biće potrošeno na transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, nešto više od 1,5 miliona eura, zatim na bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca, 975.200 eura, i na subvencije, ostali izdatke i prava iz oblasti socijalne zaštite, 916.700. Sredstva za kapitalni budžet čine 47,37 odsto ukupnih budžetskih sredstava i od tog novca više od polovine se odnosi na lokalnu infrastrukturu, 2,15 miliona eura.

Novicu Gogića je interesovalo da li postoji mogućnost da novac koji opštine Plužine i Žabljak nijesu dobile na račun ekonomskog državljanstva bude uplaćen naredne godine, jer milion eura i za jednu i za drugu opštinu znači puno, a Pivljani, kako je kazao, ne traže ništa bez ono što im pripada i da dobiju isti tretman kao i ostale opštine.

Prema riječima Delića, lokalna uprava je zbog odluke da im ne bude uplaćen pomenuti milion uputila dopise svim relevantnim adresama jer, kako je istakao, nije korektno da druge opštine dobiju taj novac i da pojedine od njih isti još uvijek ili u dobrom dijelu nijesu iskoristili. Isto tako, naglasio je da je diskutabilan kriterijum po kome su opštine Plužine i Žabljak, prema razvijenosti, svrstane u istu kategoriju sa opštinom Bar, kao opštine sa 75 odsto razvijenosti.

SO Plužine
foto: Svetlana Mandić

„Plužine i Žabljak su sve, samo ne razvijene opštine. Kada budemo imali stotinu novih radnih mjesta u privredi tada možemo govoriti o razvijenoj opštini“, poručio je Delić.

Kako je naglasio, nada se i da neće biti usvojen predlog o centralizovanosti opština gdje bi Podgorica bila centar, primorske opštine funkcionalne, dok bi ostale imale „svog mentora“ koji bi im govorio šta i kako da rade. Kako je kazao, to bi postavilo pitanje funkcionalnosti lokalnih uprava, a treba imati u vidu da Plužine „nikome nijesu dužne i da su održive od svojih sredstava“.

Gogić i Zoran Blagojević, odbornik Nove, imali su prigovor na zapisnik jer, kako su kazali, u njemu ne postoje diskusije odbornika pa građani ne mogu znati šta je ko od odbornika govorio tokom skupštinskog zasijedanja. Prema riječima predsjednika Skupštine, Petra Mitrića, zapisnik se vodi u skladu sa poslovnikom.

Bonus video: