SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE I IZGUBLJENE LJUBIMCE

Podgorica: Žalba odložila početak radova novog azila

„Čistoća” je šestog jula kao najpovoljniju ponudu izabrala ponudu firme „Ađi invest” od 170.154 eura, dok je ponuda firme „Erlang” odbijena kao neispravna
101 pregleda 1 komentar(a)
azil za pse, Foto: Zoran Đurić
azil za pse, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 10.08.2017. 19:09h

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki usvojila je žalbu firme „Erlang” i poništila odluku preduzeća „Čistoća” da kompanija „Ađi invest” iz Nikšića gradi prvu fazu proširenja Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje.

Tender za prvu fazu, koju čini izgradnja 124 boksa za pse po sistemu „ključ u ruke”, procijenjen je na 203.000 eura. U rješenju državne komisije, koje potpisuje predsjednik Zoran Živković, navodi se da je „Čistoći” naloženo da u roku od 15 dana od donošenja ovog rješenja u ponovnom postupku otkloni nepravilnosti na koje je ukazano.

Rješenjem komisije se obavezuje “Čistoća” da kompaniji „Erlang” nadoknadi sredstva na ime uplaćene naknade za vođenje postupka u iznosu od 2.030 eura i na ime troškova za sastavljanje žalbe u iznosu od 700 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja.

„Čistoća” je šestog jula kao najpovoljniju ponudu izabrala ponudu firme „Ađi invest” od 170.154 eura, dok je ponuda firme „Erlang” odbijena kao neispravna.

„Erlang” je 17. jula izjavio žalbu u kojoj se, između ostalog navodi, da je ponuda firme „Ađi invest” neispravna, jer im glavni inženjer nema tri već jednu godinu radnog iskustva u struci, kao i da su ponudili pijesak neadekvatne granulacije.

U odluci komisije se navodi da je „Čistoća” 24.jula državnoj komisiji dostavila odgovore na žalbu u kojem ističu da je neosnovana.

Protiv rješenja komisije, radi utvrđivanja njegove zakonitosti, može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dostavljanja rješenja. Sklonište na Vrelima ribničkim trenutno raspolaže sa 40 bokseva - 30 otvorenog i 10 zatvorenog tipa, za smještaj napuštenih pasa.

Preporučujemo za Vas