Pristupni pregovori s EU: Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), prema odluci o uspostavljanju pregovaračke strukture, pregovarači čine pregovarački tim kojim rukovodi glavni pregovarač

3180 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vlada je u skladu sa novom metodologijom pristupnih pregovora s Evropskom unijom (EU), imenovala šest pregovarača za vođenje pristupnih pregovora, za šest tematskih klastera u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), prema odluci o uspostavljanju pregovaračke strukture, pregovarači čine pregovarački tim kojim rukovodi glavni pregovarač.

Pojašnjava se da je to tijelo zaduženo za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine EU, a u skladu sa smjernicama za vođenje pregovora koje usvaja Vlada.

“Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za pregovarački proces Crne Gore sa EU i za svoj rad odgovara Vladi”, kaže se u saopštenju.

Državni sekretar u MEP-u, Bojan Božović, imenovan je za pregovarača za klaster 1- temeljna prava koji obuhvata poglavlja 23, 24, 5- javne nabavke, 18 - statistika, 32 – finansijski nadzor, kao i za oblast ekonomski kriterijumi, funkcionisanje demokratskih institucija i reforma javne uprave.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Goran Jovetić, pregovarač je za klaster 2 – unutrašnje tržište.

Kako se dodaje, taj klaster obuhvata devet pregovaračkih poglavlja (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28) koja se odnose na slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja roba, radnika, kapitala.

Dodaje se da klaster 2 obuhvata i poglavlja koja se bave pitanjima intelektualne svojine, konkurencije, zaštite potrošača i zdravlja, prava privrednih društava i finansijskih usluga.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, biće pregovaračica za Klaster 3 – konkurentnost i inkluzivni rast.

Taj klaster obuhvata poglavlja 10 – informatičko društvo i mediji, 16 - konkurencija, 17 – ekonomska i monetarna politika, 19 – socijalna politika i zapošljavanje, 20 – preduzetništvo i industrijska politika, 25 – nauka i istraživanje, 26 – obrazovanje i kultura i 29 – carinska unija.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Nenad Vitomirović, imenovan je za pregovarača Klastera 4- zelena agenda i održiva povezanost, koji čine poglavlja 14, 15, 21 i 27 koja se odnose na saobraćajnu politiku, energetiku, trans-evropske mreže i životnu sredinu i klimatske promjene.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Andrija Delić, vodiće klaster 5 – resursi, poljoprivreda i kohezija, koji obuhvata poglavlja 11, 12, 13, 22 i 33.

Ta poglavlja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fotosanitarnu politiku, ribarstvo, regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata i finansijske i budžetske odredbe.

Ambasador Milisav Raspopović biće pregovarač za Klaster 6 - vanjski odnosi, koji čine poglavlja 30- Vanjski odnosi i 31 – vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Navodi se da je Vlada prošle sedmice obrazovala i radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 - pravosuđe i temeljna prava i 24 - pravda, sloboda i bezbjednost.

Radna grupa za poglavlje 23 - pravosuđe i temeljna prava imaće 45 članova/ca, od kojih tri predstavnika/ce iz nevladinog sektora (NVO).

Za šeficu radne grupe je imenovana generalna direktorica u Ministarstvu pravde Jelena Grdinić.

Radna grupa za poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbjednost imaće 29 članova/ca, od kojih dva predstavnika/ce iz NVO-a.

Šefica radne grupe će biti državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Jovana Mijović.

Nakon konsultacija sa nadležnim institucijama i sprovedenim javnim pozivom NVO za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja, MEP je pristupilo inoviranju sastava svih pregovaračkih radnih grupa, čije usvajanje se očekuje početkom februara.

“Takođe, uskoro se očekuje i formiranje Savjeta za vladavinu prava u čiji će rad biti uključena tri predstavnika NVO sektora”, dodaje se u saopštenju.

Kako se dodaje, inoviranje ukupne strukture za pregovore, doprinijeće boljoj i efikasnijoj koordinaciji obaveza iz pregovaračkog procesa.

To će, kako se navodi, osigurati da se u punom kapacitetu brže, kvalitetnije i odgovornije ispune preostale obaveze i obezbijede opipljivi rezultati i vidljiv napredak u interesu svih građana i građanki Crne Gore.

Bonus video: