Andrijevica neće imati kvorum za budžet

Andrijevički DPS je najavio da će doći, pa napustiti sjednicu lokalnog parlamenta 28. marta

16860 pregleda 39 reakcija 8 komentar(a)
Ove godine izbori: Opština Andrijevica, Foto: youtube/prtsc
Ove godine izbori: Opština Andrijevica, Foto: youtube/prtsc

Skupština opštine Andrijevica na sjednici 28. marta neće imati kvorum za odlučivanje o budžetu, što ne mijenja situaciju da su sve bliži uvođenju prinudne uprave, s obzirom da za sada ne ispunjavaju zahtjeve Vlade da se raspravlja o smjeni čelnika te lokalne samouprave.

Vlada je 14. marta dala rok od deset dana Skupštini opštine Andrijevica da donese strateški plan razvoja Opštine i odluke o predlozima za razrješenje predsjednika Opštine Andrijevica Željka Ćulafića (SNP) i predsjednika Skupštine opštine Mladena Đukića (Demokrate).

Ćulafić je juče kazao Vijestima da će na dnevnom redu sjednice 28. marta biti budžet, a što se tiče zahtjeva MJU, naveo je da nisu dobili nikakav dopis, niti da je to objavljeno u Službenom listu.

Vlada je odluku donijela 14. marta, a uvidom u Službeni list vidi se da je tamo objavljena dan kasnije.

U toj opštini je do kraja marta na snazi privremeno finansiranje, a redovni izbori treba da se održe ove godine.

Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) Dejan Ivanović je rekao Vijestima da će njihovi odbornici doći na sjednicu lokalnog parlamenta, ali će potom izaći kako Skupština ne bi imala kvorum za odlučivanje. Izvjesno je da za budžet nema većine, pošto je troje odbornika ranije napustilo partije vlasti.

Odbornički klub DPS-a je u julu prošle godine inicirao smjenu predsjednika opštine, ali je od tada propalo sedam pokušaja za smjenu Ćulafića, jer su građani prekidali zasjedanja, a isto se desilo i prilikom pet pokušaja izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Skupštine.

U predlozima odluke o upozorenju opštini Andrijevica, Vlada je navela da je Zakonom propisano da će kada skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada upozoriti skupštinu da u određenom roku obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze.

Ministarstvo javne uprave je u upozorenju navelo da SO Andrijevica nije donijela strateški plan razvoja Opštine od 2022. godine.

Ukazali su da je MJU utvrdilo da SO Andrijevica duže od šest mjeseci nije izvršila obaveze propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Skupština opštine bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednika opštine i potpredsjednika skupštine.

Navode da su, s tim u vezi, SO Andrijevica upućeni nalazi Upravnog nadzora od 5. septembra, 25. septembra i od 27. novembra 2023. godine kojima je data preporuka predsjedniku Skupštine da obezbijedi uslove za održavanje sjednice i vršenje nadležnosti Skupštine.

“Predsjednik SO Andrijevica, aktima od 9. februara i od 22. februara 2024. godine, informisao je Ministarstvo javne uprave da sjednice SO Andrijevica koje su sazvane na predlog odbornika o razrješenju predsjednika Opštine Andrijevica i razrješenju predsjednika Skupštine opštine Andrijevica nijesu održane”.

U vladinom upozorenju se navodi da se neizvršavanjem navedenih nadležnosti skupštine opštine onemogućava pravo na lokalnu samoupravu.

“Imajući u vidu činjenicu da do dana podnošenja ovog predloga nije obezbijeđeno vršenje zakonom propisanih nadležnosti, stekli su se uslovi da Vlada Crne Gore preduzme mjere...i donese Odluku o upozorenju Skupštini opštine Andrijevica...”, piše u vladinoj odluci.

Bonus video: