Poništeno rješenje o naplati kazne Kotoru

Inspekcija naredila Opštini Kotor da ukloni spornu spomen-ploču, ali to i dalje ne dozvoljava Vojska Crne Gore, Ministarstvo finansija naložilo Poreskoj upravi da ponovo odlučuje o prinudnoj naplati 5.610 eura

21784 pregleda 37 reakcija 12 komentar(a)
Foto: MVP
Foto: MVP

Ministarstvo finansija poništilo je rješenje Poreske uprave o prinudnoj naplati novčane kazne koju je trebalo da plati Opštini Kotor zbog neizvršenja naloga Uprave za inspekcijske poslove (UIP) da ukloni bespravno postavljenu spomen-tablu u Morinju.

Riječ je o spomen-ploči koju su 10. oktobra 2022. mimo zakonske procedure, bez odluke Vlade, odnosno bez neophodne saglasnosti Opštine Kotor, na objektima nekadašnjeg vojnog skladišta Morinj, postavili tadašnji ministri vanjskih poslova Ranko Krivokapić (SDP) i odbrane Raško Konjević (SDP) sa hrvatskim kolegama, ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom (HDZ) i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom (HDZ). Njime je tada na ceremoniji otkrivanja spomen ploče podršku dao i tadašnji crnogorski ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović (HGI).

U javnosti je kritikovan i način na koji spomen-ploča tekstom tretira istorijske okolnosti 1991. kada je država Crna Gora učeestvovala u napadima na Hrvatsku na području Konavala i Dubrovnika. U Morinju je tada funkcionisao tzv. Sabirni centar za ratne zarobljenike sa dubrovačkog ratišta.

“Vijesti” su imale uvid u rješenje Ministarstva finansija o poništenju rješenja o prinudnoj naplati kazne koja iznosi 5.610 eura, donijeto 10. aprila po žalbi Opštine Kotor, a potpisuje ga načelnik Direkcije za drugostepeni poreski carinski postupak Nikola Kandić.

U tom dokumentu se navodi da se Opština Kotor žalila na rješenje Poreske uprave ističući da lokalna uprava “nije bila u mogućnosti da zbog niza okolnosti” u djelo sprovede nalog inspekcije.

Ministarstvo finansija je postupajuči po žalbi Opštine Kotor poništilo rješenje o priunudnoj naplati predmet vratilo Poreskoj upravi na ponovni postupak i odlučivanje. Utvrđeno je, piše u obrazloženju, da je Poreska uprava u ovom postupku povrijedila Zakon o poreskoj administraciji “jer između ostaloga, nije naveden valjan izvršni nalog za pokretanje postupka prinudne naplate”, kao i Zakon o upravnom postupku “koje obavezuju prvostepeni organ da prilikom vođenja prvostepenog postupka poštuju pravila propisana navedenim odredbama, a što u prvostepenom postupku nije učinjeno”.

“U ponovnom postupku prvostepeni organ (Poreska uprava) će vodeći računa o datim primjedbama, cijeniti i ostale žalbene navode, uz obavezno učešće žalioca (Opština Kotor) donijeti novo, pravilno i na zakonu zasnovano rješenje”, piše u odluci Direkcije za drugostepeni poreski i carinski spostupak Ministarstva finansija.

UIP je 18. oktobra 2022. donio rješenje o uklanjanju spomen-table i obavezala Opštinu Kotor da ga sprovede u djelo. Međutim, intervenciju Komunalne inspekcije i Komunalne policije Kotora već 24. oktobra spriječila je Vojska Crne Gore čiji pripadnici od postavljanja spomen-table, čuvaju do tada potpuno napušteni bivši vojni objekat u Morinju i nikome ne dozvoljavaju da uđe u njegov krug.

Vojnici koji cjelodnevno čuvaju zaključanu kapiju na ulazu u kompleks, to čine po usmenoj naredbi pretpostavljenih u lancu komandovanja na čijem je vrhu aktuelni načelnik Generalštaba Vojske, brigadni general Zoran Lazarević. Naredba po kojoj uniformisani i naoružani vojnici 24 sata moraju obezbjeđivati napušteni nekadašnji vojni objekat u kome nema struje, vode, ni elementarnih uslova za život, izdata je dok je na čelu Ministrarstva odbrane bio Raško Konjević, ali ni do danas nije ukinuta, iako su se od tada promijenila još dva ministra odbrane – v.d. Filip Adžić (GP URA) i aktuelni ministar Dragan Krapović (Demokrate).

Kako ploča nije uklonjena, UIP je 24. januara 2023. donijela rješenja o novčanom kažnjavanju Opštine Kotor, iako njene službe Vojska onemogućava da sprovedu nalog inspekcije. Rješenje o novčanom kažnjavanju je donijeto i za gradonačenika Kotora Vladimira Jokića (Demokrate) kao odgovorno lice u Opštini. U septembru prošle godine rješenja su postala izvršna pa je UIP pokrenula proces prinudne naplate.

Jokić je međutim, ostao pri stavu da ni on ni Opština neće platiti “nepravedne kazne”. On je ranije kazao da je ogorčen ovakvim postupanjem UIP-a koja nije sankcionisala prave krivce što ne dozvoljavaju da se tabla ukloni.

“Država u liku tri tadašnja ministra u Vladi je bez znanja lokalne uprave i protivno zakonu, prvo u oktobru 2022. postavila spomen-ploču u Morinju, a potom je ista ta država u liku UIP nekoliko dana kasnije, donijela rješenje o uklanjanju nezakonito postavljenog spomen-obilježja i naredila Opštini Kotor da ga sprovede u djelo i ukloni ploču”, rekao je Jokić.

Onda je ista ta država, kako je dodao, u liku Vojske tražila da se ploča ne uklanja i više puta je spriječila Komunalnu inspekciju i Komunalnu policiju Opštine Kotor da u djelo sprovedu rješenje UIP.

Jokić je konstatovao da to pokazuje svu apsurdnost ove situacije u kojoj imamo sistematsko kršenje zakona i vladavine prava od strane države i njenih organa, a račun se za to želi ispostaviti nekome ko nije ništa kriv.

Bonus video: