Kontinuirana podrška Misije OEBS-a unapređenju izbora u Crnoj Gori

Misija OEBS-a sumirala svoj rad u oblasti izbornih procesa u Crnoj Gori, prvenstveno saradnju sa DIK-om i nevladinim sektorom

1949 pregleda 1 komentar(a)
Sa jednog od prethodnih izbora (ilustracija), Foto: Boris Pejović
Sa jednog od prethodnih izbora (ilustracija), Foto: Boris Pejović

Misija OEBS-a u Crnoj Gori ostaje posvećena jačanju kapaciteta izbornih tijela za sprovođenje izbora u skladu sa obavezama i principima organizacije i podržaće Državnu izbornu komisiju (DIK) u izmjeni svojih podzakonskih akata u slučaju da izborni zakoni budu izmijenjeni.

To su poručili iz Misije OEBS-a u članku u kojem su sumirali svoj rad u oblasti izbornih procesa u Crnoj Gori, prvenstveno saradnju sa DIK-om i nevladinim sektorom.

Iz Misije su naveli da su unaprijeđena administracija, edukacija birača i pristupačnost, ciljevi na kojima radi sa DIK-om i opštinskim izbornim komisijama (OIK) kako bi osigurala da izborni procesi budu usklađeni sa obavezama i principima OEBS-a.

Kako su kazali, pokretački dio zajedničkih napora su preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR).

Iz Misije OEBS-a su ukazali da je, posmatrajući izbore u Crnoj Gori od 1998. godine, ODIHR dao niz preporuka o tome kako unaprijediti izborne procese.

“Upravo je podrška DIK da odgovori na preporuke ODIHR-a u fokusu pomoći koju Misija pruža organima za sprovođenje izbora”, navodi se u članku.

Ističe se da je u skladu sa preporukom ODIHR-a da se poveća transparentnost i povjerenje javnosti u izborni proces u Crnoj Gori, Misija pomogla DIK-u da obezbijedi prenos svojih sastanaka uživo.

Navodi se da je DIK, takođe, preduzela niz koraka uoči predsjedničkih izbora prošle godine kako bi informisala birače i unaprijedila rad članova biračkih odbora.

“Uz podršku Misije, sprovedena je desetodnevna nacionalna kampanja edukacije birača, kao i obuka za članove biračkih odbora”, dodaje se u članku.

Iz Misije su ukazali da je unapređenje pristupačnosti biračkih mjesta osobama sa invaliditetom još jedna preporuka ODIHR-a.

“DIK i Misija su blisko sarađivali sa dvije nacionalne nevladine organizacije — Udruženjem mladih sa hendikepom i Savezom slijepih — na ažuriranju podzakonskih akata kojim su uvedeni glasački listići i informativni materijal za birače na Brajevom pismu, kao i na izradi smjernica za opštinske izborne komisije kako da poboljšaju pristupačnost biračkih mjesta”, naveli su iz Misije.

U članku se navodi da je, u saradnji sa ODIHR-om, sprovedena rodna revizija DIK koja će rezultirati preporukama za postizanje rodno uravnoteženog pristupa politikama i aktima u okviru DIK i OIK.

Ističe se da Misija pomaže DIK i OIK u razmjeni znanja, pa je omogućila održavanje sastanaka između DIK i OIK koji su osmišljeni da podrže OIK u pripremi za izbore, rješavanju administrativnih problema i obezbjeđivanju pristupačnosti biračkih mjesta.

Iz Misije su rekli da je praćenje napretka u upravljanju izbornim procesima ključno za razumijevanje šta funkcioniše dobro, a šta treba dodatno unaprijediti.

“Tokom protekle tri godine, godišnje istraživanje o povjerenju javnosti u izbore i izborna tijela koje je naručila Misija pokazuje povećanje povjerenja građana, iako je potrebno još raditi na tome”, navodi se u članku.

Iz Misije su istakli da je konačni izvještaj ODIHR-a o parlamentarnim izborima prošle godine pokazao efikasno upravljanje izbornom administracijom i tehničkim pripremama, kao i unaprijeđenu transparentnost sjednica DIK.

Kako su dodali, OIK su, takođe prema izvještaju, pokazali generalnu efikasnost u izvršavanju svojih dužnosti.

“Izvještaj ODIHR-a ukazao je, međutim, na nedostatak transparentnosti na opštinskom nivou i na ograničen i zakašnjeli obim aktivnosti DIK vezan za edukovanje birača”, rekli su iz Misije.

U članku se ističe da su DIK i OIK preduzeli važne korake kako bi izbore učinili pristupačnijim.

Iz Misije su poručili da će nastaviti da radi sa DIK i OIK na ispunjavanju preporuka ODIHR-a i daljem unapređenju upravljanja izborima.

Misija će, kako su dodali, nastaviti da podržava i sprovođenje zakonodavnih reformi, obuke za članove biračkih odbora i da radi na postizanju većeg političkog učešća osoba sa invaliditetom.

“Ostajemo posvećeni jačanju kapaciteta izbornih tijela za sprovođenje izbora u skladu sa obavezama i principima OEBS-a i podržaćemo DIK u izmjeni svojih podzakonskih akata u slučaju da izborni zakoni budu izmijenjeni”, poručili su iz Misije OEBS-a.

Bonus video: