Nada za zdravu Budvu - Projekt koji pretvara grad u top destinaciju

Projekt predviđa kreiranje sigurnog i stimulativnog okruženja za porodice, mlade i starije osobe, omogućavajući im da provode vrijeme na otvorenom, u aktivnostima koje doprinose njihovom zdravlju. Osim toga, ARTerija će biti i ekonomski stimulativna, pružajući nove poslovne prilike za lokalne preduzetnike, te promovišući Budvu kao destinaciju koja je privlačna tokom cijele godine.

21040 pregleda 74 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Demokratska Crna Gora
Foto: Demokratska Crna Gora

Budva raste, pulsira novim životom svakog dana. Po svim dosadašnjim anketama ono što najviše i građani i turisti zamjeraju izgledu savremene Budve je nedostatak prostora gdje sve starosne kategorije stanovništva i posjetioca , od najmladje do najstarije dobi ljudi, mogu da se slobodo kreću, šetaju, druže, uživaju, a da su istovremeno zaštićeni od saobraćajnog haosa i gradske vreve.

Izvjesno joj nedostaju novi prostori, humanog karaktera, kreativno osmišljeni u funkciji onih koji čine suštinski kapital jednog grada, a to su ljudi koji žive u njemu. Svake godine primjetan je sve veći broj građana iz naše zemlje, regiona pa i šire koji biraju Budvu, šireći njene granice ali uvećavajući i izazove.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

PROBLEMI PREIZGRAĐENOSTI I NEDOSTATAK ZELENIH POVRŠINA

Preizgrađenost, real estate koncept razvoja grada decenijama unazad ugrozio je njene turističke potencijale ali i oteo prostor za rekreaciju, bezbrižnu šetnju, odmor što je prirodna potreba svakog humanog društva. Nedostatak takvog prostora vodi otuđenosti i stresnom načinu života, gube se mediteranski, primorski obrisi grada i pretvaraju ga u jednu veliku spavaonicu bez vizije razvoja usmjerene potrebama građana i turista.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

PROJEKT ARTerija BUDVE KAO INOVATIVNO RJEŠENJE

U odgovoru na ove probleme, izborna lista "Demokrate - Ojačaj. Obnovi. Oživi. - Budva Odlučuje - Đorđe Zenović" izdvojila se predstavljanjem projekta "ARTerija Budve". Projekt je osmišljen s ciljem transformacije Budve u grad koji promoviše zdraviji, humaniji način života, usmjeren na potrebe njegovih građana i posjetilaca.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

ŠTA NAM PROJEKT DONOSI

Roditelji sa djecom dobiće adekvatan prostor za šetnju, provodiće zajedničko vrijeme usmjereni jedni prema drugima, rasterećeni od opasnosti saobraćaja od kojeg svakodnevno strijepe. Mladi ljudi će se rekreirati, uživati u biciklističkoj stazi. Stariji sugrađani šetati i odmarati u uređenom, ozelenjenom i prikladnom ambijentu.

Turistima će biti pružena raznovrsna ponuda autentičnih proizvoda i usluga. Kreiraće se dodatna ekonomska vrijednost svim objektima duž ove promenade. Od zaleđa do obale, ARTerija će teći Budvom dajući joj novo lice i sjaj. Ova promenada nije samo put, to je destinacija.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

OPIS PROJEKTA

Popločano korito rijeke Grđevica, transformisano u moderno, komforno šetalište sa biciklističkom stazom. ARTerija će teći kroz Budvu dajući joj novo lice, dugačka 1,6 km, promenada koja transformiše lokalno u globalno. Za samo nekoliko minuta, od Maina do obale, šetaće se novim dijelom Budve, daleko od buke, blizu obale.

Puno sadržaja usmjerenih ka kulturi, malih amfitetara i kultrurnih habova koje će u saradnji sa kreativnim industrijama oživjeti naša kuturna scena i mladi ljudi.

Afirmisaće se sadržaji koji za cilj imaju promociju domaćih proizvoda i suvenira. Kompletna izgrađena cjelina sa obije strane korita rijeke Grđevica mnogostruko će uvećati svoju vrijednost, oživjeće svi poslovni prostori, a samo šetalište sadržaće brojne privremene lokacije čime će i ukupna zaposlesnost u Budvi porasti.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

SOCIJALNI I EKONOMSKI UTICAJI PROJEKTA

Projekt predviđa kreiranje sigurnog i stimulativnog okruženja za porodice, mlade i starije osobe, omogućavajući im da provode vrijeme na otvorenom, u aktivnostima koje doprinose njihovom zdravlju. Osim toga, ARTerija će biti i ekonomski stimulativna, pružajući nove poslovne prilike za lokalne preduzetnike, te promovišući Budvu kao destinaciju koja je privlačna tokom cijele godine.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora

Projekt ARTerija Budve simbolizuje nadu za zdravu Budvu – grad koji poštuje svoje prirodne resurse i svoje građane, grad koji je spreman obnoviti, ojačati i oživiti svoje zajedničke prostore. Izborna lista: "Demokrate - Ojačaj. Obnovi. Oživi. - Budva Odlučuje - Đorđe Zenović" stoji iza ovog projekta s jasnom vizijom i opredjeljenjem prema stvaranju održive, inkluzivne i dinamične urbane zajednice.

Predstavljanjem ovakvih projekata, ova izborna lista ne samo da pokazuje svoju sposobnost da vodi Budvu u pravom smjeru, već i da postavlja nove standarde u urbanom planiranju i razvoju na ovim prostorima.

Demokrate
foto: Demokratska Crna Gora