Dukaj: MJU spremno da podrži uvođenje otvorenih lista

Ministar rekao da jačanjem procesa decentralizacije Crna Gora pravi iskorak na polju demokratizacije, efikasnosti i ekonomičnosti u pružanju usluga

5446 pregleda 49 reakcija 5 komentar(a)
Foto: MJU
Foto: MJU

Ministarstvo javne uprave (MJU) spremno je da podrži reformu izbornog zakondavstva koja bi obuhvatala i uvođenje otvorenih i poluotvorenih lista, rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je poručio da političari koji budu protiv toga, ne žele depolitizaciju javne uprave.

Dukaj je, na okruglom stolu povodom Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi, rekao da jačanjem procesa decentralizacije Crna Gora pravi iskorak na polju demokratizacije, efikasnosti i ekonomičnosti u pružanju usluga.

“Naše opredjeljenje je da bilo strateški djelujemo i kreiramo sistem koji će biti servisno orjentisan na zadovoljene potrebe lokalne zajednice u punom smislu te riječi”, naveo je Dukaj.

On je kazao da MJU u ovaj proces nijesu ušli ad hok već strateški, bazirajući se na strategiju reforme javne uprave.

“Prvo smo zajedno sa svima radili analizu sistema lokalne uprave i ta analiza je pokazala putokaz– put reformskih poduhvata na lokalnom nivou”, rekao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, lokalni nivo je najbliži nivo vlasti građanima i ta reforma mora otuda da počne.

On je kazao da Nacrt zakona ima dosta novina.

“Imaćemo nove modele organizacije opština, prvi put ćemo uvesti gradove, definisali smo u detalje kriterijume”, rekao je Dukaj.

On je istakao da lokalne samouprave imaju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, kao nivo vlasti koji je najbliži građanima.

“Uloga lokalnih zajednica u ovom procesu je važna i zbog činjenice što će se pristupanjem Evropskoj uniji (EU), 70 odsto zakonodavstva implementirati i na lokalnom niovu”, kazao je Dukaj.

On je kazao da su predloženim rješenjima definisali mjesne zajednice, starješine organa, koji će, kako je naveo, imati drugi model ne samo funkcionisanja nego i biranja.

Dukaj je rekao da je na javnim raspravama dosad čuo interesantne sugestije i zahtjeve.

“Kao MJU razmotrićemo sve sugestije. Jedan zahtjev mi je bio posebno interesantan - uvođenje gradskih opština, tu nemamo zamjerki, taj zahtjev ćemo inkorporirati u tekst zakona”, dodao je Dukaj.

On je kazao da su uputili dvije inicijative Skupštini.

“Tražili smo neposredan izbor predsjednika opština i da izbori u svim lokalnim opštinama budu u jednom danu. Naša ideja, ako ih partije prihvate, uz dopunu svih institucija, doprinosiće demokratizaciji društva, reformi javne uprave na lokalnom nivou i odgovornosti kao najbitnijem faktoru u društvu”, kazao je Dukaj.

On je rekao da će tako biti manje izbornih manipulacija i inženjeringa.

“Te izmjene daju veliki doprinos depolitizaciji lokalne javne uprave. Danas imamo predsjednike pojedinih opština koji nijesu bili na listama, kakve odgovornosti oni imaju? Imamo rotirajuće predsjednike opština - kakve odgovornosti oni imaju?”, naveo je Dukaj.

On je rekao da ne treba da podsjeća u kakvim su situacijama danas neke lokalne samouprave.

“Ne treba da vas podsjećam da imamo izbore svakog trećeg mjeseca. MJU je spremno da da podršku da se ide ka kompletnoj reformi izbornog zakondavstva”, rekao je Dukaj.

On je dodao da će to podrazumijevati poluotvorene i otvorene liste.

“Treba poslati jasnu poruku političarima - oni koji neće prihvatiti ove procese, oni ne žele reformu lokalne samouprave i depolitizaciju javne uprave, što je jedan od najvećih problema društva i državne uprave”, poručio je Dukaj.

Predstavnika Delegacije EU Orlando Fusko rekao je da Nacrt zakona nije zakon pravni dokument već mapa puta osnaživanja zajednice i njegovanje demokratskih vrijednosti.

“Lokalna samouprava je kamen temeljac demokratije, u njoj glas naroda nalazi svoj pravi odjek”, naveo je Fusko.

On je rekao da je Crna Gora napravila izuzetne iskorake na putu ka EU.

“Put ka efikasnoj samoupravi je stalan proces i zahtjeva kontinuiranu saradnju, dijalog i reformu. Zakon mora odražavati težnje i izazove različitih zajednica”, snatra Fusko.

Taj proces, kako je dodao, treba da bude što inkluziviniji i transparentniji.

“Posvećenost ovom cilju je ključno u oblikovanju budućeg načina upravljanja na lokalnom niovu i usklađivanju sa evropskih standardima. EU je spremna da podrži Crnu Goru na ovom putu”, rekao je Fusko.

On je pozvao nadležne da iskoristite pomoć Sigme na daljem radu na zakonu. “Sigma može da ponudi stručnost znanje i najbolje prakse u ovoj oblasti”, naveo je Fusko.

Državni sekretar u MJU Dragiša Janjušević kazao je da je reforma lokalne samouprave jedan od najbitnijih reformskih poduhvata jer se radi u participativnoj demokratiji, uključivanju građana u donošenje politika na lokalnom nivou.

On je rekao da se Nacrtom zakona izlazi iz monotipskog modela lokalne samouprave i ide ka asimetričnoj decentralizaciji.

“Gdje imamo kategorije gradova, opština. Na gradove prenosimo djelove nekih politika poput primarne zdravstvene zaštite, predškolsko obrazovanje, socijalnu i dječiju zaštitu”, naveo je Janjušević.

On je rekao Nacrt zakona otvorena knjiga koja želi da komunicira sa svim zainteresovanima.

“Predano smo radili da osnažimo ulogu skupštine opštine i na tome da osnažimo građansku inicijativu, radili smo na unapređenju međuopštinske saradnje, na jačem pozicioniranju opština na polju međunarodne saradnje, na osnaživanju mjesnih zajednica”, kazao je Janjušević.

On je zahvalio domaćim i inostranim ekspertima na pomoći tokom izrade Nacrta zakona i pozvao sve da aktivno učestvuju na unapređenju teksta.

Bonus video: