UPRAVNA INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI

Budvanski funkcioneri imenovani i bez priložene diplome

Inspekcija je konstatovala da u dosijeima nekih funkcionera nema dokaza o završenom VII-1 nivou obrazovanja, o položenom stručnom ispitu i stažu
334 pregleda 26 komentar(a)
Dragan Krapović, Foto: Vuk Lajović
Dragan Krapović, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 05.02.2019. 00:50h

Upravna inspekcija utvrdila je da je sedamnaest budvanskih funkcionera imenovano uz brojne nezakonitosti, čak i bez dokaza o završenom fakultetskom obrazovanju.

Zapisnikom je naloženo gradonačelniku Budve Draganu Krapoviću da u skladu sa zakonom imenuje funkcionere lokalne uprave, odnosno da otkloni nepravilnosti do 26. juna.

Zapisnikom od 15. maja, nakon što 21. aprila obavljen nadzor, inspektor je zabranio pojedinim funkcionerima da obavljaju dužnosti, zbog zbog neispunjavanja posebenih uslova. Zabrana je stupila na snagu od dana prijema zapisnika.

Inspekcija je konstatovala da u dosijeima nekih funkcionera nema dokaza o završenom VII-1 nivou obrazovanja, o položenom stručnom ispitu i potrebnom radnom iskustvu. Funkcioneri su imenovani i na mjesta koja navodno nijesu ni sistematizovana.

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu prekjuče su uputili zahtjev za hitno postupanje po zapisniku inspektora, koji je proslijeđen Krapoviću i na adrese i svih opštinskih sekretara i načelnika.

“Za određeni broj imenovanih lica konstatovano je da nisu legitimno imenovana, jer radna mjesta nijesu sistematizovana, odnosno utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji“, piše u urgentom dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Upozoravaju da je neophodno da nova Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave bude donesena najkasnije do kraja ove sedmice.

“Ona je preduslov za donošenje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta novoosnovanih organa, za šta je krajnji rok 23. jun, kako bi se stekli uslovi za raspisivanje svih javnih konkursa“, piše u dopisu.

Nakon otklanjanja nepravilnosti, Opština je dužna da u roku od sedam dana pismeno obavijesti inspektora, ističu iz Sekretarijata i mole “sve starješine organa za maksimalnu kooperativnost po pitanju dostavljanja svih neophodnih dokumenata za personalne dosijee”.

“Za starješine organa koji nemaju položeni državni ispit, u saradnji sa Upravom za kadrove, ćemo u što kraćem roku organizovati polaganje. Starješine koji su polagali pravosudni ispit u drugoj državi, neophodno je da dostave potvrdu o priznavanju u Crnoj Gori“.

Inspekcija: Marković, Odžić, Gregović i Kordić imenovani mimo propisa

Upravni inspektor je konstatovao da su mimo propisa imenovani sekretar Sekretarijata za privredu Marko Marković, sekretar za finansije i ujedno direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Petar Odžić, sekretar za komunalno-stambene poslove Srđan Gregović i direktor Agencije za planiranje prostora Nenad Kordić.

“Određeni broj imenovanih, pored uvjerenja o položenom pravosudom ispitu, ne posjeduju dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima“, naveo je inspektor. Nijesu ponaosob precizirane nepravilnosti za pomenute funkcionere.