Gjokaj: AZLP odluku donijela prošle godine

Gjokaj je ukazao da je prošle godine zabilježen veliki broj zahtjeva za pristup informacijama kod prvostepenih organa, kao i veliki broj pokrenutih postupaka pred Agencijom.
159 pregleda 1 komentar(a)
Muhamed Gjokaj, Foto: Zoran Đurić
Muhamed Gjokaj, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 25.04.2018. 19:48h

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je odluku da političke partije nijesu obavezne da javnosti dostavljaju informacije o finasiranju donijela sredinom septembra prošle godine, ali isto rješenje nije mogla da razduži do početka aprila.

To je saopštio predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj u reagovanju na navode Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da je Agencija naglo promijenila praksu i odluku donijela pod političkim pritiskom dan nakon predsjedničkih izbora.

"Ne stoje navodi MANS-a da je Agencija odlučila samo dan nakon predsjedničkih izbora, već je bazirajući na presudi Upravnog suda iz 2011. godine, i na najbolju praksu zemalja Evropske unije i regiona, gdje političke partije nijesu obveznici zakona ,donijela odluku sredinom septembra prošle godine, a isto rješenje Agencije razduženo je početkom aprila“, naveo je Gjokaj.

On je objasnio da Agencija nije mogla da blagovremeno razduži rješenja zbog zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama, od pojedinih nevladini organizacija (NVO) i određenog broja fizičkih lica, čiji je jedini cilj, kako je rekao, da preko svojih advokata ostvare troškove postupka.

Gjokaj je ukazao da je prošle godine zabilježen veliki broj zahtjeva za pristup informacijama kod prvostepenih organa, kao i veliki broj pokrenutih postupaka pred Agencijom.

"To dovodi do dileme da je cilj ovih zahtjeva ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ili se koriste ovim pravnim mehanizmom kako bi zbog kratkih rokova i manjkavosti zakona došli do materijalne koristi iz državnog budžeta“, ocijenio je on.

Gjojkaj je kazao da se Savjet Agencije tokom rada susreo sa činjenicom da postojeća zakonska rješenja nude prostor za zloupotrebu prava na slobodan pristup informacijama i da se zbog toga obratio dopisom Vladi Crne Gore.

"Savjet Agencije je uočio praksu zloupotrebe korišćenja prava na slobodan pristup informacijama fizičkih lica i nevladinog sektora koji angažovanjem advokata, a bez želje da dobiju traženu informaciju, ostvaruju na taj način značajne troškove pred Upravnim sudom Crne Gore“, istakao je Gjokaj.

O tome, kako je rekao, govore i primjeri predmeta u kojima stranka odustaje od žalbe i ne želi informaciju, a ostvaruje troškove postupka koji su presuđeni u konkretnoj upravnoj stvari u visini od 400 EUR.

On smatra da je situacija alarmantna i da iziskuje promjene postojećih zakonskih rješenja u cilju ostarivanja prava javnosti da zna koji je sam sebi svrha i cilj. „A to je dostupnost informacija od javnog značaja“.

"Dosadašnja praksa osim što blokira rad državnih organa, nanosi veliku štetu budžetu Crne Gore“, naglasio je Gjokaj.

Kako je naveo, Savjet Agencije je javno upozorio sve relevantne institucije da što hitnije reaguju na ovaj fenomen i predloži novo zakonsko rješenje u dijelu troškova postupka, kao i unijeti odredbu koja se odnosi na zloupotrebu prava i samih rokova.

Gjokaj je kazao da je Savjet Agencije jasno utvrdio da su političke partije pravno lice, ali da predstvaljaju slobodno i dobrovoljno udruženje građana radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim i mirnim sredstvima.

Političke partije, kako je rekao, ne spadaju u organizacije koje vrše javna ovlašćnja.

On je objasnio da politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, (Poreskoj upravi) Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Agenciji za sprečavanje korupcije, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Gjokaj je ukazao da DRI vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi deset hiljada EUR i daje mišljenje i preporuke za otklanjanje nepravilnosti i preduzima druge mjere, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim su utvrđena prava, obaveze i način rada te institucije.

"Stoga smo u Agenciji stava da uvjek treba biti otvoren za implementaciju najboljih standarda i prakse zemalja koje imaju veliko iskustvo iz oblasti slobodnog pristupa, a sve u cilju transparentnosti javne uprave“, zaključio je Gjokaj.