DPS: Manje izdvajati za partije iz budžeta, uštedjeće se oko 860 hiljada eura

Razlozi za izmjene Zakona sadržani su, kako se navodi, u potrebi da se i u ovom segmentu doprinese stabilnosti javnih finanasija, sistemom održivog finnasiranja deficita i javnog duga, a time i makroekonomske nestabilnosti
0 komentar(a)
DPS LOGO , Demokratska partija socijalista, Foto: Arhiva "Vijesti"
DPS LOGO , Demokratska partija socijalista, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 26.12.2016. 14:37h

Demokratska partija socijalista (DPS) predložila je izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim se budžetska izdvajanja za ove svrhe sa sadašnjih 0,6 smanjuju na 0,5 odsto.

Umanjenjem budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini, kako se navodi, doći će do uštede u Budžetu za 2017. godinu za oko 860 hiljada eura.

Zakonske izmjene, koje su predložili poslanici Petar Ivanović, Miodrag Vuković, Predrag Sekulić i Filip Vuković, primjenjivale bi se od 1. januara iduće godine.

Razlozi za izmjene Zakona sadržani su, kako se navodi, u potrebi da se i u ovom segmentu doprinese stabilnosti javnih finanasija, sistemom održivog finnasiranja deficita i javnog duga, a time i makroekonomske nestabilnosti.

„Kako deficiti javni dug prevazilaze limite utvrđene numeričkim fiskalnim pravilima, u cilju otklanjanja rizika od nestabilnosti javnih finansija, Vlada je predvidjela mjere fiskalne konsolidacije, odnosno izmjene zakonske regulative koje se odnose na smanjenje izdataka za bruto zarade i transfere za socijalnu zaštitu“, kaže se u obrazloženju.

Poslanici DPS-a smatraju da su u cilju fiskalne konsolidacije nepohodne izmjene Zakona o finanasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno da je iznos predviđen izmjenama apsolutno dovoljan za redovno finansiranje političkih partija.