Demos: Sanacija Kolašina dok se ne uvede u legalne tokove funkcionisanja - Vijesti.me
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA GRADA

Demos: Sanacija Kolašina dok se ne uvede u legalne tokove funkcionisanja

Bogavac kaže da će se založiti za traženje zakonskog modusa koji bi pomogao u konkretizovanju njihovog radno-pravnog statusa i insistirati na odgvornosti onih “koji su unesrećili ove radnike svjesno i namjerno ih zapošljavajući nezakonito.”

Neda Bogavac
Neda Bogavac (Foto: Demos)

Inicijativni odbor Demosa u Kolašinu pripremio predlog strategije ekonomskog i socijalnog razvoja tog grada. Kako je saopšteno iz te stranke, u susret predlogu budžeta opštine Kolašin za sledeću godinu, članovi inicijalnog odbora Demosa razmatrali su konkretne probleme na koje su im građani ukazivali u prethodnom periodu.

Kako je najavila članica predsjedništva i koordinatorka opštinske organizacije Neda Bogavac u narednom periodu Demos će se truditi da se tekuće probleme u opštini rešavaju bez odlaganja na sve zakonom dozvoljene načine.

“Kolašin iako i dalje višestruko ranjen pogubnim potezima državne politike, ipak ide ka izlečenju. Žalimo što smo dovedeni u situaciju da energiju i znanje trošimo na sanaciju pustoši koja je snašla Kolašin koji je uništen državnom politikom umjesto da se bavimo razvojnim i biznis planovima za naš lijepi grad ali jasno je neophodno da se u procesu sanacije i ozdravljenja grada istraje sve dok se grad u potpunosti ne uvede u legalne tokove funkcionisanja.Opštinska organizacija Demosa u Kolašinu je izričita u stavu da će uporedo sa podrškom koju pruža lokalnoj parlamentarnoj većini u sanaciji dugova i naslijeđenih problema ponuditi parlamentu a prije svega građanima set predloga za unapređenje životnog standarda Kolašinaca", kazala je Bogavac.

Iz te stranke će građanima predstaviti predlog strategije ekonomskog i socijalnog razvoja tog grada iz kojeg su izdvojili :”Kolašin jdnakih šansi”, povraćaj dijela PDV-a,brigu o straima narušenog zdravlja, decentralizaciju resora Vlade Crne Gore, lokalnu strategiju za mlade I univerzitetski centar na sjeveru.

Kako smatraju u Demosu krajnje je vrijeme da se Kolašinci jednako vrednuju u svemu a posebno pri zapošljavanju, liječenju i školovanju. Neophodno je, naglašava Bogavac, institucionalno kontrolisati i sankcionisati svaku socijalnu nejednakost i diskriminaciju koju je nesporno iskusio svaki Kolašinac koji nije slijedio politiku DPS-a.

“Smatramo da je poslednji čas da se Kolašinci oslobode partijskih stega i da svako ustavom zajamčeno pravo ostvare kao građani relaksirani političke pripadnosti. Da se vrate u Kolašin svi oni koji, kao politički nepodobni a posebno oni politički neopredijeljeni, godinama unazad nisu imali priliku ni pravo da se zaposle i žive u njihovom gradu”, kaže članica predsjedništva DEMOS-a.

Kako je istakla, u toj stranci “saosjećaju sa vrijednim radnicima lokalne samouprave koji su u vrijeme vladavine DPS-a zapošljavani nezakonito a čestito su služili Kolašinu i ničim izazvani danas zapali u izuzetno tešku situaciju.”

Bogavac kaže da će se založiti za traženje zakonskog modusa koji bi pomogao u konkretizovanju njihovog radno-pravnog statusa i insistirati na odgvornosti onih “koji su unesrećili ove radnike svjesno i namjerno ih zapošljavajući nezakonito.”

“U okviru ekonomske politike predstavićemo koncept uspostavljanja pravne i poslovne sigurnosti koji bi, uz konkretan i jasan sistem poreskih olakšica, mogao dati priliku razvoju preduzetništva u Kolašinu, na taj načiti smanjiti nezaposlenost i pružiti podršku osjetljivim grupama. Posebno ćemo insistirati na pravičnosti i ravnomjernosti poreza. Pripremili smo jasan lokalni plan podsticaja domaćih i stranih investicija sa javnim i jednakim pravima konkurentnosti", kazala je ona.

Demos će, najavljuje Bogavac, “tražiti od od države koja je svojom politikom uništila Kolašin i sve mu oduzela, da vraća Kolašinu dio PDV-a koji naplaćuje na području te opštine”. Iz opštinske organizacije te stranke ističu da se obavezuju da će učiniti sve što je potrebno kako bi penzionerima, prije svih grad osigurao dostojanstven život.

Prema riječima Bogavac, članovi kolašinskog DEMOS-a obavezali su se na nabavku i dostavu ljekova hronično oboljelim stanovnicima iz ruralnih oblasti kao i penzionerima, a prema njihovim potrebama ustanovljenim ljekarskim izvještajima.

“Demosova lokalna strategija neizostavno i beskompromisno ističe potrebu a nudi koncept izgradnje zajednice u kojoj će se poslovno-pravno garantovati položaj lica sa invaliditetom.Definisali smo takođe i naglasili položaj lica koja imaju posebne potrebe, a nisu stekla status lica sa invaliditetom.Pružaćemo svaku vrstu pomoći, uključujući i besplatnu pravnu pomoć građanima koji nisu u mogućnosti da sopstvenim privređivanjem sebi obezbijede egzistenciju", kazala je Bogavac.

U okviru strategije boljeg informisanja lokalne zajednice inicijativni odbor Demosa u Kolašinu je predstavio i svoj sajt. Detaljnije o lokalnoj strategiji Kolašinci se mogu informaisati na OVDJE.