Jokić i dio odbornika: Što prije izvršiti inspekcijski nadzor u Opštini Kotor - Vijesti.me
PISALI MINISTARKI JAVNE UPRAVE

Jokić i dio odbornika: Što prije izvršiti inspekcijski nadzor u Opštini Kotor

Nakon što su i po drugi put nedavno smijenili Jokića i za predsjednika Opštine izabrali šefa kotorskog DPS Željka Aprcovića, novi gradonačelnik je postavio DPS-u i SD-u bliske nove kadrove na čelo više opštinskih organa

Jokić
Jokić (Foto: Zoran Đurić)

Više odbornika u SO Kotor i bivši predsjednik te Opštine Vladimir Jokić (Demokrate), uputili su danas inicijativu Ministarstvu javne uprave i ministarki Suzani Pribilović (DPS) da Upravna inspkecija što prije izvrši vanredni inspekcijski nadzor u kotorskoj Opštini.

Vlast u Kotoru trenutno drži DPS sa svojim partnerima sa državnog nivoa SD, LP i HGI, uz podršku u lokalnom parlamentu odlučujeg glasa bivše odbornice SDP-a Brune Lončarević. Nakon što su oni i po drugi put nedavno smijenili Jokića i za predsjednika Opštine izabrali šefa kotorskog DPS Željka Aprcovića, novi gradonačelnik je postavio DPS-u i SD-u bliske nove kadrove na čelo više opštinskih organa.

Tako je Aprcović za vršioca dužnosti direktora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, imenovao Zorana Mrdaka; za v.d. Glavnog administratora Milenu Kašćelan; za v.d.  sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Iva Maguda; za v.d. sekretara Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, Davora Maguda; za v.d. sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Marinu Dulović i za v.d. sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Tamaru Lompar.

“Niti jedno od navedenih lica u trenutku imenovanja nije bilo u radnom odnosu u organima lokalne uprave, pa samim tim nije ni moglo biti imenovano za vršioca dužnosti, tj imenovano je suprotno odredbama člana 61. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i člana 124. Zakona o lokalnoj samoupravi…. Nesporna je činjenica da u organima lokalne uprave kao i u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora postoje službenici koji ispunjavaju uslove u smislu stava 3 gore citiranog člana, a što upravni inspektor može utvrditi uvidom u dosijea zaposlenih u lokalnoj upravi. Imajući to u vidu jasno je da se nisu stekli uslovi da predsjednik Opštine za vršioca dužnosti imenuje ili postavi bilo koje lice koje drugo lice u smislu stava 4 gore citiranog člana, već samo i isključivo lokalne službenike, što čini sva gore navedena imenovanja i postavljena nezakonitim.”- piše pored ostaloga, u inicijativi za vanredni inspekciji pregled u Opštini Kotor, a koju su MJU podnijeli Jokić i odbornici Demokrata Dragan Šepeljm, Tatjana Crepulja, Goran Jovanović, Aleksandar Čolo i nezavisni odbornik  Dejan Pejović.

U dopisu ministarki Pribilović i generalnoj direktorici Direktorata za lokalnu upravu Jadranki Vukčević, oni navode da je okviru organa lokalne uprave u Kotoru “došlo do imenovanja vršilaca dužnosti glavnog administratora i visoko rukovodnog kadra i to svih sekretara sekretarijata i direktora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, sve suprotno odredbama člana 61. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i člana 124. Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i drugim zakonskim odredbama”. Stoga traže reakciju Upravne inspkecvije MJU kako bi se utvrdilo kršenje zakonsih odredbi  ali i izvršila “kontrola da li imenovana i postavljena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove za obavljanje poslova na koja su imenovana i postavljena.”

“Sa naprijed navedenog zahtjevamo da upravni inspektor u što hitnijem roku izvrši vanredni inspekcijski nadzor nad svim imenovanjima svog visoko rukovodnog kadra u opštini Kotor, sačini zapisnik i preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se poništile poslijedice ovakvih pravnih akata i zabranilo dalje obavljanje funkcije nezakonito imenovanim i postavljenim licima", stoji u dopisu Pribilovićki i Vukčevićevoj uz podsjećanje da je ranije, na inicijative lokalnog odbora DPS kao i njenih lokalnih funkcionera, Upravna inspekcija vršila više vanrednih i kontrolnih inspekcijskih nadzora u Kotoru dok je na vlasti bila koalicija prerdvođena Demokratama, “uvijek reagujući hitno po podnijetoj inicijativi.” 

Naglašavaju i da je Upravna inspekcija zapisnikom u januaru prošle godine utvrdila da je tadašnji gradonačelnik Vladimir Jokić postupio po ranijem nalogu inspekcije i otklonio sve prethodno, u julu 2017. konstatovane nepravilnosti prilikom imenovanja i zapošljavanja lica u organima lokalne uprave.

“Ministarko Pribilović, imajući u vidu Vaše postupanje u ranijem periodu, kada ste Vaše ministarstvo svojom voljom stavljali u službu lokalnog DPS-a, ignorisali predsjednika Opštine i predsjednicu Skupštine, što je kulminiralo flagrantim kršenjem zakona i ustava na sjednicama Vlade u junu mjesecu, a sve u cilju preuzimanja vlasti u opštini Kotor političkom korupcijom, uvjereni smo da ni ovog puta nećete postupati u skladu sa zakonom, tj. da ćete učiniti sve da ne dođe do vanrednog inspekcijskog nadzora, iako ste u prethodnom periodu i na „anonimne“ inicijative slali inspektore po hitnom postupku. Imajući to u vidu, našu inicijativu ćemo učiniti dostupnu medijima, kako bi cjelokupna crnogorska javnost mogla da svjedoči nastavku kršenja zakona države Crne Gore. Ostaje nam samo da vidimo ko će u dvojcu Pribilović – Aprcović ovog puta biti označen kao kršitelj zakona, gospodin Aprcović koji ga je ovim imenovanjima već prekrišio ili Vi, nečinjenjem u zaštiti gospodina Aprcovića",  zaključuje se u dopisu koji su Jokić i odbornici bivše lokalne vlasti u Kotoru uputili MJU.


Vidi sve komentare