Tivat: Selektuju, recikliraju i ponovno upotrebljavaju otpad - Vijesti.me

Tivat: Selektuju, recikliraju i ponovno upotrebljavaju otpad

Komunalno je tokom 2017. sakupilo i 400 kubika kabastog otpada, od čega je gotovo sve opet iskorišćeno i to od strane samih radnika JKP kao namještaj, toplotna izolacija ili ogrijev

otpad Tivat
otpad Tivat (Foto: Siniša Luković)

Komunalno preduzeće Tivat tokom prošle godine je u tom gradu sakupilo ukupno 8.268 tona čvrstog komunalnog otpada, što je 3,36% više nego 2016. Kroz proces selektivnog odlaganja reciklabilnih vrsta optada sakupljeno je 273,4 tone kartona i papira, te 23,78 tona plastike i PET ambalaže, odnosno 0,50 tona starih automobilsih guma i oko 320 kilograma aluminjumskih limenki.

Procenat porasta sakupljenih količina reciklabilnog otpada kreće se od 1,82 odsto kod papira i kartona do čak 66,67 odsto kod starih guma. Od ukupno prikupljenih količina otpada, oko 3,4% odnosno 295,6 tona predato je drugim sakupljačima koji su taj otpad uputili na dalju reciklažu.

Uz ovo, iz komunalnog otpada sakupljenog u Tivtu još oko 4% reciklabilnog materijala izdvojeno je u procesu sekundarne selekcije na pretovarnoj stanici Komunalnog preduzeća u Kotoru koje nakon sekundarne selecije, preostali otpad iz dva grada odvozi na sanitarnu deponiju Možura.

Shodno tome, ukupno je lani oko 630 tona otpada iz Tivta reciklirano. Tome se mogu dodati i 432 tone (1.441 kubik) zelenog otpada koji je lani sakupljen u Tivtu i predat na dalju preradu kompostani Komunalnog preduzeća u Kotoru gdje je ovaj biološki otpad pretvoren u kompost za sadnju bilja i održavanje javnih zelenih površina. Lani je inače, u Tivtu sakupljeno ukupno 11.007 kubika zelenog otpada iz bašti i parkova, a osim dijela koji je prerađen u kompostani u Kavču, ostatak je odložen na namjensku deponiju Grabovac.

Komunalno je tokom 2017. sakupilo i 400 kubika kabastog otpada, od čega je gotovo sve opet iskorišćeno i to od strane samih radnika JKP kao namještaj, toplotna izolacija ili ogrijev. Inače, Komunalno Tivat odvozi otpad od ukupno 7.938 korisnika iz kategorije domaćinstava i 573 iz kategorije pravnih lica, od čega su 62 ugovora sa firmama sezonskog karaktera.


Najčitanije iz sekcije Vijesti