VIJESTI PRIJE DESET GODINA

Juriš na žene, Srbe i neobrazovane

Agencija MAPA pripremila za Vladu strategiju kampanje za povećanje podrške NATO-u
1055 pregleda 1 komentar(a)
Vijesti januara 2009.
Vijesti januara 2009.

Neobrazovani, siromašni, žene i Srbi ciljne su grupe u novoj Vladinoj strategiji za kampanju za povećanje podrške članstvu u NATO.

To je planirano predlogom Strateškog plana komunikacije za period od dvije godine koji je pripremila agencija MAPA, kao podršku primjeni Vladine Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama,

Kampanja će se bazirati na dvije kategorije građana – neodlučne i protivnike NATO-a. U MAPA su kao neodlučne identifikovali “neobrazovanije i siromašnije kategorije stanovništva i žene”, a kao protivnike članstva “one koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, glasaju za prosrpske partije, vezuju se za Srpsku pravoslavnu crkvu i osjećaju bliskost sa Srbijom i Rusijom”, uz napomenu da oni čine trećinu ukupne populacije.

U Strateškom planu komunikacije, u koji su “Vijesti” imale uvid, predlaže se da “s obzirom na činjenicu da su slabije obrazovani ljudi glavna ciljna grupa ove kampanje”, poruke moraju da budu kratke, jasne, bez upotrebe stručnih termina, bez pokušaja da se objasni struktura NATO-a, koja je inače veoma složena, bez otvaranja suvišnih dilema i sa potpuno jasno definisanim stavovima i vrijednosnim opredjeljenjima.

“Treba koristiti sintagmu 'kada Crna Gora uđe u NATO', a ne 'ako Crna Gora uđe u NATO'”, sugeriše se Vladinom timu za NATO kampanju, uz nepomenu da kampanja mora biti veoma fleksibilna “s obzirom da je osjetljiva na različite političke uticaje”.

Marketinška agenija MAPA, koju vodi režiserka Radmila Vojvodić, dobila je posao vrijedan 74.000 eura za marketinšku podršku Vladinim aktivnostima u promociji evroatlantskih integracija i članstva u NATO-u. Ta agencija je bila u obavezi da izradi Strateški plan komunikacije za period od dvije godine, a angažovana je i za konsalting u primjeni tog plana za narednih godinu. Takođe, njihov zadatak će biti i usluge PR-a i marketinga za aktivnosti koje sprovodi taj Vladin tim, kao i organizacije raznih događaja. Agencija će biti zadužena za koncipiranje i koordiniranje kampanje, produkciju, zakup medijskih prostora na TV-u, radiju, novinama i zakup bilborda.

MAPA predlaže da ciljevi kampanje u narednom periodu budu povećanje nivoa interesovanja i informisanosti javnosti, edukovanje ciljnih grupa o NATO-u, a plan je i povećanje podrške javnosti sa sadašnjih 26,9 odsto “za više od 5 procenata polugodišnje”. Cilj je i intenziviranje javne debate o procesu priključivanja NATO-u, “uključujući eksperte, nevladine organizacije, lokalne samouprave kao logistiku, medije, akademske zajednice i sve visokoškolske ustanove, te pojedince koji donose pozitivno iskustvo iz mirovnih misija”.

U dijelu Streteškog plana komunikacije koji se odnosi na analizu aktulenog stanja navodi se da tokom protekle faze kampanje o NATO-u nije došlo do poželjnog efekta povezivanja procesa pristupanja EU i evroatlantskih integracija kao “jednog te istog međusobno prožimajućeg procesa”.

U dokumentu stoji da istraživanja pokazuju da se uprkos činjenici da nadležni organi ulažu napor kako bi ojačali argumente koji idu u prilog priključenja sjevernoatlantskoj alijansi - podrška javnosti smanjila.

“O 'velikoj koristi' NATO pridruživanja najviše su govorili nosioci izvršne vlasti.To, moguće je, proizvodi efekat da više od polovine anketiranih smatra da će najveću korist od članstva Crne Gore u NATO imati upravo ljudi na vlasti. U ovakvoj percepciji, priključenje NATO se shvata kao jedan od političkih projekata vladajuće strukture”, navodi se u MAPA predlogu strategije.

Dodaje da su ličnosti koje su propagirale ideju članstva Crne Gore tom savezu u javnim nastupima previše ponavljaju teze o „nemjerljivim koristima od članstva u NATO“, bez navođenja konkretnih primjera potencijalnih bezbjednosnih prijetnji koje bi bile razlog za uključivanje u NATO, ili predstavljanja bezbjednosnih, ekonomskih i socijalnih benefita.

MAPA zna što drugi ne znaju

U Strateškom planu komunikacije MAPA sugeriše Vladinom timu za kampanju da se češće koriste teza da je NATO “uslov” za EU, uz pojašnjenje da su “sve bivše komunističke države koje su ušle u EU prethodno postale članice NATO-a”. Takođa da se u kampanji potenciraju “dobri odnosi NATO-a i Rusije”, kao i da će “Srbija i Bosna i Hercegovina postati članice čim riješe problem Haga”. “U novinama treba da se pojavljuju analitički članci i intevjui sa domaćim i stranim stručnjacima o tome šta je NATO, koje su sve države članice, kakvu su one korist imale od toga, o budućnosti Alijanse, o planovima za priključenje Srbije i Bosne i Hercegovine ovom savezu, o saradnji koju Rusija ima sa NATO, što je posebno važno zbog srpske populacije u Crnoj Gori, koja bi u slučaju da Srbija pokaže želju da se priključi NATO, u velikoj mjeri promijenila svoj stav prema priključenju Crne Gore. Toj populaciji su takođe veoma važni odnosi Rusije i NATO, koje treba prikazati u što boljem svjetlu, a sukobe na relaciji Moskva-Brisel opisati kao prolazne trzavice među partnerima”, predlažu u MAPA. Jedna od teza koju predlažu da se koristi u kampanji je da za “NATO ne postoji članarina, članstvo u NATO ne košta ništa”, a taj savez autori Strateškog plana nazivaju “pakt”. Takođe se na nekoliko mjesta u dokumentu navodi da Crna Gora ne sljedećem samitu Alijanse očekuje “poziv za članstvo” u tom savezu.

Preporučujemo za Vas