Vremeplov: Zabranjen abortus ako je razlog pol djeteta

Radunović je kazao da je razlog donošenje novog propisa zaštita reproduktivnog zdravlja u Crnoj Gori, te da je predložen kao odgovor na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i u skladu sa Strategijom očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja
595 pregleda 0 komentar(a)
Vijesti, 18. jun 2009., Foto: Arhiva Vijesti
Vijesti, 18. jun 2009., Foto: Arhiva Vijesti

Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijano staranje podržao je juče nove propise Ministarstva zdravlja za postupak prekida trudnoće i medicinska sredstva.

Većinom glasova poslanika podržani su Predlog zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće, kao i Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o medicinskim sredstvima.

Ministar zadravlja Miodrag Radunović informisao je juče članove Odbora o novinama u oba predložena akta, i razlozima za predlaganje takvih rješenja. Novim zakonom predloženo je da će postupak prekida trudnoće biti moguće izvesti samo u bolnicima i klinikama, a ne kao do sada i u domovima zdravlja i ginekološkim ambulantama. Predviđa se da se abortus može izvesti do 10. sedmice trudnoće, a samo u izuzetnim slučajevima, strogo i precizno medicinski i etički opravdanim, i do 32. sedmice trudnoće.

Radunović je kazao da je razlog donošenje novog propisa zaštita reproduktivnog zdravlja u Crnoj Gori, te da je predložen kao odgovor na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i u skladu sa Strategijom očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja.

“Cilj zakona je da zaštiti zdravlje, smanji mogućnost postiinterventnih komplikacija na najmanju moguću mjeru, sačuva reproduktivno zdravlje žena, ali i obezbijedi da se intervencije na polju zdravstva sprovode isključivo nakon što je pacijent dao slobodan i informisan pristanak”, kazao je Radunović.

Usvojen je amandman predsjednice odbora Branke Tanasijević da se zabrani prekid trudnoće ako je razlog pol ploda, i to će biti uvršteno i u kaznene odredbe.

„Ne smije se dozvoliti da je motiv abortusa izbor ploda, to je nemoralno i neetički“, kazala je Tanasijević.

Poslanik PzP Dušanka Đžakula-Tušup imala je primjedbu na član zakona koji se odnosi na razloge prekida trudnoće od 10. do 20. sedmice, gdje su, osim ličnih, navedeni i materijalni uslovi. Ona je kazala da se ne smije dozvoliti da materijalna situacija bude uslov za rađanje djece, te da je ustavna obaveza države da pomaže i stimuliše natalitet.

Predlog zakona o medicinskim sredstvima nije izazvao mnogo polemike, a članovi Odbora su bili saglasni da nudi “značajnije bolji zakonski okvir” od postojećih propisa. Međutim, zbog obimnosti izmjena, a i činjenice da je promijenjeno više od dvije trećine članova postojećeg zakona, kao i buduće jednostavnije primjene, predlog Odbora za zdravstvo biće upućen Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji će utvrditi “prečišćenu verziju”.

Novine koje se odnose na medicinska sredstva odnose se na usklađivanje sa direktivama EU jer se brišu sve odredbe koje se tiču upotrebe medicinskih sredstava u veterinarstvu.

Takođe, precizirano je da Ministarstvo zdravlja sprovodi inspekcijski nadzor nad akreditovanim firmama za utvrđivanje usklađenosti medicinskih sredstava, proizvođačima i pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju promet u skladu sa zakonom, te da zabranjuje promet, odnosno naređuje obustavu prometa ili povlačenje iz prometa medicinskih sredstava koja ne ispunjavaju propisane opšte i posebne zahtjeve.

Agencija umjesto Uprave

Ministar Radunović juče je saopštio da se, umjesto Uprave za ljekove i medicinska sredstva, uspostavlja Agencija za ljekove i medicinska sredstva, te da će to značajnije doprinijeti većoj bezbjednosti i kvalitetu u Crnoj Gori.

Takođe, promjenom statusa regulatornog tijela obezbjeđuje se veći stepen nezavisnosti u radu tog regulatornog tijela, što je u skladu sa zahtjevima i strandardima zemlja EU.