PRIJE DESET GODINA

Vremeplov: Najviše se interesuju državne institucije

Vučinić nije detaljnije komentarisao predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka, kojima se nudi proširenje liste lica kojima nije potrebna posebna dozvola za pristup tajnim informacijama
282 pregleda 0 komentar(a)
Tekst iz "Vijesti" od 10. avgusta 2009.
Tekst iz "Vijesti" od 10. avgusta 2009.

Direkcija za zaštitu tajnih podataka do sada je izdala 118 dozvola za pristup tajnim informacijama, a u toku je postupak bezbjednosnog provjeravanja za još 186 osoba.

- Najveći broj dozvola izdat je zaposlenima u sektoru odbrane i bezbjednosti, odnosno Ministarstvu odbrane, Vojsci Crne Gore, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Upravi policije - kazao je direktor Direkcije Savo Vučinić.

On je rekao da je Direkcija sa izdavanjem dozvola počela od decembra prošle godine.

Vučinić nije detaljnije komentarisao predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka, kojima se nudi proširenje liste lica kojima nije potrebna posebna dozvola za pristup tajnim informacijama.

- Radi se o veoma značajnom i složenom pitanju, pri čijem razmatranju treba uzeti u obzir sve aspekte parlamentarnog nadzora, nivo bezbjednosne kulture u zemlji, kao i međunarodnu praksu u ovoj oblasti - naveo je on.

Vučinić je ukazao da, u odnosu na domaće tajne podatke, svaka zemlja za sebe reguliše to pitanje, pri čemu vodi računa da, iz bezbjednosnih razloga, samo određeni krug lica ima pravo pristupa tajnim podacima bez dozvole, a rješenja u propisima zemalja regiona su različita.

- Odlukama Savjeta Evropske unije i NATO direktivama definisani su principi i minimum bezbjednosnih standarda isključivo za pristup EU i NATO tajnim podacima - kazao je on.

Vučinić je podsjetio da se zahtjev za izdavanje dozvole podnosi Direkciji za zaštitu tajnih podatka.

- Uz zahtjev se prilažu propisani dokazi, nakon čega ANB, uz saglasnost zaposlenog, vrši bezbjednosnu provjeru. Ukoliko ne postoje bezbjednosne smetnje, zaposleni potpisuje izjavu da će sa tajnim podacima postupati na način utvrđen zakonom, nakon čega ga Direkcija upoznaje sa propisanim uslovima za postupanje sa tajnim podacima i izdaje dozvolu - naveo je on.

Vučinić je kazao da, bez posebnih dozvola, pravo na pristup tajnim podacima imaju predsjednik Crne Gore, premijer, predsjednik Skupštine, starješine organa državne uprave nadležnih za unutrašnje poslove, inostrane poslove, poslove finansija i odbrane, državni tužilac i predsjednik Vrhovnog suda.

- Oni imaju pristup tajnim podacima svih stepena tajnosti, potrebnim za vršenje njihovih ovlašćenja u skladu sa zakonom - rekao je on.

Skupština bi na jesen trebalo da raspravlja o izmjenama Zakona o tajnosti podataka, koje je predložio poslanik Nove srpske demokratije Goran Danilović.

Odbor će prethodno razgovarati sa direktorom Direkcije za zaštitu tajnosti podataka.

Prema predlogu Danilovića, pravo na pristup tajnim informacijama, pored najviših državnih i policijskih funkcionera, imali bi i članovi skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.

Preporučujemo za Vas