PRIJE 10 GODINA

VREMEPLOV Đikanović: Ne rukovodimo otkupom akcija EPCG

"Cjelokupan postupak proizilazi iz privatizacije i ugovora koji su potpisali Vlada i A2A. Ako nekome ne odgovaraju činjenice, onda problem ne treba tražiti kod KHOV"
645 pregleda 0 komentar(a)
Vijesti, 23. septembar 2009., Foto: Arhiva Vijesti
Vijesti, 23. septembar 2009., Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 23.09.2019. 15:33h

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) Zoran Đikanović saopštio je juče “Vijestima” da ta institucija nije zadužena za kontrolu i vođenje procesa privatizacije u Crnoj Gori, niti za nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o zaštiti konkurencije.

- Cjelokupan postupak proizilazi iz privatizacije i ugovora koji su potpisali Vlada i A2A. Ako nekome ne odgovaraju činjenice, onda problem ne treba tražiti kod KHOV - kaže Đikanović

Komentarišući posljednje apele i pozive akcionara EPCG KHOV-u da reaguje u vezi sa nametutnim uslovima i provizije od jedan odsto iz ponude za otkup manjinskih akcija Elektroprivrede Crne Gore, koju su italijanska kompanija A2A i njen broker Monte Adria oročili do 25. septembra, Đikanović je rekao da se konsatatno “stvara slika da KHOV ne odgovara i da ona rukovodi ovim procesom”.

- Dali smo javno saopštenje i više puta do sada istakli da se radi o postupku privatizacije koji reguliše Zakon o privatizaciji privrede i drugi propisi...Komisija ne kontroiliše proces privatizacije niti određuje cijene akcija niti naknade bilo kojeg ovlašćenog učesnika na tržištu. Cjelokupan postupak proizilazi iz privatizacije i ugovora koji su potpisali Vlada i A2A. Ako nekome ne odgovaraju činjenice, onda problem ne treba tražiti kod KHOV – zaključio je Đikanović.

U prijavi upućenoj u ponedjeljak Udruženje manjinskih akcionara EPCG zatražilo je od KHOV da preduzme mjere i hitno otkloni „nepravilnosti i nezakonitosti, te omogući primjenu Zakona o hartijama od vrijednosti i drugih propisa, da broker kupca izmijeni ponudu za kupovinu akcija manjinskih akcionara EPCG u dijelu njegove provizije 0,5 odsto za ništa i da za njegovo angažovanje od nalogodavca A2A S.p.A naplati uslugu“.

- Zbog konfuzije koja je nastala na tržištu kapitala izazvanog od strane KHOV-a koja nije otklonila predočene im nepravilnosti, uvažila mišljenje CBCG, uz neadekvatno ponašanje pojedinih brokerskih kuća i kastodi banaka, dovodi se čitav proces u sivu zonu neregularnog i nezakonitog ponašanja, a sve na štetu 9. 000 građana Crne Gore, manjinskih akcionara, na štetu likvidnosti bankarskog sektora – saopštio je juče predsjednik Udruženja Vasilije Miličković, ocjenjujući sve „skandalom“.

On je zbog svega toga za danas u 12h u Zelenom salonu hotela “Crna Gora” sazvao konferenciju za novinare na kojoj je pozvao predsjednika KHOV-a Đikanovića, ministre finansija i ekonomije u Vladi Igora Lukšića i Branka Vujovića, predsjednika Udruženja banaka i direktora NLB Montenegro banke, Črtomira Mesariča, direktore Prve i Hipotekarne banke Predraga Drecuna i Esada Zaimovića, ali i sve ostale zainteresovane bankare i brokere-dilere.

Sve sa ciljem jasnog i preciznog stava da se ovaj proces odvija poštujući Ustav i zakone Crne Gore, a u interesu svih učesnika u ovom procesu imajući u vidu rok 25. septembar – dodao je Miličković.

On je preporučio „svim manjinskim akcionarima da odmah pristupe prodaji svojih akcija po cijeni 8,4 eura, na šalterima Hipotekarne i Prve banke, sa kojima su potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji, najpovoljniji za manjinske akcionare i koji su iskazali profesionalnost, poslovnost i brigu za svoje klijente, a po cijeni 0,55 odsto, ne manje od 11 eura po transakciji“.

Od odgovora na dopis Udruženja manjinskih akcionara iz Centralne banke Crne Gore su odgovorili da su „pitanja nadzora trgovine hartijama od vrijednosti u nadležnosti KHOV, pa, prema tome, i pitanja u vezi sa kupoprodajom bloka akcija manjinskih akcionara EPCG”.

- Nijedna banka nema ovlašćenje da otvara račune klijenata bez njihovog zahljeva, te da bi svako drugačije ponašanje banke predstavljalo kršenje propisa....Ukoliko se isplata sredstava po osnovu prodatih akcija bude vršila preko Prve banke Crne Gore osnovane 1901. AD Podgorica i ukoliko u tom postupku budu uočene nepravilnosti iIi postupanje suprotno propisima, CBCG će preduzeti mjere i aktivnosti u skladu sa zakonom – navodi se između ostalog u dodgovoru CBCG.

Monte adria broker diler javno je danas obavijestila manjinske akcionare EPCG da njihova ponuda za otkup akcija ističe u petak u 16 časova.