"VIJESTI" PRIJE DESET GODINA

VREMEPLOV Primjena zakona i dalje nedovoljna

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da je ovogodišnji Izvještaj EK negativniji nego prošlogodišnji a glavni razlog za to je premijer Milo Đukanović i optužnica protiv njega u sudu u Bariju
308 pregleda 0 komentar(a)
Stranica "Vijesti" od 16. oktobra 2019
Stranica "Vijesti" od 16. oktobra 2019

Ocjene Evropske komisije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pravosuđu i administrativnim kapacitetima u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Crne Gore slične su onim iz prošlogodišnjeg dokumenta Brisela.

Najveći dio pohvala u ovim oblastima i dalje se odnosi na zakonodavne aktivnosti, dok su kritike opet usmjerene na primjenu zakona.

Kao novina u ovogodišnem Izvještaju mogu se primijetiti konstatacije Komisije da “sudovi nameću disproporcionalne kazne” u slučajevima tužbi za klevetu protiv novinara i da razlog za strah predstvljaju “zastrašujuće izjave državnih zvaničnika” o ulozi medija i NVO.

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da je ovogodišnji Izvještaj EK negativniji nego prošlogodišnji a glavni razlog za to je premijer Milo Đukanović i optužnica protiv njega u sudu u Bariju.

Šef Delegacije EK u Podgorici Leopold Maurer ocijenio je prilikom predstavljanja Izvještaja da je Crna Gora prošle godine napredovala u ispunjavanju političkih kriterijuma, jačanju demokratije i vladavini prava, ali i da bi trebalo da uloži dodatne napore u jačanje administrativnih kapaciteta i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Medojević je rekao da su ocjene o najvećim problemima u Crnoj Gori u ovogodišnjem Izvještaju "pooštrene".

„Koriste se formulacije visoka zabrinutost i druge, naročito kada je u pitanju organizovani kriminal, pranje novca, korupcija na visokim nivoima“, rekao je Medojević agenciji MINA.

Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije (NSEI) ukazao je da su one prepereke koje se pojavljuju već devet godina u izvještajima EK, ovaj put zaista snažnije negativno izražene.

„Konstatacija da ne postoji jasna politička volja da se država izbori protiv organizovanog kriminala je najteža moguća ocjena“, tvrdi Medojević.

Dok je EK 2008. smatrala da je napravljen progres u reformi sudstva usvajanjem značajnih novih zakona, ove godine je napredak u toj oblasti ocijenila kao skroman.

„Došlo je do određenog napretka kroz jačanje pravnog okvira i primjenu zakona“, piše u ovogodišnjem Izvještaju o napretku.

Preporuka da se dalji napori za konsolidaciju nezavisnosti, odgovornosti, integriteta i efikasnosti sudskog sistema našla se u oba Izvještaja.

EK je 2008. ocijenila da je bilo izvjesnog napretka u jačanju strateškog i administrativnog okvira za borbu protiv korupcije, a ove godine je zemlje članice EU obavijestila da je na tom polju Crna Gora dobro napredovala.

„Međutim, korupcija ostaje raširena u mnogim oblastima i nastavlja da bude posebno ozbiljan problem“, piše u oba Izvještaja.

U prošlogodišnjem Izvještaju se ocjenjuje da je korupcija neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou, dok se ove godine ističe da „ostaje da se uspostve solidni mjerljivi rezultati vezano za presude u slučajevima korupcije, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou“.

„Deklarativno zalaganje vlasti da se bori sa korupcijom nije podržano rigoroznom implementacijom sa jasnim rezultatima, uključujući veći broj presuda u slučajevima korupcije“, smatala je EK prošle godine dok je ove navela da zalaganje vlasti u ovoj oblasti još nije podržano konzistentnom implementacijom zakona o antikorupciji.

EK je ocijenila i da je tokom prethodne godine bio mali broj pravosnažnih presuda za korupciju.

Kapacitet policije i tužilaštva za istraživanje slučajeva pranja novca je, prema mišljenju EK prošle godine, bio „ograničen“ a ove „nedovoljan“.

U oba izvještaja stoji da je policija tužilaštvu proslijedila mali broj slučajeva pranja novca, s tim što se ove godine dodaje da je taj broj u porastu

„Pranje novca ostaje ozbiljan problem i potrebna je jasna odlučnost da se on spriječi i bori protiv njega“, rečenica je koja se ponavila u oba izvještaja.

Dok je prošle godine „samoj tužilačkoj službi ozbiljno nedostajala ekspertiza“, ove godine je ista konstatacija ponovljena bez pridjeva „ozbiljan“.

EK je 2008. navela da su administrativni i sudski kapaciteti za bavljenje slučajevima organiziovanog kriminala ostali ograničeni što je ove godine ponovljeno, ali je umjesto administrativnog ove godine naveden kapacitet policije.

„Institucionalni, zakonski i administrativni kapaciteti za borbu protiv organizovanog kriminala su ojačani“, piše EK ove godine.

PzP smatra da je zbog Đukanovića i optužnice u Bariju, smanjen ustavni kapacitet Vlade u oblastima vladavine prava i bezbjednosti.

„Nedostatak političke volje je najveći problem u integracijama, odnosno kako je obezbijediti za neophodne reforme u policiji, tužilaštvu, pravosuđu kako bi država konačno pokazala da može da se izbori sa pranjem novca, distribucijom narkotika, organizovanim kriminalom, nerazrješenim ubistvima“, rekao je Medojević.

Politički i globalno posmatrano, kako je dodao, to sve vodi Crnu Goru ocjeni o slabim institucijama, političkom uticaju na pravosuđe i tužilaštvo, slaboj ulozi parlamenta, kao i zloupotrebi pravosuđa u borbi protiv neistomišljenika i gušenju javne riječi.

„Dolazimo do nekih trendova koji govore da na osnovu poličkih kriterijuma Crna Gora 2009. ide nazad u odnosu na prethodnu godinu. I ono što je Oli Ren najavio, a ja ranije, da će pisanje pozitivnog Avija za Crnu Goru trajati mnogo duže nego za Hrvatsku“, kazao je Medojević.

Preporučujemo za Vas