"VIJESTI" PRIJE DESET GODINA

VREMEPLOV Nova globa za vožače radi punjenja budžeta

Napomena: Tekst koji slijedi objavljen je u "Vijestima" 2. decembra 2009. godine
734 pregleda 0 komentar(a)
Strana "Vijesti" od 2. decembra 2009.
Strana "Vijesti" od 2. decembra 2009.

Vlada Crne Gore predložila je novu globu kako bi naredne godine lakše punila državni budžet, a po svemu sudeći, od Nove godine svi će prilikom registracije plaćati gotovo duplo veće takse za upotrebu vozila i plovila.

Novina je da će se porez na upotrebu vozila prilikom registracije plaćati i za državna i vozila lokalne samouprave, a od te stavke neće više biti pošteđeni taksisti i vlasnici rentakar agencija. Na taj način, kako je predvidjela Vlada, godišnje bi se državna kasa napunila sa 2,5 do pet miliona eura.

Izmjenama Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica koji je dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje po skraćenoj proceduri, značajno je izmijenjen cjenovnik za plaćanje taksi na upotrebu automobila na osnovu zapremine motora.

Cjenovnici za sve stavke su povećane, ali i uvedene su i nove za automobile čija kubikaža prelazi tri, četiri i pet hiljada kubika.

Vlasnici automobila čija je zapremina motora do 1.300 kubika umjesto dosadašnjih 15 eura za tu taksu, plaćaće 25.

Porez za automobile preko 1.300 do 1.600 kubika koja je iznosila 25 eura, povećan je na 40 eura, dok je za motore preko 1600 do 2000 kubika ta taksa sa 50 eura povećana na 75 eura.

Vlasnici automobila čija je kubikaža preko 2000 do 2500 cm3 umjesto 150 eura za upotrebu vozila će plaćati 220, dok će oni čija je jačina motora preko 2500 do 3000 kubika za 150 eura plaćati veću taksu - 500 eura.

Ranije je bila jedinstvena taksa za automobile preko 3000 kubika koja je je iznosila 500 eura, međutim, Vlada je predložila i nove stavke zavisno od kubikaže. Uvedena je taksa za vozila preko tri hiljade do četiri hiljade kubika koja će biti 750 eura, dok će oni čiji četvorotočkaš ima zapreminu motora preko 4000 do 5000 kubika za tu taksu plaćati 1000 eura. Vlasnici motornih vozila čija je kubikaža preko 5000 cm3 platiće porez za upotrebu od 1.500 eura.

Plaćanja ove takse i dalje će biti pošteđena vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, policije i vojske, diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, specijalna vozila za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama. Tu taksu prilikom registracije neće plaćati ni vlasnici automobila specijalno prilagođenih za hendikepirane osobe, vozila za prevoz umrlih i onih vozila koja su na elektropogon.

Povoljnosti više neće imati vlasnici atomobila starijih od deset godina, jer umanjenje poreza na osnovu starosti vozila može najviše biti 50 odsto. Predviđeno je da umanjenje iznosi pet odsto po godini starosti, ali najviše može biti 50 odsto od ukupne takse umjesto 70 odsto kako je ranije bio slučaj. Na taj način, vlasnici automobila starijih od 14 godina plaćali su samo 30 odsto od ukupne takse koja je predviđena za kubikažu njihovog vozila, ali će novim nacrtom imati samo 50 odsto umanjenja.

“Osnovni razlozi za izmjenu važećeg Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, uslovljeni su potrebom obezbjeđenja dodatnih prihoda u Budžetu radi prevazilaženja efekata svjetske ekonomske krize”, stoji u obrazloženju Vladinog Predloga zakona.

U Crnoj Gori je prema ljetošnjoj evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova registrovano oko 170 hiljada putničkih automobila, od čega je oko 1.150 putničkih vozila registrovano za potrebe državne i lokalne samouprave.

Preporučujemo za Vas