PRIJE 10 GODINA

Vremeplov: Dijele pare i za meditaciju

Napomena: Tekst koji slijedi objavljen je u "Vijestima" 15. decembra 2010. godine

1253 pregleda 0 komentar(a)
Strana "Vijesti" od 15. decembra 2010., Foto: Arhiva Vijesti
Strana "Vijesti" od 15. decembra 2010., Foto: Arhiva Vijesti

Već treću godinu novac građana Crne Gore koji Fond za manjine dodjeljuje manjinskim projektima dijeli se po nacionalnom ključu, bez obzira na kvalitet i bez jasnih kriterijuma.

Upravni odbor Fonda, na čijem čelu je Miroslav Marić, sastavljen od šest predstavnika Savjeta manjinskih naroda, sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predsjednika skupštinskog Odbora za ljudska prava i sedmorice poslanika, 850.000 eura dalo je za 126 projekata, koji treba da utiču za razvoj "nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika".

Fond je tako dio novca dodijelio prevodu knjige „Slike koje su ubile mit“ na njemački jezik, kao i za izdavanje knjige „Uz šolju kafe“ (meditacija i mišljenje), nabavku studijske opreme za TV “Luna“. Sume do nekoliko hiljada eura dodijeljene su i za projekte kao što su „Kupovina narodne nošnje i scenografije za muzičko-scenski prikaz muslimanske svadbe Podgorice“, izdavanje knjige sa estetskim vrijednostima vizuelne umjetnosti, „RAE radio“, održavanje jednodnevnog okruglog stola o „Barskom masakru“, projektima „Džamije u Plavu i Gusinju“ i „Pospješivanju odnosa Crne Gore sa dijasporom“.

Od ukupne sume, 517.000 eura pripalo je Srpskom savjetu i NVO "Društvo za ravnopravnost i toleranciju", koje takođe vodi predsjednik Srpskog savjeta Momčilo Vuksanović, dok je 330.000 eura podijeljeno za preostalih 118 projekata koje su podnijeli ostali manjinski savjeti, njihove NVO i pojedinci. Srpski savjet za projekat „Dani srpske kulture" dobio je 15.000 eura, za „Izdavačku djelatnost" 65.000, a za projekat „Obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori" 30.000 eura, iako vladin Generalni sekretarijat svake godine dodjeljuje oko 300.000 eura na crkve i vjerske zajednice po njihovim pojedinačnim zahtjevima.

Bivši v. d. direktora Fonda za manjine Sabahudin Delić upozorio je ranije da se godinama novac crnogorskih građana dijeli isključivo u odnosu na nacionalno određenje bez obzira na kvalitet projekata.

"Predložili smo promjene odredbi zakona koje se tiču raspodjela sredstava Fonda za manjine, s predlogom da se omogući da Upravni odbor sjutra može da donese odluku, pošto tamo sjedi, vjerujemo, 15 ozbiljnih ljudi, koja ne mora da se veže za procentualni dio učešća nacionalnih zajednica, već za kvalitet projekata", kazao je Delić.

Zbog takvog načina raspodjele novca poreskih obveznika reagovali su Hrvatsko građansko društvo Crne Gore (HGD CG), NVO Behar i Inicijativa mladih za ljudska prava tražeći da se odluka Upravnog odbora Fonda poništi i formira stručna nezavisna komisija za dodjelu sredstava projektima.

Raspolažu novcem bez ikakvog nadzora

Iz Hrvatskog građanskog društva Crne Gore zatražili su da se pokrene postupak kojim bi se poništila odluka Upravnog odbora i pokrenuo transparentan postupak razmatranja projekata po odredbama novog Zakona koji kao kriterijume predviđa kvalitet projekta i relevantnost organizacije. Predsjednik tog društva Ivan Ilić kazao je da već treću godinu pojedinci u Upravnom odboru Fonda, bez stručne komisije i nadzora, raspodjeljuju pare poreskih obveznika Crne Gore.

"Na nepravilnosti u radu Fonda ukazivali smo u našem Hrvatskom glasniku 2008. i 2009. godine, a u više navrata o tome govorili prilikom naših susreta sa predstavnicima državnih institucija", kazao je Ivić.

Za Islamsku zajednicu Boke i Vidovdanski sabor 20.000

Veće sume novca dodijeljene su projektima Bošnjačkog savjeta „Očuvanje i promocija nacionalnih simbola, zastave i grba Bošnjaka u Crnoj Gori“ - 15.500 eura, “Sufinansiranje nedostajućih sredstava za manifestaciju Sehara bošnjačke kulture“ - 7.105, za Almanah “BAŠTINA“ - 10.000, Jubilarni 50. broj časopisa “Almanah“ (priprema, štampanje i promocija) - 6.000 eura.

Forum Bošnjaka/Muslimana Crne dobio je za projekat „Bošnjaci u multinacionalnom ogledalu“ 15.000 eura, dok je Matici Muslimanskoj za projekte “Treći broj časopisa Osvit” dato 6.000 eura, za „Očuvanje i razvoj nacionalnih i kulturnih posebnosti manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore” 18.430 eura, a za “Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku od 1946. do 1970.godine” 10.220 eura.

Fond je, bez obzira na to što po zakonu država ne finansira crkve i vjerske zajednice, opredijelio novac za projekte „Vidovdanski sabor pravoslavnih crkvenih horova“ - 8.170 eura i Islamske zajednice za Boku Kotorsku i Budvu/Tivat „Islam je dio našeg identiteta“ - 12.500 eura. Iako ostvaruju zaradu na razne načine, nije zabilježeno da su vjerske zajednice državi uplatile ijedan euro na ime poreza.

Srpski savjet je za projekat „Dani srpske kulture” dobio 15.000 eura, za „Izdavačku djelatnost” 65.000, a za projekat „Obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori” 30.000 eura, iako Vladin Generalni sekretarijat svake godine dodjeljuje oko 300.000 eura na crkve i vjerske zajednice po njihovim pojedinačnim zahtjevima

Preporučujemo za Vas